افغان موج   

چطورما میتوانیم در باره ی یکدیگر و با همدیگر گفتگو کنیم؟

محمود منجم زاده برلین

همایشی به مناسبت از اسلام ترس نداسته باشید در بنیاد پژوهش  فریدریش ابرت دربرلین به حضور آقای ارهارد کرتینگ وزیر داخله ایالات برلین  برگزار شده بود که   تعدادی ازسلام  شناسان و دیگر شخصیت های فرهنگی واجتماعی آلمان و سایرنهاد  های مسلمانان مقیم آلمان در آن اشتراک ورزیده بودند. 

رفراندوم ممنوعیت تعمیر مناره های یک مسجد در سویس بحث گفتمان اسلام را در اروپا حساس تر ساخته است.

مخالفان و موافقان اسلام در این باره در مقابل هم قرار گرفته و سر و صدا های زیادی این بحث را مهم و حساس تر نموده است، عده ای به نقد از نظام اسلامی میپردازند و دیگران این نقد را اسلامستیزی و حتی نژاد پرستی علیه مسلمانان میداندد.

بحث های فرهنگی و مذهبی در این زمینه در آینده جدی و وخیم ارزیابی میشود اینکه چگونه میتوان در جامعه دموکراتیک و پلوراستی دور از تعصب دینی و مذهبی بحث و انتقاد نمود و همزمان به باورهای مذهبی هم احترام گذاشت مورد بحث اسلام شناسان قرار گرفت.

آقای ارهارد کرتینگ وزیر داخله ایالت برلین موثر بودن امامان با تجربه که با زبان و محیط کشور میزبان آشنایی اداشته باشند را مهم دانسته چنین گفت:

من مخصوصا از نهاد های اسلامی تقاضا دارم که تلاش و توجه کنند تا امامانی که جهت خدمات دینی در خدمت شان قرار میگیرند با زبان و شرایط فرهنگی و اجتماعی آلمان آشنایی داشته باشند نه اینکه امامان برای چند سالی به المان بیایند که هیچ گونه بلدیت با زبان و شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور میزبان  را ندارند آنها درحقیقت نمیتواندد کمک موثری برای جامعه مسلمانان در آلمان داشته باشند.

ازاینکه اقداماتی روی دست گرفته شده که فارغان صنف 12 از آلمان برای آموزش امور دینی به ترکیه بروند این اقدام یک قدم خوبی جهت خدمات دینی برای مسلمانان به شمار میرود ما انتظار داشتیم که این اقدام خیلی زود تر انجام میگرفت.

آموزش امامان مساجد در دانشگاهای آلمان نیز وجود دارد که البته به  وقت بیشتری نیاز دارد و از طرفی اتحادیه مسلمانان در آلمان نیز امامان مساجد را آموزش میدهد.

ما در شهر برلین امکان آموزش امامان را داریم که در دوره های میانه مدت به آنان آموزش بدهند.

در حقیقت ما در مساجد آلمان به اسلام شناسانی نیاز داریم که قابلیت و آشنایی با زبان و محیط آلمان را داشته تا بتوانند وظیفه خود را به طور شایسته ای انجام دهند.

شورای مرکزی مسلمانان در آلمان پیشنهاد شورای علمی ایالات ها و درلت مرکزی آلمان را مبنی بر آموزش معلمان دورس اسلامی در دانشگاه های این کشور را با اهمیت تلقی نمود.

آقای توپارک اسلام شناس ترکی گفت: ما نمیتوانیم به طورعموم تصورکنیم که گویا آلمانی ها مسلمانان را در حاشیه گذاشته و از آنان هراس دارند.

وی میگوید مسلمانان باید با رفتار و عملکرد خود در کشور میزبان شرایطی را بوجود بیاورند که پیروان ادیان دیگر از مسلمانان هراس نداشته باشند و این ترس و بی اعتمادی را میتوان با یک همزیستی مسالمت آمیز واحترام به باورهای اعتقادی همدیگر بوجود آورد ما باید ازهرگونه رفتاری که خشونت آمیزباشد پرهیزکنیم و بدون تفکرهرعمل تروریستی بر ضد دیگران را یک روش اسلامی ندانیم و جهان را به خصوصیات اسلام که دین صلح و محبت است عملآ نشان دهیم.

آقای بورهان معاون فدراسیون اسلامی در برلین گفت: من فکر میکنم درآلمان باید بیشتر توجه شود که چطور مسلمانان  همزیستی مسالمت آمیزی با هم داشته باشند البته ما در این زمینه کمبود های را از طرف دولت آلمان احساس میکنیم که باید به پاسخ داده شود.

در این همایش که بیش از 350 نفراشتراک داشنتد مسایلی مطرح شد که در باره زندکی مسلمانان خصوصآ جوانان توجه بیشتری صورت گیرد.

 گزارشات دیگر پیرامون این معضله نیز به نشر رسیده است که خدمت شما تقدیم میشود.

پیروان دین اسلام در آلمان و مدارس آن به دلایل مختلف در این کشور موضوع بحث هستند.  خشونت و کیفیت پائین آموزش در مدارس آلمان، برخورد ناعادلانه با دانش آموزان مسلمان وعدم شرکت دانش آموزان مسلمان در فعالیت های ورزشی و بعضی کلاسهای درس بهانه هائی هستند که موضوع اسلام را دوباره در رسانه های جمعی و یا در میان سیاستمداران طرح می کند.

در مدارس آلمان بیش از  ۷۰۰ هزار دانش آموز مسلمان سرگرم تحصیل هستند.  با اینکه این دانش آموزان از کشورهای مختلفی هستند اما بزرگترین گروه را مهاجرانی که از ترکیه آمده اند، تشکیل می دهند.

معلم یکی از دبسان های آلمان میگوید:

من نمیتوانم باور کنم که میل شنا یا آب بازی کردن در دختران مسلمان وجود نداشته باشد، آنها یا از والدین شان میترسند و یا اینکه این خواست را در خود شان سرکوب میکنند.

اگرچه این مشکل تا اندازه ای حل شده است چون تعدادی ازکانون ها وانجمن های اسلامی استخرهای آب بازی را برای چند ساعت کرایه گرفته که زنان و دختران میتواند آب بازی نمایند یا فرا گیرند.  در رابطه با مسافرت دانش آموزان که از طریق مکتب صورت میگیرد مادر مهاجری چنین میگوید: البته از بچه های خودم اطمینان دارم ولی من نگران هستم که در این سفرها جوانها الکل بنوشند ولی اگر دیگران بنوشند نمیتواند رفتار شانرا پیش بینی کرد.

تدریس اسلام در مدارس

از راه های دیگری که درآلمان برای غلبه برمشکلات مدارس و دانش آموزان مسلمان اجرا شده است تدریس و آموزس اسلام در مدارس میباشد.

این طرح هنوز جا نیافتاده است اما بطور مثال در 19 مدرسه ابتدایی در ایالت نیدر زانکسن آلمان درس قرآن کریم داده میشود.

کانون های اسلامی در سال های اخیر خواهان تدریس اسلام در دروس آلمان شدند دراین مورد نظرات موافق و مخاف وجود دارد.

با شدت یافتن بحث ها در مورد اسلام در جامعه آلمان و مدارس، دولت این کشور تلاش هائی را برای  شناخت مشکلات بوجود آمده آغاز نموده  است.به طور مثال دولت آلمان در سپتامبر سال 2006 کنفرانس اسلامی برگزار کرد و "ولفگانگ شوبله"، وزیر کشورسابق  آلمان ،گفت "اسلام باید در آلمان به شکل بومی درآید چون بخشی از جامعه آلمانی است، اما، اینکه این تلاش ها تا چه میزان بتواند مشکلات دانش آموزان مسلمان و مدرسه ها را حل کند و همین طور مسلمانان مقید به تعالیم مذهبی را به پذیرفتن شرایط آموزشی مدارس در آلمان متقاعد کند موضوعی است که پاسخ دادن به آن برای هیچکدام از طرفین آسان نیست.