افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

کارزار انتخاباتی هم مرض بسیاری ازقدرت طلبان مافیایی مجاهدین امریکایی است. بخاطر اهداف امریکایی باراول یکتن از اشخاص بانفوذ به اصطلاح جهاد ومقاومت به اسم احمدشاه مسعود قهرمان ملی جام انتحاری نوشیده تا مارشال مارشال شده و صاحب جاه وجلال ومال ومنال شود وتمامی ارزش های جهاد به کفر یعنی دیموکراسی درمقابل چند روز قدرت ومال بفروش برسد وعده ای هم ازاحساسات مردم استفاده کرده خود را رهبر وپیشوا بسازد. بازی درینجا ختم نشده وهمین بازی با قوماندان عبدالحق بخاطر اینکه حاجی قدیر به قدرت مشرقی برسد وهزاران قوماندان دیگرطی توطیه ای انتحاری شدند. به سلسله ای قتل های زنجیره ای هدفمند این گرگان بهم رحم نکردند. مصطفی کاظمی وامثالهم حتی استاد ربانی رهبر جمعیت اسلامی نیز با همین گونه  توطیه ها راهی دیارحسابدهی شد .

اکنون که موضوع قدرت گیری سه جبهه درکاربود جمعیت اسلامی با حزب اسلامی دست یکی کرده وازداکتر عبدالله وتیمش حمایت کردند و به اصطلاح اینکه امریکا وانگلیس دست بادست هم داده تا اخرین چال اشغال خود را درشکل تجمع مهره های سیاه وسفید بروند روی این ملحوظ تیم های دیگر را نیز بخاطر پلان ب نیز باخود به کارزار انتخابات فرستادند .

کرزی وتیم منفورش نیز مهره های خود را جمع وجور کرده درقالب زلمی رسول واشرف غنی وقیوم کرزی و امثالهم نیز با حمایت شورای نظار ، خلیلی، اسماعلیان و قسمتی زیادی ازقوم پوپلزی بخاطر حفظ قدرت ومنافع خود تقلا کرده با بادار سرجنگ گرفتند! تا به اصطلاح حمایت بعضی گروه های جنگی را بدست بیاورند .

طی این کار و زار جرمنی نیز با حمایتش از استاد عطا وقهرمان سازی وی به پول امریکا وی را حامی شدید داکتر عبدالله ساخته وتمامی مهره های مخالف کرزی را بدور داکتر عبدالله جمع وجور کردند .

درچنین شرایط حساس مارشال محمد قسیم فهیم با حمایت شورای نظار ونفوذ بسیار قوی در اردو، پولیس وارگان های امنیتی در دولت افغانستان با پول هنگفت باد اورده ای قتل احمدشاه مسعود تقریبا بازی دوگانه ای اغاز کرده بود درعقب پرده از پسری که پدر کشت( صلاح الدین ربانی) تا بر شورای به اصطلاح صلح بخاطر 500 میلیون دالر وجمعیت اسلامی تکیه زند وداکتر عبدالله واستاد عطا وقانونی دست یکی کرده ولی در پیشرو سیاست ازتیم کرزی ومقام دولتی اش حمایت کرده تا بتواند در هردوصورت قدرت خود حفظ کند ولی حفظ کرسی سلطان کرزی با موجودیت وی پلان کودتا راازطریق قوای مسلح ناممکن میساخت .

خیلی ها گیچ کننده است.

سوال اینجاست که ترورمارشال ازطریق تیم داکتر عبدالله بخاطر حمایت شورای نظار صورت گرفت ویا کرزی خواست کودتا را خنثی سازد ویا حادثه ای بیش نبود ! چیزی است که به زمان نیازدارد !

ما نیز منتظر شکست دیموکراسی یا نظام کفری معاصر بوده از صلح پایدار درکشور حمایت کرده وبه داکتر عبدالله ، کرزی وتیم های شان مشوره میدهیم که بخود اییند واین ترورهای زنجیره ای را کنارزده قدرت سیاسی را بین هم تقسیم کرده تا ملت جامی خوشی چند روز درصلح زنده گی کنند.

 

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

احمد صمیم خراسانی