افغان موج   

محمود منجم زاد ه برلین آلمان

کنفرانس یک روزه سوسیال دموکرات آلمان در رابطه به افغانستان

روز جمعه 22 جنوری کنفرانس یک روزه ای در مرکز حزب سوسیال دمکرات آلمان دربرلین برگزار شده بود که در آن شخصیت های مهم سیاسی ، نظامی ، امداد رسانی و شماری ازنمایندگان پارلمان آلمان  ، سفیر امریکا در ناتو آقای داد فررنگین سپنتا وزیرخارجه سابق افغانستان که ریاست کنفرانس لندن را نیز به عهده دارد  و آقایان زیگمارگابریل رئیس حزب سوسیال دمکرات آلمان داکتر فرانک شتاین مایر رئیس فراکسیون این حزب در پارلمان ، تامس کونیگ رئیس سابق ملل متحد در امور افغانستان ، جنرال کارل مئولرمعاون رئیس ارتش و کنترول تسلیحاتی وزارت دفاع آلمان و صد ها شخصیت سیاسی ، نظامی و کارشناسان امور افغانستان و منطقه اشتراک ورزیده بودند .

کنفرانس با سخنان زیگمارگابریل رئیس حزب سوسیال دمکرات آلمان درمرکزاین حزب آغازگشت . وی دولت آلمان را در رابطه به نیروهای آلمانی در افغانستان مورد انتقاد قرار داد  وگفت : توافق کامل بین وزیردفاع آلمان که برای گسترش نیروهای آلمانی درافغانستان میباشد با آقای گیدو وستروله وزیروزیر خارجه آلمان که میگوید اگر درکنفرانس لندن بحث در باره ی ازدیاد نیروهای آلمانی در افغانستان باشد در آن اشتراک نخواهد ورزید  تفاوت زیاد دارد دولت آلمان باید با یک استراتیژی مشخص و قاطع به کنفرانس لندن شرکت نماید .                                                         

 آقای داکتر سپنتا وزیر خاجه سابق افغانستان ضمن اظهار تشکرازبرگزاری این کنفرانس از دست آورد های دولت در چند سال اخیر چنین گفت : ما شاهد آزادی مطبوعات و یک سیستم نسبتآ خوب بهداشتی و آموزش و پرورش در افغانستان هستیم بیش از 500 نشریه غیر دولتی 25 کانال تلویزیون غیر دولتی و بیش از صد ایستگاه رادیو درافغانستان فعالیت میکنند که با برنامه های خود دولت را مورد انتقاد قرار میدهد بیش از 7 ملیون دانشجو و دانش آموزی پسر و دختردرمکاتب افغانستان مشغول آموزش علم و تحصیل میباشند که  این امرتفاوت کلی را با دوران طالبان نشان میدهد .   داکتر سپنتا از دولت آلمان خواست برای خروج نیروهای آلمانی درافغانستان عجله به خرج ندهند وکمک های خود را در زیربنای اقتصادی افغانستان ادامه بدهد.                                                                                                 ازآقای داکتر براتی کارشناس افغانستان و منطقه  از استراتیژی آلمان در رابطه به آموزش نیروهای آلمانی پرسیدم وی جنین گفت : نقش آلمان در آموزش نیروهای پولیس افغانستان در سال های گذشته بسیار زیاد نبوده است طوریکه درافکار عمومی انعکاس یافته است دولت آلمان درسال گذشته آین آموزش را تقویت بخشیده و در سال آینده نیز برنامه های را دراین زمینه روی دست گرفته است . وی گفت  آلمان میتواند نقش خود را درسرکت سازی ، بیمارستان ومکتب سازی و کمک درساختار زیربنای افتصادی افغانستان  ، ایجاد کار خصوصا برای زنان در سال آینده تقویت بخشد .  

از آقای تامس کونیگ رئیس سابق سازمان ملل درافغانستان پرسیدم در کنفراس لندن ائتلاف با طالبان مطرح میباشد با کدام جناح طالبان میشود مذاکره نمود وی گفت : ایجا طوری وانمود میشود که گویا طالبان یک تشکیل منسجم میباشد در صورتیکه چنین نیست آنان به چندین گرو و جناح دسته بندی میشوند  اول بقایای دولت شکست خورده طالبان درسال 2001 که آن هم به دسته بندی های مختلف تقسیم میشوند ، مدرسه های دینی که نقطه اصلی ایدیالوژی طالبان میباشند ، سران قبایل که از دولت آقای کرزی سودی نبرده ، خشمگین میباشند و با طالبان همکاری میکنند ، بخش دیگر افراد فرصت طلبی میباشد که فکر میکنند طالبان مجددا روی کار خواهند آمد  شاید بتوانند پست و مقامی پیدا کنند از این لحاظ با ایشان نزدیکی دارند و تعدای هم در مناطق تحت نفوذ طالبان زندگی میکنند و مجبور اند به طالبان سرباز بدهند و بلاخره گروهای زیادی وجود دارند که به علت بیکاری فقط برای پول با طالبان همکاری میکنند  در این مورد باید گفت که بهتر است حقوق نیروهای پولیس افغانستان افزایش داده شود ، نسبت به پولی که طالبان به افراد خود میبردازند . وازطرفی زمینه کار برای مردم افغانستان باعث  شکست طالبان خواهد گردید .

آقای تامس کونیگ در ختم سخنان خود گفت : اگر کسی بخواهد با طالبان گفتگو نمایند این فقط وظیفه دولت و مردم افغانستان میباشند که با شناسای ازطالبان پیشنهادات خود را برای جذب آنها ارایه نمایند نه نیروهای بین المللی مستقر درافغانستان .

آقای داکتر شتاین مایرکه در ختم کنفرانس سخن میگفت  اظهار داشت در حال حاضرهمان طور که ازدیاد نیرو در افغانستان مطرح نمیباشد خروج دقیق این نیروها نیزفعلاازافغانستان مورد بحث نیست البته درکنفرانس لندن این نقطه نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و راجع به ختم وظیفه نیروهای بین المللی تصمیم گرفته خواهد شد  ما فعلا تلاش خود را درتقویت آموزش پولیس وتجهیزو سایر امکانات مورد نیاز پولیس افغانستان همچنان ادامه خواهیم داد نزدیک به 800 نفر دراین کنفرانس اشتراک نموده و سوالات زیادی درباره حضور نیروهای آلمانی در افغانستان مطرح گردید انعکاس این کنفرانس در رسانه های صوتی وتصوری آلمان بازتاب گسترده ی داشت و بردامنه آشنایی جامعه آلمان نسبت به حضور نیروهای آلمانی در افغانستان افزوده است .

 

محمود منجم زاده برلین