افغان موج   

مقالات

فیلتر
سرزمین ما 06 حمل 1390 4796
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 4569
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 5315
زن و خانواده 16 حوت 1389 6307
قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند 15 حوت 1389 5509
مهره های سوخته 10 حوت 1389 4463
به مناسبت هشتم مارچ 2011 10 حوت 1389 6636
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 5333
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 8181
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 7787
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 6103
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 5558
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 4846
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 5569
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 5923
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 5624
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 6322
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 5467
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 8214
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 4631
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 6360
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 4737
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 4938
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 5346
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 9014
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 14349
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 27 عقرب 1389 5873
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 24 عقرب 1389 6372
درمکعب تزویر و تظاهر 23 عقرب 1389 7541
درک نادرست 15 عقرب 1389 4650
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت دوم 10 عقرب 1389 5132
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت اول 10 عقرب 1389 5134
واخان 10 عقرب 1389 6443
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 4754
از تورنتو تا جبل الطارق بخش ششم 10 عقرب 1389 5438
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 5213
فرعون - گزارشی از شگفتیهای تاریخ 04 عقرب 1389 5746
تابش؛ خورشیدی که دیگر نمی تابد 30 میزان 1389 5240
بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی 28 میزان 1389 4564
محکم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، درقرآن 28 میزان 1389 6641
آیا زبان فارسی در حال گسترش است 19 میزان 1389 5379
یک نگاه حقوقی به انسداد سایت بینوا 10 میزان 1389 5576
زعفران ، فرصت ها ، چالش ها ، مشکلات و راه حل ها 29 سنبله 1389 9299
مثلث شوم در هندسه سیاسی افغانستان 16 سنبله 1389 5874
جــــــولان جهـــــانـــــــی 05 سنبله 1389 6220
جهـان جهـانــی 05 سنبله 1389 8765
د سیاه سنګ له دښمنی ډکی انتقادي لیکني ته یوه کتنه 31 اسد 1389 6070
سنگسار زنان 27 اسد 1389 7388
هرات در گسترهء روایات تاریخی 26 اسد 1389 5760
آماج جدید طالبان 16 اسد 1389 4967