افغان موج   

ظاهر شدن وزیر خارجه پاکستان در نقش سخنگوی طالبان اعلان رویکردی آشکار از سیاست پاکستان بر علیه حاکمیت و استقلال افغانستان است . جنرال‌های پاکستانی در هدایت و مشاوره دادن طالبان نقش اول را بازی می‌کنند ، در شهرهای پاکستان ، از مردم خواستند تا کمک‌های نقدینگی خود را برای کمک به طالبان به مکان‌های جمع آوری پول بدهند ...

استقلال کشور پاکستان در گرو تلاش برای استقلال کشمیر است اما قوم بلوچ خود با جمعیت چند میلیونی سرکوب می‌کند ، از نظر کسب ثبات سیاسی بعلت نداشتن حزب قدرتمند تاثیر گذار ، گاه اقدام به کودتا می‌شود . عربستان برای حفظ هژمونی خود در میان اعراب روی پاکستان سرمایه‌گذاری کرده است و میلیاردها دالر کمک‌های بلاعوض بخصوص در مراکز اتمی و نهادهای مذهبی پاکستان کرده است ...
آمریکا پایگاه نظامی در پاکستان دارد و در زمانی که اعتراضات حقوقی علیه سیاست آمریکا در افغانستان اوج گرفت آمریکایی‌ها با هدایت وزارت امنیتی پاکستان ، سناریو لو رفتن مخفیگاه اسامه بن لادن را اجرا کردند که با کشتن بن لادن ماهیت ضد تروریسم در وجهه‌ی سیاسی برای آمریکا در سیاست خارجی آن کشور را برای اذهان عمومی جهان به نمایش گذاشتند .
با جمعبندی موقعیت پاکستان و سیاست خارجی آن در قبال افغانستان کاملا واضح است که بی‌ ثباتی در افغانستان در جهت ثبات پاکستان حیاتی است . از یک جهت پتانسیل‌های ناراضی پاکستانی را به نام جهاد ، به افغانستان روان می‌کنند از طرف دیگر با راه انداختن جمع آوری پول برای طالبان ، هم به جنگ در افغانستان برای مردم پاکستان مشروعیت می‌گیرند و همچنین راهی موجه برای رسیدن کمک‌های نقدی قطر و عربستان به نام کمک‌های مردمی در پاکستان به طالبان یافته‌اند .
اگرچه امروزه افغانستان در بحران اقتصادی قرار دارد ، با بالا بردن توان مالی طالبان و طرفداران آنها می‌تواند امری در تشویق مردم افغانستان جهت جذب نیرو برای طالبان باشد .
اما آنچه جای نگرانی ارگ نشینان است بحران کنونی در توافق بین حکومت افغانستان با طالبان است . قصد رفتن اشرف غنی با عبدالله عبدالله به آمریکا دال بر وخیم بودن اوضاع با رعایت نشدن توافق انجام شده مابین حکومت و طالبان بر روی واگذاری مناطق به طالبان است . این بحران با زیاده خواهی طالبان و رویکرد علنی سیاست خارجه‌ی پاکستان کاملا هویداست....
با آگاهی دادن به مردم ( به دور از تبعیض‌های قومی ) و برپایی اعتراضات و راه انداختن هشتک‌ها در باره جنایات طالبان در افغانستان ، جنایت انجام شده را به جهانیان نشان دهیم تا سیاست‌ها با رویکردی دروغین نمایان نشوند .