افغان موج   

مقالات

فیلتر
مجموعه حقوق زن – قسمت پنجم 05 جدی 1390 5325
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 2 01 جدی 1390 5189
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 1 01 جدی 1390 4659
مجموعه حقوق زن – قسمت چهارم 01 جدی 1390 5738
نقش فلسفه و عرفان در مدنيت خراسان 30 قوس 1390 5051
مجموعه حقوق زن – قسمت سوم 27 قوس 1390 5566
مجموعه حقوق زن – قسمت دوم 23 قوس 1390 5051
مجموعه حقوق زن – قسمت اول 18 قوس 1390 5516
دیورند: سر و صدا برای هیچ 14 قوس 1390 4910
آیا ملاهای ایران از 11 قوس 1390 5314
مصر درشوروشعورغوطه میخورد ! 06 قوس 1390 4711
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 20 عقرب 1390 5546
شبح های خیالی از افغانستان 24 میزان 1390 4714
پدری که «برادرِ عزیزِ» ما شد 11 میزان 1390 5077
در مکعب تزویر 07 میزان 1390 5037
در حاشیۀ ترور برهان الدین ربانی 02 میزان 1390 6301
"منطق نیرومند" آقای سیاهسنگ چیست؟ 30 سنبله 1390 5126
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 4938
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 5635
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 4939
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 4947
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 5686
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 5594
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 5787
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 5131
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 4976
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 5364
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 5533
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 5934
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 6818
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 5546
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 7077
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 7997
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 6418
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 5874
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 6430
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 5257
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 5767
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 5326
دو عنوان 11 حمل 1390 4961
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 8232
سرزمین ما 06 حمل 1390 5046
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 4816
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 5587
زن و خانواده 16 حوت 1389 6640
قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند 15 حوت 1389 6028
مهره های سوخته 10 حوت 1389 4695
به مناسبت هشتم مارچ 2011 10 حوت 1389 7219
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 5755
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 8713