افغان موج   

هوتل پنج ستاره هرات مورد اصابت چندین راکت قرار گرفت

محمود منجم زاده برلین آلمان

هنوز دو ماه از قرار داد دولت افغانستان و ایالات متحد امریکا مبنی بر واگذاری هوتل پنج ستاره هرات به جنرال قونسلگری امریکا در هرات نگذشته است که روز جمعه 9 جنوری افراد مسلح ناشناس با پرتاب چند راکت به طبقه سوم و چهارم، بخشی از این ساختمان را تخریب نمودند .

گذارشات رسیده از هرات حاکی از آن است که افراد مسلح روز جمعه از داخل یک موتر درمقابل هوتل که جاده عمومی بین دو پارک مشهور شهر وجاده عمومی بطرف گمرک و مسیرسرک مرز اسلام قلعه میباشد بطرف هوتل پنج ستاره هرات که تا ماه آینده قونسلگری امریکا درآن جابا خواهد گردید؛ شلیک شده است .

تا حال گذارشات از کشته و یا زخمی شدن فرد یا افرادی منتشر نشده ولی گفته میشود بخش های از طبقه سوم و چهارم این هوتل منهدم گردیده است  .

این در حالیست که قبل از امضاء قرارداد بین دولت افغانستان و مقامات امریکایی درهرات اعتراضات گسترده ی مقامات محلی و مردم هرات مبنی برعدم رضایت مردم برایجاد قونسلگری امریکا درهوتل پنج ستاره هرات ابراز شده و مردم نگرانی خود را به اطلاع مقامات دولتی رسانده اند .

مردم هرات و مقامات محلی این ولایت  با ایجاد قونسلگری امریکا درهرات مخالفتی ندارند و خواهان آن میباشند که ایالات متحد امریکا درجای مناسبی که ازمرکزشهر کمی فاصله داشته باشد به ساختن قونسلگری امریکا اقدام نمایند تا بدین وسیله از یک طرف مردم هرات از تاسیسات علمی آن  بتوانند  استفاده کنند  واز طرف دیگرهوتل پنج ستاره درمرکز شهر از سوء قصد ها وحملات انتحاری که باعث کشتار مردم و بی  امنیتی بیشتر درداخل هرات میگردد جلوگیری بعمل آید .

هنوز دو ماه از امضاء این قرارداد بین دولت امریکا و افغانستان سپری نشده که سوء قصد و حملات راکتی به این هوتل آغاز شده واین حملات تا جابجا شدن قونسلگری امریکا دراین هوتل گسترش خواهد یافت  .

مقامات دولت افغانستان به نگرانی مردم و مقامات محلی هرات توجه نکرده جان و مال مردم این ولایت را به خطر انداخته اند  .

پرتاب راکت به طرف هوتل پنج ستاره که درمرکز شهر موقعیت دارد ضعف و ناتوانی مقامات امنیتی افغانستان به خصوص ولایت هرات را به نمایش میگذارد و نشان میدهد که درداخل شهرافراد مسلح آزادانه با سلاح های سنگین به گشت وگذارمشغول بوده و هوتلی درمرکز شهررابه راکت هدف قرار میدهند  .

این حادثه یک بار دیگر نشان میدهد که تصمیم دولت افغانستان در جهت واگزاری هوتل پنج ستاره هرات به قونسلگری امریکا کار درستی نبوده وبدین وسیله یگانه محل مناسبی که برای ایجاد کنفرانس های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی درهرات بوده ، از بین رفته است .

مردم و مقامات محلی هرات از به اجاره دادن هوتل شهرداری هرات که در مرکز شهر واقع بوده و بسیاری از مراسم و کنفرانس ها درآن برگزارمیشود به نمایندگی سیاسی امریکا راضی نمیباشند .

پرتاب راکت به طرف قونسلگری امریکا که هنوز درآن مستقر نشده و طبق پلان در اواسط فبروری سال 2010 میلادی مامورین سیاسی امریکا در آن مستقر خواهند شد اعتراضات زیادی را به دنبال خواهد داشت و مقامات دولت افغانستان مسؤلیت عواقب ناگوار آن میباشند .