افغان موج   

نمایشگاه عکس قربانیان بمب باران ولایت قندوزدرآلمان

محمود منجم زاده برلین آلمان

نمایشگاه عکس ازقربانیان بمب باران 4 سپتمبر 2009 میلادی در ولایت قندوزافغانستان که به فرمان افسرآلمانی گیورگ کلائین صورت گرفته ودرآن 142 نفر کشته وزخمی شدند توسط عکاس المانی کریستف ریتردرموزیم شهر پتسدام آلمان به معرض نمایش گذاشته شده است .

زمانیکه مشغول برگردان گزارش نمایشگاه عکس ازقربانیان بمب باران ولایت قندوزدرآلمان بودم ، متوجه گزارش اشپیگل آنلاین آلمان شدم که به گزارش بمب باران ولایت قندوز ارتباط داشت؛ نخست توجه شمارا به برگردان گزارش اشپیگل جلب نموده بعدا به گزارش نمایشگاه عکس میپردازم .

اشیگل آنلاین آلمان درگزارش روز دوشنبه 14 جون نوشته است... ائتلاف حزب دموکرات مسیحی و دموکرات آزاد به رهبری خانم انگلا مرکل صدراعظم آلمان و گیدو وستروله وزیرخارجه به بحرانی ترین وضعیت اقتصادی در آلمان مواجه میباشد .

 بحران اقتصادی آلمان و مشکلات کاهش ارزش یورو ، مشکلات شرکت موترسازی اپل ، استعفای رئیس جمهور و در نهایت حادثه جنجال برانگیز بمب باران ولایت قندوزافغانستان چالش های است که در مقابل دولت آلمان قرار دارد.

به گزارش اشپیگل آنلاین   وزیردفاع آلمان از تصمیم دفتر صدرات المان به شدت ناراحت است. چون بقول وزیر دفاع آلمان آقای کارل تئودورگوتنبرگ دفترخانم مرکل صدراعظم آلمان بدون اطلاع او تحقیقت جداگانه ای را در رابطه به واقعه بمب باران ولایت قندوز که درآن  124 نفر کشته و زخمی شده اند را به راه انداخته است .

این اقدام دفتر صدراعظم آلمان وآغاز بررسی و تحقیقات جداگانه حادثه قندوز بی اعتمادی نسبت به وزیردفاع آلمان را نشان میدهد. این در حالیست که وزیردفاع آلمان ازآغازاین تحقیقات اصلا بی خبربوده است.

دراین تحقیقات بررسی میشود که آیا اخراج معین وزارت دفاع  آلمان و اخراج دو جنرال ارشد ارتش آلمان که از طرف وزیر دفاع آلمان آقای کارل تئودور گوتنبرگ در رابطه به حادثه قندوز درسال گذشته طبق قانون بوده است  ؟

این تحقیقات جداگانه دفترصدارت آلمان علیه وزیر دفاع این کشور اعتماد به وی را متزلزل ساخته که پی آمد های آن برای وریز دفاع ناگوار خواهد بود .

 مشکلات دو حزب برسراقتدار آلمان به شدت رو به افزایش میباشد.

ادامه گزارش نمایشگاه عکس از قربانیان حادثه قندوز:

درسالون بزرگ نمایشگاه نام 90 نفراز قربانیان حادثۀ قندوزدر دیوار درب ورودی سالون نوشته شده بود وعکس های ازقربانیان قندوز و اقوام ایشان که توسط همین خبرنگارمصاحبه شده بودند بچشم میخورد .

سن قربانیان واقعه قندوز نظربه گزارش عکاسی که این نمایشگاه را سازمان دهی نموده ،  بین 11 تا 45 سال گزارش شده است  .

خانم کاتیا دیتمن مسؤل نمایشگاه در رابطه با ایجاد و نظریات بینندگان چنین گفت : این نمایشگاه عکس مورد توجه بینندگان زیادی قرارگرفته است بینندگان وقت زیادی را برای دیدن آن صرف نموده ، دراین رابطه سوال های مطرح میشود ،  وعکس العمل های بسیار احساساتی و متفاوتی دراین مورد وجود دارد.  

جنگ ها و تلفات نیروهای آلمانی درافغانستان محبوبیت حضوراین نیروها را افغانستان به شدت کاهش و Peggy Beresfordمورد سوال قرار داده است .

خانم دیتمن افزود ما در صحبت ها و گردهمای با مردم متوجه میشویم که اکثریت آلمانی ها میپرسند ما چرا در افغانستان حضورنظامی داریم و در آنجا چه میکنیم و آیا واقعا حضور نیروهای آلمانی در افغانستان نتیجۀ هم دارد ؟

این گونه سولات مردم آلمان را به خود مشغول میسازد .

دراین نمایشگاه عکس جوانی که در بمباران قندوز کشته شده درکنار پدرش دیده میشود این عبارت به چشم میخورد ( یک بمباران زندگی مارا از بین برده است ) عکاس این نمایشگاه که ازخانواده قربانیان قندوز دیدن نموده است ،  میگوید در بمباران ولایت قندوز درسال گذشته زندگی تعدادی از خانواده قربانیان چنان آسیب دیده ، که تآثیرات ناگوار آن برای مدت های زیادی بر روح و روان شان خواهد ماند و حتی پرداخت غرامت به ایشان نمیتواند ازغم و اندوشان بکاهد.

رئیس نمایشگاه گفت برای ما بسیار مهم است تا مردم  آلمان دراین زمنیه آگاهی پیدا کنند و نظریات خو را بگویند ما نمیخواهم ازکنار این حادثه تلخ بی تفاوت رد شویم. خانم دیتمن درختم سخنان خود گفت تعداد زیادی از بینندگان نمایشگاه میگویند خروج فوری نیروهای آلمانی از افغانستان برای این کشور بسیار زیان آور خواهد بود .

این نمایشگاه پس ازسه ماه دراواسط ماه جون بکار خود پایان داد.