افغان موج   

تملق گویی های کرزی

به تاریخ ۲۵ سپتمبر ٢٠٠٦ حامد کرزی رییس جمهور افغانستان در تیلویزیون امریکا شبکه سی. ان. ان مصاحبۀ داد که قسما اهانت به مردم افغانستان شمرده میشود:

کرزی  به خبر نگار سی ان ان گفت، ما از شما سپاسگذاریم که ما را آزاد کردید، ما را از دیکتاتوری و اشغال؟! نجات دادید و راه افغانستان را بسوی توسعه و پیشرفت باز کردید. او متملقانه اظهار داشت عراق باعث فراموشی افغانستان نگردیده و همچنان برای جمهوری خواهان امریکا برای مبارزه با تروریسم برای مدت ده سال دیگر چراغ سبز داد.

١ ـ  در آستانۀ کارزار انتخاباتی نوامبر ٢٠٠٦ در امریکا، ضرورت دارد که سرتمداران کاخ سفید در مورد آرامش در افغانستان، مبارزه با تروریسم، بهبود وضع اقتصادی،  جلوگیری از کشت و صدور مواد مخدره، و حرکت بسوی دیموکراسی گزافه گوییهای شاخدار  کنند و ازین چه بهتر که چنین دروغ  های از زبان رییس دولت افغانستان  به خورد رای دهنده گان امریکایی  رسانیده شود.

٢ ـ کرزی  با چهره سیاه به امریکا رفت و با چهرۀ زرد برگشت. زیرا او هرگز نتوانست با همتای پاکستانی اش در مورد  تجاوز و فتنه انگیزی به افغانستان، حرفش را به کرسی بنشاند.

اکنون تمام کشور های همسایه و تقریبا همه مبصرین  و کارآگاهان سیاسی به این نظر اند که اوضاع افغانستان رو به وخامت  است . زیرا «ادبادلر» یکی از فرماندهان ناتو در افغانستان اوضاع این کشور را به مراتب از اوضاع عراق وخیمتر ارزیابی نموده  است.                      

 «ؤگوردون او کانر» وزير دفاع کانادا بعد از بازديد از نيروهای کانادايی ناتو در جنوب افغانستان   چنین ارزيابی  به دست داد: "ما نمی توانيم طالبان را از بين ببريم."

 احمد رشيد  ژورنالست پاکستانی و کاردان امور افغانستان  ميگويد پاسخ را با يک کلمه می توان داد:" واشينگتن دولت سازی در افغانستان را جدی نگرفت و به جای آن يک جنگ بی ثمر را در عراق آغاز کرد. نتيجه اش برای افغانستان عبارت بود از تعداد بسيار کمی نيروی نظامي، مقدار بسيار کمی پول و فقدان استراتژی و سياست منسجم توسط غرب و رهبران افغان." باهمین طرز دید« بارنت روبین»  يک تحليل گر ديگر مسايل افغانستان ميگويد ضعف نظامی را يک "دولت نا کارآمد و فاسد افغانی" تکميل ميکند. به گفته او از سال ۲۰۰۱ ميلياردها دلار برای افغانستان اختصاص داده شده است. اما برای هر دلاری که صرف توسعه شد، ده دلار به امنيت يا خريدن وفاداری به حکومت پرزيدنت حامد کرزی مصرف شده است. « احمد رشيد» ميگويد: حتی يک عدد سد، يا نيروگاه برق يا سيستم تامين آب ساخته نشده است. تنها يک جاده بين شهری ساخته شد. نتيجه اين است که تنها ۶ درصد افغانی ها به برق دسترسی دارند، بيش از نيمی از مردم در فقر شديد زندگی ميکنند و ۶۳ درصد بی سواد هستند. اين به هيچ وجه بهتر از آن زمان نيست که طالبان  در شرايط تحريم حکومت ميکردند.

 حاکم نظامی پاکستان اخیرا به جواب آقای کرزی اظهاراتی  نموده که سرا پا تفرقه افکنانه و غرض آلود است او بجواب اظهارات کرزی در واشنگتن  بي پرده بعضي حقايق را در ميان میگذارد

 پشتون ها ۵۰ تا ۶۰ درصد كل نفوس افغانستان را تشكيل مي دهند و میگوید در طول تاريخ افغانستان پشتونها اين كشور را اداره كرده اند. اكنون وضعيت از چه قرار است
بعد از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، طي پنج سال در مناطق پشتون ها بمباري صورت مي گيرد و در آنجا جنگ ادامه دارد. تمام پروژه هاي توسعوي در شمال و يا غرب افغانستان پياده شده اند. در جنوب كار عمراني صورت نمي گيرد، بلكه آن جا تنها عمليات نظامي صورت مي گيرد. با همه طالبان (پشتون ها) يك سان برخورد مي شود و اين كار در همه جا ادامه دارد.


اگر شما به فرودگاه كابل پياده شويد، با يك تصوير بزرگ احمدشاه مسعود مواجه مي شويد. احمدشاه مسعود يك پنجشيري  است. او يك تاجيك است و نفوس تاجیك ها پنج فيصد و يا ۲ فيصد نفوس افغانستان است. اما تاجيك هاي پنجشيري در هرات هم هستند، ممكن نفوس آن ها ۷ فيصد ٨ فيصد و ۹ فيصد شود. اگر شما (از ميدان هوايي) پيشتر رفته به چهارراهي برسيد در آن جا تصوير ديگر مسعود است و اگر شما به دفتر برويد باز تصوير احمدشاه مسعود را مي بينيد. اكنون واقعيت از چه قرار است؟ ۵۰ تا ۶۰ درصد نفوس پشتون ها چگونه واكنش نشان خواهند داد در حالي  که پنجاه درصد منسوبين وزارت دفاع، داخله و استخبارات پنجشيري باشند؟ اكنون ببينيم چه مي شود. ما مي بينيم كه طالبان در حال نيروگرفتن اند و آن ها را كي كمك مي كند؟ ۵۰ درصد نفوس (پشتون) افغانستان. ما بايد وضعيت را دقيق بررسي كنيم، ما بايد اقدامات فوري انجام دهيم. پشتون هايي كه طالب نيستند اكثريت نفوس افغانستان را تشكيل مي دهند. نگذاريد آن ها با طالبان يكجا شده و جنگ مردمي را عليه  (کرزي) به راه بيندازند. اين موضوع درك شود و هر قدر زودتر كرزي از وضعيت كشورش آگاهي پيدا كند، مشكلات او آسان تر مي شود.
اجازه دهيد، برخي غلط فهمي هايي را كه ازگفته‌هاي چند لحظه پيش من به ميان آمده اصلاح كنم. خفه ساختن پشتون و كنار گذاشتن آن ها ازقدرت مشكل آفرين است. از طالبان حمايت نمي كنيم، ما از هيچ كس حمايت نمي كنيم. ما خواهان نماينده گي متناسب اقوام در دولت افغانستان هستيم چه تاجیك باشند،  ازبك،  هزاره يا پشتون، همه آن ها جزء مردم افغانستان اند. به هيچ قومي سهم كم داده نشود. از عمليه بن حمايت كرديم، ما از حامد کرزي کاملاً حمايت مي کنيم...

کرزی با دستپاچگی زیاد از این بیانیه حکمران نظامی پاکستان، از جرگه اقوام و قبایل پشتون این طرف سرحد افغانستان و انطرف پاکستان حرف میزند که کار آمدی آن تقریبا به زیر صفر است. زیرا همین قبایل آزاد چه در زمان گذشته و حال غیر از توسعه و ترویج وحشت، قاچاق سلاح و مواد مخدره و بوجود آوردن کانال های برای تجاوز به خاک افغانستان ضدیت خود را در مقابل آرامش و ثبات افغانستان نشان داده اند.دیگر به اتفاق نظر ناظرین سیاسی « کویته» مرکز ایالت بلوچستان پاکستان محل فرماندهی القاعده و طالبان بوده و کمک های بی شایبۀ آی. اس. آی. سازمان جاسوسی پاکستان در جهت رهنمود، تسلیح و تمویل  القاعده و طالبان ادامه دارد

از طرف دیگر تشکیل چنین مجمع از خطر تجزیه افغانستان و یا حد اقل تشدید هراس و دحشت در ساحات جنوبی افغانستان چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد.