افغان موج   

مقالات

فیلتر
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 2153
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 2782
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 2550
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 2579
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 2491
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 2657
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 2450
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 2185
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 2456
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 2462
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 2838
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 2619
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 2666
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 2421
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 3602
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 2633
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 2531
نزاع بر سر هیچ! 24 عقرب 1396 2650
باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم 14 عقرب 1396 2791
ریشه های فلسفه 02 عقرب 1396 2528
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 3489
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 3029
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 2861
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 2823
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 2724
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 2867
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 2761
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 2589
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 2880
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 3184
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 3913
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 3190
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 2769
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 4853
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 2950
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 3188
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 3142
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 3312
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 3482
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 3059
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 3374
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 3112
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 3046
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 3952
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 3139
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 3309
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 3815
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 3184
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 3577
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 2987