افغان موج   

خواب غفلت

سید فضل احمد پیمان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نیـست گــــردل در برم دلـدار بـودی  کاشـــــکی         گــرفـگند از پا غمم غمخوار بــودی کاشکی

شـاهـــد اقبــال  گـر باشـد هــم  آغــــوش رقــیب          بخــت   بـا ما هـم زمانی یار بـودی کاشکی

یا بــر افتــــادی نشان سلــطه جــوئی از جــــهان         یا جـــهان فـارغ  ز استثماربـــودی  کاشکی

زانچه اینــجا از مســـلمان برمسلمان می  رســـد          بی خبــر جمــعیت  کـفار  بـــودی   کاشکی

نیســـــــت  ادبـاری  بتــراز محنــــت آواره گــی         از ســـرمـا رفـع این ادبار بـــودی   کاشکی

آبـــروی ما که مخـلوط اســـت با خــــون جگـــر         قابــل ارجـی دریـــن  بازار بــودی  کاشکی

تیــــره تر شـد وضــع مـا هــر روز از روز دگر         حالت امســال ما جون پار بــــودی کاشکی

یا نـــــه  در تــالار بـــودی بـــزم خیـــرات ریا           یا نــه اندر شهر ما تــالار بـــود ی  کاشکی

حـجـت شایسته سـالاری که پونــد و دالـر است           لا اقـــل افــــغانی  و  کلدار بــودی  کاشکی

هــرکه در این کشــور ویـران  روا دارد جـــفا           بر گلــویش  ریســمان  دار بـــودی  کاشکی

در  فــــروغ  اتــحاد  از  دامــــن  مستضعفــین          قـطع  دست  شــوم  استـکبار بـودی  کاشکی

خــاک ما  را  تا  نَگشتــی  آزمـــونگاه  جـــدال          مـرزبانــی ، یا در و دیـوار بـــودی کاشکی

هــــرکه آمـــد گو بیا و هر که خواهد گو بــرو          ایـن  تردد تابـــع  معـــــیار بـــودی  کاشکی

خـواب غفلـت کاروان را گر زحرکت باز ماند          کاروان  سالار ما بیــــــدار بـــودی  کاشکی

راه گر دور است وشـب تاریـک ومنزل ناپدیـد          معــبر  ما  اندکی  همـــوار بـــود ی  کاشکی

کشتی در عمـــق بحــران حــوادث غرقـــه را          رهبـری چون خضر سُــکاندار بودی کاشکی

سرزمین مـا که مـــعروض هـزاران ابتلاسـت          زره  از امن  برخـــوردار  بـــــودی  کاشکی

گــــر شغالان باغ را کردند جــولانگاه خویش          جنــگل ما  فاقــد  کفتـــــار بــــودی  کاشکی

دامــــن کابیــنه همچـون  دامـــن  آییـنه  پاک           از وجــود  لمتُر واضرار بــــــودی  کاشکی

پاســداران عــدالت صاحـــــب  رای  وثیـــق          مــجری قانون ما هوشـــیار بــــودی  کاشکی

پارت باز و مفسـد و اغــواگر ومـردم  فریب          مطلقا محــروم  از  دربــار  بــــودی  کاشکی

منـعمان را گر مروت نیست گو هـرگزمـباش          بهــر  ناداران  مهـــیا  کـار بــود ی  کاشکی

آنـکه خـــود را میشمارد حامـــــی حـق  ملل           خــود رها از قـید استعمار بـــود ی کاشکی

آه ! ( پیمان)شکوه بسیار اسـت اما بیش ازین

خامــه ات را قـــدرت اظهار بود ی کاشکی

لمتُر: مرد چاق ، پرگوشت ، قوی هیکل ، گنده ، ناهموار،بی رک وتنبل