افغان موج   

بازداشت سه داکتر ایتالوی و چند افغان

مقامات افغان چند داکتر ایتالیایی را درشرق افغانستان بازداشت نموده اند.

مسؤلین ایتالیائی این شفاخانه میگوید آنها با مقامات محلی این ولایت مشکلاتی نیز داشته اند چون آنها اصرار داشته اند در این مرکز صحی نه تنها عساکر افغان را تداوی بلکه احتما جنگجویان طالب را نیز تداوی نماید .

در جنوب افغانستان سه داکتر ایتالیایی و چند افغان به اتهام کشتن چند سرباز و اقدام به ترور والی هلمند باز داشت شدند  سازمان امدادی کمک به این شفاخانه این اتهامات را رد میکند .

اشپیگل آنلاین آلمان درتاریخ روز یکشنبه 11 اپریل  دراین رابطه مینویسد سه داکتر ایتالیایی در ولایت هلمند دستگیر شدند اتهام وارده به آنان ترور آقای گلاب منگل والی هلمند بوده که میخواسته ازاین شفاخانه دیدن کند .

جمعا 9 نفر در ولسوالی لشکرگاه در روز شنبه 10 اپریل بازداشت شدند این خبر را سخنگوی والی هلمند تآیید نموده ، گفته است درمرکز این ولسوالی در یک انباربا مقدار زیادی مواد منفجره ، واسکت های انتحاری ، اسلحه و بمب های دستی در کارتن های مواد طبی مخفی بوده است .

آقای گلاب منگل تلفونی به اشپیگل آنلاین گفته است این مواد منفجره به کمک همکاران خارجی این موسسه صحی آورده شده است. طبق همین گزارش رئیس مرکز این شفاخانه دربین بازداشت شده گان میباشد .

بقول آقای منگل؛ افراد بازداشت شده اعتراف نموده اند ، که آنها میخواسته اند با این مواد منفجره حملاتی در بازار و ساختمان های دولتی و ترورجان من استفاده کنند .

اقای منگل این افراد را متهم ساخته است که ارتباط خوبی با طالبان در پاکستان داشته ، و برای کشتن من بنا بوده نیم میلیون دالر بگیرند .

همچنین والی هلمند گفته است این افراد تعداد زیادی ازعساکر افغان را که برای تدوای به این مرکز صحی آورده بودند کشته و به درخواست طالبان بدون دلیل طبی دست یا پای آنها را قطع نموده اند .

سخنگوی وزارت داخله افغانستان دراین زمینه گفته است ، تا حال مدرک معتبری درباره این اتهام ها به دست نیامده و تحقیقات دراین زمینه ادامه دارد که چگونه و چرا این مهمات نظامی به این شفاخانه منتقل شده است ؟

این سازمان امدادی ایتالیائی درمایلند این اتهامات را رد نموده ، گفته است این سازمان بهداشتی با مقامات محلی این ولایت مشکلاتی نیز داشته ، واصرار داشته نه تنها عساکر افغان بلکه احتمآ جنگجویان طالبان را نیز تداوی نماید .

این سازمان صحی از سال 1999 درافغانستان بوده و ازسال 2003 در لشکرگاه انجام وظیفه میکند و جمعآ 28 مرکز صحی ، سه درمانگاه جراحی و یک مرکز الکترونیکی بخش زایمان دارد .

آقای عبدالحمید هلمند وال یکی از ساکنان این شهر تیلفونی به اشپیگل آنلاین گفته است دستگیری ها و اتهامات والی هلمند نسبت به این مرکز صحی اعتماد مردم را به این مرکز درمانی دشوارنموده است.

این گزارش اظافه میکند افراد زیادی تا حال دراین شفاخانه مرده اند ولی معلوم نیست این افراد به علت جراحت شدید مرده اند ، یا دکتران درمرگ آنان مقصر میباشند ؟

گزارش دیگری ازشهر قندهار حاکی از آن است دریک  حمله به اتوبوس حامل کارکنان ماین پاکی افغان 5 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شده اند. اینکه این افراد مورد هدف حمله مستقیم طالبان قرار گرفته یا تصادفی بوده است معلوم نیست  ولی به گزارش همین منبع طالبان همواره درمسیر راه و کنار جاده ها را مآین گذاری نموده و تلفاتی را بر پولیس و کارمندان امداد رسانی وارد میآورند.

محمود منجم زاده برلین المان