افغان موج   

پیام همدردی افغان موج

 

افغان موج شهادت مظلومانه سید حامد انوری ژرنالست محبوب و نطاق چیره دست تیلویزیون ملی افغانستان را به کافۀ هموطنان و به فامیل داغدیدۀ شان تسلیت عرض نموده و از خداوند کریم صبر جمیل به ایشان استدعا میکند.

دشمنان سید حامد انوری دشمنان تمام ملیت های برادر افغانستان بوده و خون ناحق آنان دست از دامان  شان بر نخواهد داشت و روزی در محکمۀ عدل اسلامی به سزای اعمال وحشیانۀ خود خواهند رسید.

 

نعمت الله ترکانی

مسوول افغان موج