افغان موج   

احتجاجیۀ سایت آسمایی

اخیرا مصاحبۀ محترم داکتر سیاهسنگ با آقای حمید عبیدی را افغان موج از سایت آسمایی کاپی نموده و در بخش نقد های خود به نشر رساند. به تعقیب آن از طرف ادارۀ آسمایی این احتجاجیه به افغان موج واصل گردید.

دوستان گرامی افغان موج،

نخست از همه خواهشمند است سلام ها و تمنیات نیک ما را پذیرفته و ممنون سازید.

هموطنان محترم، طوری که در سایت آسمایی به روشنی بدون ابهام نوشته شده است «استفاده از مطالب منتشره در آسمايي تنها با اخذ ا توافق کتبي مسؤولين آسمايي مجاز است؛ تنها درج لينک آسمايی برای همه گان مجازاست». شما اگر مطلبی را در آسمایی پسندید و خواستید آن را به خواننده گان سایت خود تان نیز عرضه کنید ، مهربانی نموده و لینک مطلب را در سایت تان درج بفرمایید و نه اصل مطلب را. این خواهش ما هم از نظر قانونی و هم از نظر منطقی توضیح قابل پذیرش دارد که اگر خواستید ما آن را به خدمت تقدیم خواهیم کرد. استفاده مطلب در شکل کنونی آن نقض روشن کاپی رایت است و عرض شود که تمام مطالب منتشره در آسمایی تحت قانون کاپی رایت قرار دارند.

اجازه دهید از توجه شما به مراتب بالا پیشاپیش ابراز امتنان بنماییم

با احترام

اداره آسمایی

البته به جواب ادارۀ سایت اسمایی اینجانب جوابی به این مضمون تهیه نموده وآن مصاحبه را از افغان موج  برداشتم.

دوست عزیز آقای عبیدی سلام و احترامات ام را بپذیرید!

اگر شما علاقه دارید من حاضرم عریضۀ رسمی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری  اسلامی افغانستان جهت کاپی رایت مصاحبۀ شما با داکتر سیاهسنگ را ترتیب نموده و خدمت شما بفرستم. در غیر آن من زیر عنوان  واضح نوشته ام. « منبع: سایت وزین آسمایی » من دلیل شما را از یک جهت موجه میدانم که مصاحبۀ شخصی شما با محترم سیاهسنگ است و مصرف گزافی برداشته است بنابرآن ارزش احتجاج جناب شما را دارد. اما از جهت دیگر آن بخاطر ارزش فرهنگی جوابیه های محترم سیاهسنگ حتی اگر در همه سایت های انترنتی از چپ گرفته تا راست نشر شود کار بدی نیست. من این مصاحبۀ شما را از افغان موج برمیدارم و به شما به خاطر ترویج  اندیشه و فرهنگ خلق افغانستان تبریک عرض میکنم.

نعمت الله تر کانی

مسوول  سایت افغان موج

تبصره افغان موج!

رسانه های انترنتی بیرون مرزی افغانستان شامل هیچ گونه قانون از پیش ساخته شده ای مطبوعاتی نیست. درین رسانه ها راست و دروغ، تهمت و افتراء، تفرقه و تفتین، سرقت آثار هنری و ادبی و تبلیغات ضد وحدت ملی و گروهی به کثرت نشر میشود و کسی نیست که جلو آنرا بگیرد و یا مسوولین و مستعار نویسان آنرا  بپای میز محاکمه بکشاند و بنا برآن درج دستورالعمل بخاطر کاپی رایت و لینک دادن مطالب خنده آور و غیر موجه است.

در سایت افغان موج به شمول سایت آسمایی از بدو پایه گذاری آن، سایت های زیادی از چپ گرفته تا راست لینک شده است و به اینترتیب افغان موج زبان گویای این سایت های انترنتی است و هر کسی میتواند بدون جستجو به نام سایت های مذکوراز طریق همین سایت به سایتهای مندرج دسترسی پیدا کند. به اینترتیب افغان موج حق دارد که حتی بدون ذکر نام مطالب منتشره در سایت های لینک شده آنها  را کاپی رایت نماید. اگر سایت آسمایی آرزو دارد تا محتویات سایت اش را برای خود حفظ نماید بهتر است آنها را درفایل های پی دی اف و با نشانی هر صفحه به نام آسمایی به نشر برساند.

گذشته ازین ها در تمام سایت های انترنتی اکثرا مطالبی وجود دارد که از سایت های فرهنگی ممالک بیگانه با تغییر بعضی از واژه ها و حذف بعضی پرگراف ها  ویا ترجمۀ آن به نحوی بنام شخصیت دومی درج و نشر میگردد. که یکی ازین سایت ها سایت اسمایی است؛ این را کدام قانون و یا معیار مطبوعاتی حل و فصل میکند. ومنطق نشر آن توسط مسوولین آنرا  چگونه میتوان توضیح کرد.

افغان موج روی همین ملحوظ از دست اندرکاران سایت های انترنتی بیرونمرزی  خواهشمند است تا با استفاده از قوانین خود ساخته و دور از معیار های مطبوعاتی باعث ممانعت در رساندن حقایق به مردم نگردیده و از احتجاج به مسایل خورد و کوچک  پرهیز کنند.

با احترامات فایقه

افغان موج