افغان موج   

زمانه هر چه بد است، من به  بد  نمیسازم

خوشم!  که  با بد  و با  دیو و  دد نمیسازم

تبار  روشن   حــــلاج   ام  و  وفا   دارم

برای  رهــــرو  حق  هیچ  ســد  نمیسازم

فضای  روشن   اندیشه  های  من  اینست

که حدیث  جبـــر و ستم از حسد نمیسازم

دو دل  که  از سر اخلاص  یار هـم  باشند

سخـــن  که  بار جدایی... شود   نمیسازم

به  شیخ  و مفتی  و ملای  شهــر ما دیگر

به رهــروانی   چنین...  تا  ابد  نمیسازم

حضور شعـله  ای  اندیشـــه های  تابانم

خوشم  به اینکه به هر بی خرد نمیسازم

نعمت الله ترکانی

5 میزان 1391