افغان موج   

استعفای غیرمنتظره رئیس جمهورآلمان

محمود منجم زاده برلین آلمان

استعفای غیرمنتظره رئیس جمهورآلمان مردم این کشور را تکان داد. رئیس جمهور آلمان آقای هورست کوهلربطور نگهانی وغیر منتظره بعد از ظهر روز دوشنبه استعفای خود را اعلام نموده و فورا مسؤلیت و وظایف خود را طبق قانون اساسی آلمان به مجلس علیای فدرال و پارلمان آلمان واگذار نمود .

برنامه های تلویزیون آلمان پس از ساعت 2 بعد از ظهر کاملا تغیر یافته و تمام کانال ها استعفای رئیس جمهور را به تفسیر گزارش دادند.

 خبر استعفای غیر منتظره اقای هورست کوهلر مردم آلمان را تکان داده است .

این تصمیم استعفای رئیس جمهور آلمان پس ازآن اتخاذ گردید که وی درمسافرت نگهانی و دوساعته خود  جهت دیدار نیروهای آلمانی از افغانستان ده روز قبل از مزارشریف دیدن نمود .

پس از برگشت آقای هورست کوهلرازافغانستان اظهارات وی نسبت به حضور نیروهای آلمانی درافغانستان مورد انتقاد قرارگرفت واین انتقاد ها روز به روز بالا گرفت تا اینکه منجربه استعفای رئیس جمهورآلمان گردید .

آقای هورست کوهلر رئیس جمهورآلمان علت استعفای خود راانتقاد از سخنانی عنوان نمود که وی درموردعملیات وحضور نیروهای آلمانی درافغانستان گفته است .

آقای کوهلر قبل از ظهرروز دوشنبه  31 ماه می تصمیم استعفایش را تلفونی به رواسای شورای فدرال ، رئیس پارلمان ، صدراعظم ، وزیر خارجه و رئیس دیوان عالی کشورآلمان اطلاع داده بود

او تصمیم استعفایش را در قصر ریاست جمهوری و درکنار خانم اش زمانی اعلام نمود که که چشم هایش اشک الود وصدایش بسیار اضطراب الود به نظر میرسید .

اقای هورست کوهلر دوره دوم ریاست جمهوری خود را سال گذشته آغاز نموه بود  استعفای رئیس جمهور آلمانی زمانی اعلام شد که این کشوردر شرایط بسیار دشواری قرار دارد و محبوبیت حضور نیروهای آلمانی درافغانستان به پاین ترین میزان تنزیل نموده است وافکارعمومی مردم آلمان در مورد حضور نیروهای این کشور درافغانستان به شدت کاهش یافته ، و محبوبیت خانم مرکل صدراعظم آلمان به پاینترین حد خود رسیده است .

رئیس جمهور آلمان در باز دید از نیروهای آلمانی درافغانستان گفته بود ، که نیروهای آلمانی نه تنها برای امنیت بلکه برای منافع اقتصادی و تجارتی آلمان درافغانستان حضور دارند او همچنان گفته است که آلمان کشوری متکی به تجارت و صادرات است و گاهی لازم است برای حفظ منافع اقتصادی کشور نیرو به خارج اعزام گردد .

این درحالیست که قانوان اساسی آلمان پس از جنگ جهانی دوم حضور نیروهای آلمانی را جهت ماموریت نظامی در خارج از آلمان ممنوع قرار داده است به همین دلیل حضور این نیروها در افغانستان همیشه مورد سوال بوده است خصوصآ که دراین اواخر نیروهای نظامی آلمان در یک جنگ تمام عیاربا طالبان مشغول نبرد میباشد و دولت آلمان برای اولین بارماموریت نیروهای آلمانی درافغانستان را ماموریت جنگی اعلام نموده است  .

اظهارات رئیس جمهور آلمان اقای هورست کوهلر در مورد افغانستان واکنش های منفی بسیاری از سیاستمداران آلمان خصوصآ احزاب سیاسی این کشور را بدنبال داشته است .

آگاهان سیاسی در تمام بررسی های بعد از ظهر روز دوشنبه  گفته اتد که علت اصلی استعفای آقای هورست کوهلر تنها سخنان او در افغانستان نبوده بلکه دلایل دیگری نیز داشته که تا حال افشا نشده است

ناظران سیاسی میگویند تصمیم استعفای رئیس جمهور آلمان در مورد سخنان اش دربارۀ ماموریت نیروهای آلمانی درافغانستان ناکافی بوده و با این انتقادات رئیس جمهور نباید استعفا میکرد.

اگاهان عدم پشتیبانی کافی خانم مرکل صدراعظم آلمان و گیدووستروله وزیرخارجه ازاقای هورست کوهلریکی ازعوامل مهم استعفای او میدانند  .

قانون اساسی آلمان برای تعین رئیس جمهوردر چنین شرایطی  یک ماه وقت در نظر گرقته است . احزاب سیاسی از حال به رقابت پرداخته و گفتگو ها در باره انتخاب رئیس جمهور آینده آغار شده است .

رئیس جمهور آلمان دربیانیۀ استعفایش گفته است او از مردم آلمان تشکر میکند که به او اعتماد نموده واو را مورد پشتیبانی قرار دادند .

آقای کوهلر درختم سخنان خود گفت برای من جای افتخاراست که به ملت آلمان  به عنوان رئیس جمهورخدمت کنم .

آقای کوهلررئیس جمهور آلمان تنها کسی نیست که در مورد حضور نیروهای آلمانی درافغانستان استعفا نموده است قبل از او آقای یوزیف یونگ وزیر دفاع سابق آلمان و چند جنرال ارتش آلمان نیر مجبور به استعفا شده اند .

استعفای هورست کوهلر میتواند درس آموزنده برای سیاستمداران افغان باشد که بیشتر از محدوده صلاحیت های خود قدم برندارند و احساس مسؤلیت نموده  و پاسخ گوی بی کفایتی ها ، کم کاری ها ، اختلاس و رشوت خوری ها ،   دست برد به بیت المال و ده ها عملکرد نامناسب نسبت به کشور و مردم خود باشند و در نهایت شهامت و فرهنگ استعفا را قبول نمایند و مثل چسپ بر چوکی ها خود نچسپند و اقلا در مقابل عدم انجام مسؤلیت خود احساس شرمندگی و بلاخره استعفا را به عنوان نجات وجدان خود انتخاب نمایند .