افغان موج   

واشنگتن کرزی را به لغو مسافرت به امریکا تهدید مینماید

محمود منجم زاده برلین آلمان

اشپیگل آنلاین آلمان این عنوان درشت را در سرمقاله خود نوشته ، واضافه میکند  نخست آقای کرزی از امریکا انتقاد نموده و سپس  ایالات متحد امریکا آقای کرزی متحد خود را  تهدید به لغو مسافرت از قبل برنامه ریزی شده به امریکا مینماید .

حتی یک دیپلومات سابق امریکا دریک برنامه زنده  درتلویزیون آمریکا  آقای کرزی را متهم به امکان مصرف مواد مخدر و یا عبارت دیگر وی را معتاد به مواد مخدر مینماید .                                           واشنگتن : با این طرز بیان علیه متحدان غربی گویا آقای کرزی ظاهرا شدت عمل نشان داده است پس ازاظهارات جنجال برانگیز آقای کرزی نسبت به غرب ،  دولت امریکا تهدید به لغو مسافرت پلان شده ی آقای کرزی را به مرحله اجرا در خواهد آورد .                                       

آقای روبرت گیبس سخنگوی حکومت امریکا به اشپیگل آنلاین المان گفته است اگر آقای کرزی به چنین اظهارات خشمگین ادامه بدهد لغو مسافرت او به امریکا مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت.

یک سلسله بیانیه های اخیر آقای کرزی نگران و تحریک کننده بوده است ، این در حالیست که در 12 ماه می سال جاری ملاقات آقای اوباما با اقای کرزی در فصر سفید در واشنگتن پیش بینی شده است. موقتآ پیش بینی این مسافرت همچنان درنظر است .

به گزارش اشپیگل آنلاین آلمان مکالمه تلفونی بین خانم هیلاری کلنیتن وزیر خارجه امریکا با آقای کرزی این اختلاف حل نشده است .

رئیس جمهور افغانستان که خود به پشتیبانی مردم کشورش نیاز دارد ، کشورهای غربی را مرتب برانگیخته ، و آخرین بار دیپلومات های غربی را متهم به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نموده است و بگفته آقای کرزی نه افغان ها بلکه خارجی ها مسؤل این تقلب ها بوده اند. وی در بیانات خود به این هم اکتفا نکرده گفته است؛ برنامه ریزی پلان حملات ناتو و افغان را جهت تهاجم بر طالبان درولایت قندهار را به رضایت رهبران محلی و قبیله ی وابسته دانسته وگفته است اگر رهبران قبایل در قندهار به حملات بزرگ ناتو در این ولایت راضی نباشند  آنرا عملی نخواهد ساخت.

این درحالیست که ناتو خود را برای بزرگترین حملات درهشت سال گذشته علیه طالبان در ولایت قندهار آماده میسازد .

بقول نیویارک تایمز نگرانی ها و نا ارامی ها در واشنگتن زمانی گسترش یافت که آقای کرزی تهدید نموده است که خود به طالبان خواهد پیوست .

بقول همین روز نامه آقای کرزی درحضور یک نماینده پارلمان افغانستان گفته است اگر امریکا و جامعه جهانی مرا بیشتر تحت فشار قرار دهند بشما سوگند یاد میکنم به طالبان خواهم پیوست .

یک دیپلومات آمریکائی تصور میکند آقای کرزی خود مواد مخدر مصرف می نماید .

آقای گیبس سخنگوی دولت امریکا گفته است من نمیتوانم تصور کنم که هر فردی در این کشوردر مورد این قضاوت ابراز نگرانی نکند. وی افزوده است که ما تمام سخنان اقای کرزی را در چنین شرایطی که   به دیدار رئیس جمهور امریکا می آید مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نماینده سابق سازمان ملل متحد درامورافغانستان آقای پیتر گلبریت رفتار آقای کرزی را سخنانی نا معقول و نا متعادل دانسته وی را غیر مستقیم متهم به مصرف مواد مخدر نموده است .

بقول آقای پیتر گلبریت بعضی از خودی ها در ارگ ریاست جمهوری میگویند که آقای کرزی علاقه خاصی به برخی از کالا های سود آور صادراتی درافغانستان داشته است. این مطلب را آقای گلبریت در یک صحبت تلویزیونی ابراز داشته است .

آقای کرزی به دقت مورد توجه جامعه جهانی قراردارد چون به تصور ایالات متحد امریکا و کشور های دیگر او به مبارزه جدی علیه فساد اداری و مواد مخدر وهمچنین تآمین امنیت چندان موفق نبوده است . ختم ترجمه

بقول آگاهان سیاسی افغانستان آقای کرزی برای باج گرفتن ازغرب روش های تازه ای را فرا گرفته است که دولت پاکستان سال هاست از آن استفاده میکند این درحالیست که سخنان نا متعادل و گاهی ناسنجیده و تحریک کننده اقای کرزی نه تنها مردم افغانستان ، بلکه جامعه جهانی را نیز نگران ساخته است .

پیوستن به طالبان که آقای کرزی به این همکاری گویا سوگند یاد نموده است پروسه مذاکره با طالبان را دشوار تر نموده ، وموقف دولت را به مراتب نسبت به سال گذشته تضعیف نموده است .

آقای کرزی با این روش نه طالبان را راضی بلکه مردم افغانستان را به هراس انداخته است این نشان میدهد که طراحان  پیوستن به طالبان با کمک حلقات مشخصی در تیم اقای کرزی برنامه ای ازپیش تعین شده را به مرحله اجرا در میآورند .

صحبت های مخفیانه فامیل آقای کرزی با طالبان و رها ساختن زندانیان طالبان از زندان های افغانستان و دعوت نمودن سران طالبان به ارگ ریاست جمهوری و جابجا نمودن ایشان به هوتل های مجلل نشانه ای از طالبانی شدن افغانستان میباشد  دراین صورت نگرانی پارلمان افغانستان ، سازمان های حقوق بش، نهاد های جامعه مدنی و سازمان های مدافع حقوق زنان و سایراقشار مردم افغانستان بجا بوده و با دقت جرگه صلح را که درآینده نزدیک درکابل برگزار میشود و بیشتر به ابتکار پاکستان و خان های این وآن طرف مرز سازمان دهی شده را مورد بررسی و توجه قرار خواهند داد

شایعاتی ازافغانستان میرسد که در نهایت احتمال یک کودتا نظامی با همکاری حزب اسلامی و حلقاتی از طالبان و بعضی از اقوام و قبایل این وآن طرف مرز وبا دادن نقشی به پاکستان درحال تدوین میباشد و حرکات نا متعادل آقای کرزی نسبت به غرب و ملاقات های با سران طالبان  زمینه ساز این برنامه هاست.