افغان موج   

مريد بهاران

از ما به ا بر  و باد  و بهــاران سلام  با د

بر قــوم و بــر  قبيـــله‌ي  باران سلام  باد

بر شبــنم  و شكـــوفه  و بر شاهــد  نشاط

بر ســر دبيــر خيــل هــــــزاران سلام باد

نوروز  را  بهيـــنه  سخنـــــگوي نـو بهار

بر ایـن سفيـــر سلســله  داران ســلام  باد

بر همســـر نسيم سحر ســـرو ســر فراز

بـــر آن بلنــــد قامـــت  دوران  سلام  باد

بر هر كه  دل ز دور زمستان بريده است

بر هـــر كه شد مــــريد بهاران  سلام باد

نورالله وثوق

26/12/1387

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

بهار وطن

اگر آرد  بهــاری   لـذت  نـور  و  صفــای  تو

بعد از صد بار مُردن زنده خواهم شد برای تو

ز بعد  ماه  بهمن  روی  میارم  به  فروردین

چو میدانم  که  سنبل گشته زلف خوشنمای  تو

به  ابر  تیره  مینازم  که  وقت  بارش رحمت

بگـوش عاشقـان  مستانه  میـارد  صــدای  تو

گلی  سیـب  بدخــشان  و گل  آلـوی  غــزنی  را

عــروس  سال  سبز تازه ؛ میــریزم  به  پای  تو

فـــدای   تُربـــت   دلــــداگان،  کابــــل   زیبـــــا

که میارند  بوی   خاک  و  گرد  مُشکزایی   تو

هرات  و قندهار  و  بلــخ  بامی  قصه  میگویند

ز کوهستان  و شهر و  قریه  و آب  و هوای تو

سمنگان  و  تخار   بامــیان  ات  را   بنازم  من

به  آن صد  ها بهشت  و قصر های دلگشایی تو

فراه  و هیرمند و غور و بادغیس  ات بهشت ما

تخار  و زابل  و  پروان  و صدها  روستای  تو

نسیم زابل و بغلان  و فاریاب تو روح  افزاست

اُرزگان بخت  امـــروز  تو و  بال   همـــای تو

بـرای بار دیگــر سبز میســـــازی یقــین ام  شد

تو  اکسیـــری،  مـــداوایی  برایم  کیمیـــای  تو

نعمت الله ترکانی

16 مارچ  2009