افغان موج   

رهنمودهای کمپاین 50% زنان افغانستان به جرگه مشورتی صلح

"ما همواره به صلح اندیشیده ایم"

2 جوزا 1389

پایان بخشیدن به جنگها و پی ریزی صلح پایدار مستلزم مذاکره میان افراد عادل در یک روند شفاف و معتبر مردمی در افغانستان میباشد که باید با توجه دایم و مرکزی به حقوق  و مشارکت زنان در تمام تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای بزرگ صورت بگیرد. این امر جوهر و شالوده مشترک مطالبات گروههای مختلف زنان و مردان آگاه  در این برهه از زمان است. ما زنان به این باوریم که تحقق صلح پایدار در گرو مشارکت همه جانبه تمامی شهروندان کشور است و نیک می دانیم که بدون ریشه یابی دلایل تخاصم و جنگ نمی توان به این مهم(صلح) دست یافت. برهمگان نیز آشکار است که مشارکت مساوی و کیفی  زنان در مذاکرات صلح به عنوان میانجی و گفتگو کننده پیش شرط تحقق صلح، دستیابی به جامعه ای سالم، انسانی، متوازن و عاری از خشونت، فقر و بی عدالتی است.  

زنان و فعالان کمپاین 50% که از زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 آغاز به کار کرده اند، در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح از سوی دولت، توجه اشتراک کننده گان در این جرگه، دولت، حامیان بین المللی آن و فعالان مدنی و زنان را به موارد زیر جلب می نمایند: 

خواست های ما از اشتراک کننده گان در جرگه مشورتی صلح 

از تمامی اشتراک کنندگان در جرگه مشورتی صلح می خواهیم که به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان بالاترین سند قانونی این کشور و مجموعه دستاوردهای 9 سال گذشته دولت افغانستان و جامعه مدنی پایبند باشند.

از تمامی اشتراک کننده گان در جرگه مشورتی صلح می خواهیم مکانیزمها و چهارچوب های روشن و دموکراتیک را برای دستیابی به صلح پایدار و عادلانه در کشور که تضمین کننده امنیت، پرهیز از خشونتهای تروریستی، ترویج حسابدهی و حفظ حقوق اساسی زنان، مردان و کودکان این سرزمین باشد، ارائه نمایند.

ازتمامی اشتراک کننده گان میطلبیم تا به مذاکرات غیرشفاف با نیروهای مسلح و جنگجو که بیم آن می رود حقوق انسانی زنان را دوباره پایمال سازند، نه بگویند، در غیر آن با عدم حمایت از هر نوع مذاکره غیر شفاف با مخالفان مسلح دولت که در آن  ذره ای از حقوق انسانی ما پایمال شود عکس العمل نشان خواهیم داد.  ما سالهای بسیار در مواجهه با خطرات بزرگ برای به دست اوردن آنها مبارزه کرده ایم.

از تمامی اشتراک کننده گان میطلبیم تا فرایندها و مکانیزم های تحقیق و بررسی برای جلوگیری از حضور و نفوذ ناقضین و متهمین به جنایت های ضد بشری و جنگی در پست های مهم حکومتی، پارلمان، قوه قضاییه و سایر نهادهای ملی و محلی انتخابی را تشدید بخشیده و نیز تلاش شان را در جهت  برکناری آنها از مناصب فعلی تقویت نمایند.

با تاکید بر اهمیت اتخاذ یک رویکرد منسجم برای پرداختن به چالش ها در افغانستان و با تایید انکه پیشرفت پایدار در عرصه امنیت، حاکمیت قانون، حکومتداری، فرهنگ حقوق بشر و توسعه پایدار با هم پیوند داشته و همدیگر را تقویت می نمایند، از اشتراک کننده گان در جرگه  می خواهیم که راهکارهای اندیشمندانه و خردمندانه ای را در جهت بهبود حکومتداری و حاکمیت قانون به شمول عدالت انتقالی و مبارزه با فساد در سطوح محلی و ملی ارائه نمایند.  

خواست های ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان

از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم به تمام تعهدات ملی و بین المللی خود، به خصوص قانون اساسی، کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نسبت به زنان (سیدا )، که حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اجتماعی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی را حمایت و ترویج می کند و در تابستان 1980 امضا و در بهار 2003 به طور کامل به تصویب دولت افغانستان رسیده است و سایر پیمانها و توافقنامه های بین المللی در زمینه حقوق زنان و رفع تبعیض از زنان و نیز قطعنامه 1325 ملل متحد، متعهد و راسخ باشد.

از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم تا برنامه های عملی و دستورالعمل های ویژه ای را برای مشارکت واقعی و سهم گیری زنان در پروسه ایجاد صلح ارائه نماید.

از دولت افغانستان می خواهیم تهيه و تدوين برنامه ملي ایجاد كميسيون هاي حقيقت ياب و دادخواهي را با همکاری نهادهای جامعه مدنی در سطح كشور و برنامه ريزي براي دادخواهي از قربانيان (پرداخت غرامت و به رسميت شناختن صدمات وارده بر قربانيان) را در صدر اولویت های خود قرار دهد.

دولت افعانستان به عنوان حامی و نماینده مردم می بایست از کشتار افراد غیر نظامی به وسیله نیروهای بین المللی نظامی در خاک کشور جلوگیری کرده آنها را مسئولیت پذیر و پایبند به قوانین بین الملی نظامی بسازد.

مطالبات ما از حامیان بین المللی جرگه مشورتی صلح

از حامیان بین المللی جرگه مشورتی صلح میخواهیم که مسئولیت پذیری و پایبندی شان را به قوانین بین الملی نظامی و جلوگیری از کشتار افراد غیر نظامی که بیشترین قربانی را از میان زنان و کودکان می گیرد، ارتقا بخشیده ودر رابطه به ایجاد شفافیت در مورد چارچوب قانونی عملیات نیروهای ائتلاف تلاش نمایند.

از جامعه بین الملی می خواهیم که مشوق و حامی پروسه عدالت انتقالی به عنوان یکی از مکانیزم های اساسی تامین عدالت و صلح بوده و بر اجرای کامل برنامهء عمل صلح، مصالحه وعدالت توسط دولت تاکید نماید. 

مطالبات ما از فعالان و مدافعان حقوق زن اشتراک کننده در جرگه مشورتی صلح 

از فعالان و مدافعان حقوق زن اشتراک کننده در جرگه مشورتی صلح می خواهیم تا با اتخاذ رویکردهای همسو، هماهنگ و مشترک در تمام مراحل کاری جرگه، صدای همه زنان افغانستان باشند و با آگاهی و هوشمندی گام بردارند.

از فعالان و مدافعان حقوق زن اشتراک کننده در جرگه مشورتی صلح می خواهیم تا هوشیاری شان را در راستای تشخیص وجود ارتباط بین معافیت از پیگرد قانونی و نقض پیوسته حقوق بشر، که کوشش برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی، و دست یافتن به عدالت اجتماعی و ایجاد فضای آزاد سیاسی را تضعیف می کند، حفظ نمایند.

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">'+addy_text26807+'<\/a>'; //-->

http://www.campaign50darsad.blogfa.com/

Recommendations of the Afghanistan Women’s 50% Campaign to the Peace Jirga

“We have always thought of peace”

23rd May 2010 

Ending wars and establishing durable peace require talks among fair persons in a transparent and credible popular process in Afghanistan. This must pay consistent and central attention to women’s rights and participation in all decision- and policy-making activities. That is the essence and common foundation of the demands of the different groups of conscious men and women of our time. We women believe that an enduring peace depends on the comprehensive participation of all citizens. We know well that peace cannot be achieved without scrutinising the roots of hostility and war. It is clear to everybody that equal and qualitative participation of women in peace negotiations as mediators and negotiators is the prerequisite for achieving peace, a healthy, balanced and humane society free from violence, poverty and injustice.

On the eve of the Peace Jirga, women and activists of the Afghanistan Women’s 50% Campaign, that started operating prior to the 2009 Presidential Election, wish to draw the attention of the Jirga participants, the government, the international supporters of the Jirga, as well as the civil and women’s rights activists to the following points:

To All Participants of the Peace Jirga

·      Adhere to the Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan as the highest legal instrument of this country as well as to all achievements made by government and civil society of Afghanistan during the past nine years.

·      Offer clear and democratic mechanisms to achieve an enduring and just peace in this country that would guarantee security, avoid terrorist violence, promote accountability and protect the basic rights of women, men, and children of this country.

·      Say no to non-transparent negotiations with armed belligerent groups who are likely to violate the human rights of women once again; otherwise we shall refuse to support and show reaction to any non-transparent talks with armed opposition groups, where any of our human rights are violated. We have faced great dangers during the long years of the struggle for those rights.

·      Speed up the investigation processes and mechanisms to prevent the presence and influence of the violators and suspects of crimes against humanity and war crimes in important government positions, Parliament, Judiciary as well as other national and local elected institutions and increase your efforts to remove them from their present positions.

·      Offer well-thought and worked-out mechanisms to improve governance and rule of law including transitional justice and combating corruption on the local and national levels. We emphasise the importance of a solid approach to the challenges in Afghanistan and reaffirm that an enduring progress in the areas of security, rule of law, governance, human rights culture and a lasting development are interrelated and enhance one another.

To the Government of the Islamic Republic of Afghanistan

·      Remain committed to all your national and international obligations, in particular the Constitution, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) – which promotes and protects women’s political, social, civil, economic and cultural rights, which was signed in Summer 1989 and which the government fully ratified in Spring 2003 – as well as other international treaties and agreements on the rights of women and removal of discrimination against women, and Resolution 1325 of the United Nations.

·      Offer practical plans and special directives for the real participation and contribution of women in the peace process.

·      Make it your top priority to prepare and draw up - in cooperation with the civil society institutions nationwide - a national plan to establish truth and justice seeking commissions and to plan to achieve justice for victims (reparations to and recognition of the suffering of the victims).

·      Prevent, as the protector and representative of the people, the killings of civilians by the international military forces and make them be accountable and abide by international military law.

 

To International Supporters of the Peace Jirga

·      Increase your accountability and abiding by international military law and prevent the killings of civilians that claim most victims from among women and children, and endeavour to establish transparency vis-à-vis the legal framework of the operations of the coalition forces.

·      Promote and support the process of transitional justice as one of the fundamental mechanisms of securing peace and justice and underline the full implementation of the Action Plan on Justice, Peace and Reconciliation by the government.

 

To Women’s Rights Activists and Defenders Participating in Peace Jirga

·      Take coordinated and joint approaches at all stages of the Jirga, be the voice of the women of Afghanistan, and take intelligent actions.

·      Keep diligent in regard to recognition of the bond between impunity and persistent violation of human rights, which undermines the efforts to end gender-based discrimination, achievement of social justice and creation of a free political space.

 

CONTACT: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">'+addy_text45901+'<\/a>'; //-->

VISIT: http://www.campaign50darsad.blogfa.com/

 

2010/5/30 campaign 50% <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">'+addy_text32052+'<\/a>'; //--> >