افغان موج   

پارلمان بلژیک به ممنوعیت پوشش برقع رآی داد

محمود منجم زاده برلین المان

بلژیک اولین کشور اروپائی است که ممنوعیت پوشش برقع یا پوشش تمام بدن را در پارلمان این کشور به تصویب رساند .

این مطلب را روز نامه تاگس اشپیگل المان در شماره مورخ 30 اپریل به نشر رسانده است .

سازمان های مدافع حقوق بشر قبل از تصویب این قانون آنرا مورد انتقاد قرار داده  ، گفته اند با اجرای این قانون آزادی های فردی محدود میگردد .

قانون ممنوعیت پوشش برقع در پارلمان بلژیک با موافقت 136 رآی موافق و 2 رآی ممتنعی به تصویب رسید .

بقول اشپیگل آنلاین آلمان  فرانسه دومین کشوری میباشد که از سال گذشته ممنوعیت پوشش چادری را مورد بررسی قرار داده  ولی تصمیم نهائی در باره آن هنوز گرفته نشده است .

پوشیدن هر لبایس که کاملا صورت را پنهان کند مانند  برقع ، بافت درمقابل چشم و یا نقاب که شکاف آن بسیار ریز باشد تحت این ممنوعیت قرارمیگیرد ، ولی پوشیدن روسری به هر شکلی که باشد و یا کلاه ازاین ممنوعیت استثنا میباشد .

به گفنه نماینده پارلمان بلژیک ممنوعیت این پوشش دراماکن عمومی ، خیابان ها ، پارک ها ، رستورانت و مغازه ها را در برمیگیرد .

درهمین گزارش آمده است ، اگر دراماکن عمومی یک خانم با پوشش برقع دیده شود به جریمه نقدی و یا با حبس یک تا شش روز محکوم خواهد شد .

 نماینده پارلمان بلژیک آقای بارت روماس  گفته است برقع و یا نقاب درحقیقت مانند زندان متحرکی برای زنان میباشد به قول این نماینده مجلس  پوشش برقع یا نقاب حمله به حقوق زنان به شمار میرود .

نمایندۀ دیگر مجلس آقای وینس دوکارم گفته است ، ما امیدواریم که کشورهای فرانسه ، ایتالیا ، سویس ، هالند و دیگر کشورها در این رابطه فکر نمایند . یکی از نمایندگان پارلمان بلژیک میگوید پوشش تمام صورت زنان  از لحاظ امنیتی و شناسائی افراد بسیار مهم بوده که باید به آن توجه شود   .

این گزارش اظافه میکند که موضوع برقع یک موضوع فرعی میباشد که نمیتوان آنرا با  مسلمان بودن برابر دانست ( اسلام مورد احترام ما میباشد ) در بلژیک تخمین زده میشود که تعداد محدودی از زنان برقع میپوشند بنا برآن پوشیدن برقع یک سیگنال سیاسی تلقی میشود .

این گزارش میافزاید ، که بنا بر بحران  سیاسی داخلی در بلژیک معلوم نیست این قانوان چه وقت به مرحله اجرا در می آید ؟

انتخابات مجلس سنا بلژیک احتمآ در جون سال جاری بر گزار خواهد شد اینکه آیا این قانون قبل یا پس ازانتخابات به مرحله اجرا درخواهد آمد سوال برانگیز است .

   فعالان حقوق بشرنگرانی خود را نسبت به ممنوعیت این تصمیم ابراز نموده اند یک ممنوعیت عمومی حقوق ازادی بیان و آزادی مذهبی زنان را برای پوشیدن داو طلبانه برقع محدود میسازد .

سازمان عفوجهانی نیزاین اقدام را ضد زادی مذهب دانسته ، درمورد مسلمانان بلژیک می گوید ، که هم اکنون پوشش تمام بدن یعنی برقع در بعضی ازجوامع محلی ممنوع میباشد .

دربسیاری ازکشورهای اروپائی موضوع برقع و یا نقاب که تمام صورت را میپوشاند مورد بحث محافل سیاسی میباشد . درهالند هم اکنون در باره ی آماده ساختن قانونی مذاکره میشود که پوشش تمام صورت را در مکاتب و اماکن عمومی ممنوع میسازد .

در اتریش نیز توسط ( جناح حزب راست ائتلاف برای آینده اتریش ) در باره قانون ممنوعیت برقع طرح های روی دست است ، که در آینده به پارلمان این کشور ارایه خواهد گردید .

در ختم گزارش راجع به چند نوع پوشش اسلامی مطالبی نوشته شده بود ، که آنرا نیز خدمت شما تقدیم میدارم .

برقع : یک پوشش بوجی مانند که تمام بدن پوشیده است اغلب به رنگ های آبی که مخصوص افغانستان و بخش های از پاکستان میباشد .

نقاب : یک نوار باریک جلو چشم باز ولی صورت  پنهان ، البته تمام بدن  پوشیده میباشد این لباس معمولا در کشورهای عربستان سعودی ، یمن و بعضی از کشورهای عربی مورد استفاده قرار میگیرد .

حجاب اسلامی : روسری سنتی که صورت آزاد ولی  موی ها پوشیده و قسمت های از گوش ، گلو و روی شانه ها نیز پوشیده میباشد .

چادر : لباس سنتی ایران که ذریعه یک چادرمعمولا سیاه یا رنگه تمام موی ها و تمام بدن تا پائین پا پوشیده فقط صورت باز میباشد ولی بعضی از دختران جوان در ایران از پالاپوش های مدرن با روسری نیز استفاده میکنند .

درآلمان تا حال هیچگونه مشکلی و یا حرفی از ممنوعیت لباس زنان مطرح نشده است و طوریکه معلوم میشود هیچگونه طرحی در این رابطه از طرف دولت یا پارلمان آلمان نسبت به ممنوعیت لباس زنان  وجود ندارد .