افغان موج   

محمود منجم زاده برلین آلمان

بحران دیپلوماتیک بین ترکیه و اسرائیل

ترکیه تهدید کرده است که سفیر خود را از اسرائیل خارج میکند.

اشپیگل آئنلاین آلمان در شماره روز چهارشبنه 13 جنوری خود عنوان درشتی را تحت بحران دیپلوماتیک بین ترکیه و اسرائیل به نشر رسانده است .

به گفته اشپیگل مناقشه بین اسرائیل و ترکیه در حال رشد است با وجود آ نکه معاون وزیر خارجه اسرائیل آقای ( دنی آیالون ) از رفتار تحقیر آمیز خود نسبت به سفیر ترکیه آقای ( اوگوز چلیک کل) تآسف خورده ولی عذر خواهی درستی نکرده است؛ انکارا این تآسف و عذرخواهی را ناکافی دانسته و منتظزعذر خواهی رسمی دولت اسرائیل میباشد.

بحران دیپلوماتیک زمانی آغاز میشود که اسرائیل علیه فیلم سینمایی تحت نام ( دره گرگ ها ) که در آن یک طفل ترکی از استانبول توسط  اعمال سرویس های اطلاعاتی  اسرائیل موساد ربوده شده به اسرائیل برده میشود ، و پس از آموزش نظامی علیه فلسطین به جنگ فرستاده میشود.

اسرائیل آنرا توهین آمیز و ضد اسرائیلی خوانده است و به آن اعتراض نموده است .

به همین منظور سفیر ترکیه به وزارت خارجه اسرائیل احظار میگردد پس از آنکه سفیر ترکیه مدت طولانی در راهروهای وزارت خارجه اسرائیل منتظر ملاقات خود میماند بعدآ به او چوکی نسبتآ کوتاه یا پخشی را تعارف میکنند که بدین طریق مقام اسرائیلی بلندتر از او می نشیند   و روی میز که معمولا باید پرجم هردو کشورقرارمیگرفت فقط پرچم اسرائیل قرارداشت و پرچم ترکیه از روی میز برداشته شده بود ونیز اینکه معاون وزیر خارجه اسرائیل از دست دادن به سفیر ترکیه خود داری کرده است .

معاون وزیرخارجه اسرائیل گفته است روش من نیست که سفیران خارجی را برنجانم گرچه وی از رفتار خود ابراز تآسف نموده ولی گفته است او درآینده راه مناسب تری برای بیان خود انتخاب خواهد نمود .

درگزارش چنین آمده است و خبرگزاری های مهم دیگرنیزتایید نموده اند که این صحنه سازی اسرائیل برای تحقیر نمودن سفیر ترکیه سازمان دهی شده و در تلویزیون اسرائیل نیز نمایش داده شده است. عکسی از سفیر ترکیه بدون پرچم ترکیه که درجای نامناسبی نشسته  از مقام اسرائیلی پائین تر دیده میشود؛ این تصاویردر تلویزیون های محلی اسرائیل به نشر رسیده است .

یک رادیو اسرائیل گزارش داده که سفیر ترکیه پس از این واقعه به سفارت ترکیه در تل آویر رفته و منتظر دستورات وزارت خارجه ترکیه میباشد .

سفیر ترکیه آقای (اوگوز چلیک کل) به تلویزیون کانال دوی اسرائیل گفته است که از رفتار توهین آمیز وزارت خارجه اسرائیل خشمگین میباشد وی میآفزاید او در این ملاقات فریب خورده  او فکر میکرد یک ملاقات دوستانه با مقام اسرائیلی خواهد داشت  پس از آنکه او عکس ها و تصاویر تلویزیونی را مشاهده نموده ، فهمیده است چه اتفاقی افتاده است .

سفیر ترکیه میآفزاید در مدت 35 سال خدمت در وزارت خارجه به عنوان دیپلومات هرگز چنین حرکت شرمنده ای ندیده است .

ترکیه این حرکت را نسبت به  کشورترکیه وسفیر خود توهین آمیز دانسته واز دولت اسرائیل خواسته است تا شام  روز چهاشنبه 13 جنوری رسما از ترکیه عذر خواهی نماید درغیر این صورت دراولین پرواز سفیر ترکیه اسرائیل را ترک خواهد کرد.

گرچه روابط سیاسی بین ترکیه و اسرائیل در سال های گذشته خوب توصیف شده ولی از حمله نظامی سال گذشته ی اسرائیل به نوار غزه روابط ظاهرآ به تیرگی گرایده است .

گزازش دیگری حاکی از آن است که هفته آینده وزیر دفاع اسرائیل عازم ترکیه خواهد شد .

در آخرین لحظاتی که این نوشته به پایان میرسید همین منبع گزارش داد که دولت اسرائیل در آخرین مهلت از رفتار تحقیر آمیز  نسبت به سفیر ترکیه رسما معزرت خواسته است و چنین معلوم میشود که این جنجال سیاسی به نقطه پایانی خود رسیده است.

محمود منجم زاده برلین آلمان