افغان موج   

(مذاکره یا کشتن) طالبان غرب را کیچ کرده اند

محمود منجم زاده برلین آلمان

ابن عنوان درشت در اشپیگل آنلاین آلمان روز شنبه 30 جنوری به چشم میخورد

مذاکره با طالبان پس ازکنفرانس لندن مجددا بالا گرفته و دردستورکار قرارگرفته است بحث های  از طرف سازمان ملل متحد دراین باره منتشر شده است اما اسلامگرایان هیچ علاقه ای به آشتی نشان نمی دهند و آنان خود را دراین راستا پیروز تصور میکنند .

طالبان چطور ممکن است که پس از سال ها جنگ آشتی را قبول کنند ؟ و در حقیقت چه کسی میتواند برای طالبان صحبت کنند ؟ این سوالات در کنفرانس لندن افکار عمومی جامعه جهانی را به جلب نموده است .

دولت افغانستان و نیروهای کشورهای ناتو که در افغانستان میباشند میخواهند با طالبان مذاکره کنند به همین منظوز 140 ملیون دالر را برای برگشتن طالبان به زندگی عادی و دست کشیدن ازاسلحه در نظرگرفته شده است و این مقدار به 500 ملیون دالر در چهار سال آینده افزایش خواهد یافت .

با پیشنهاد لندن و پرداختن پول که برای ترغیب طالبان به افغانستان میرسد ،  شاید دولت ضعیف کابل را در مقابل جنگجویان ملاعمر نهایت قوی تر سازد .

با این پول  باید فرماندهان و جنگجویان از جنگ خسته شده طالبان به زندگی عادی برگشته به کار و زراعت بپردازند و این پروگرام باید در کابل به مرحله اجرا درآید .

در این حال روند آشتی ملی طالبان در لندن یک طرفه به نظر میرسد البته سیاستمداران غرب بخصوص  گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان  برنامه ی به زندگی عادی برگشتن طالبان را ستایش میکند ولی تا حال معلوم میشود که اسلامگرایان مایل به این پروسه نیستند.

جنگجویان طالبان در دو بیانیه قبل از کنفرانس لندن پیشنهاد غرب را مبنی بر پروگرام به زندگی عادی و دست از اسلحه برگشتن را رد کرده اند.

آنها تاکید کرده اند که اگرشما ( منظورازغرب است ) فکر میکنید یک مجاهد ازادامه جهاد ومقاومت برای گرفتن پول و یا شغل صرف نظر میکند شما درحقیقت آشنایی از رهبری طالبان ندارید .        روز چهار شنبه یک روز قبل از کنفرانس لندن جنگجویان طالبان یک اطلاعیه منتشر نموده و پیشنهاد غرب را بر جلب حمایت شان از دولت افغانستان مسخره دانسته همچنین فرستادن طالبان درتبعید و یا پناهندگی درخارج ازکشور را مضحک میدانند. غرب و دولت افغانستان فکر میکند که ما مزدور هستیم که با پول ما را بخرند .

در دو اطلاعیه ی که نزد اشپیگل آنلاین آلمان موجود میباشد آمده ، که طالبان خروج فوری نیروهای بین المللی را درافغانستان درخواست نموده که این شرط اساسی شان برای مذاکره با دولت افغانستان است درغیرآن به گفته طالبان  مبارزه برای ایجاد یک سیستم ( خدایی ) درافغانستان که برای رسیدن به این منظور جهاد را آغاز نموده اند ادامه خواهد یافت .

بنا براین غرب شکست خود را پنهان میکند  آنانان مجددا مذاکره با سازمان ملل متحد را رد کردند .

رحیم الدین یوسفی یکی از ژونالیسان که آشنایی خوبی با طالبان دارد  وی با رهبران طالبان در شهر پشاور پاکستان ارتباط بر قرار نموده و با آنها گفتگو نموده ، او چنین میگوید درهیچ زمانی او از مذاکره با دولت افغانستان چیزی نشنیده است و حتی کوچکترین علامتی که طالبان مایل به مسالحه با دولت افغانستان داشته باشد وجود ندارد .

 برعکس آنکه غرب طالبان را خسته تصور میکند ولی آنان خود را به پیروری نزدیک میدانند . آقای یوسفی تحلیل و تجزیه و چشم انداز کاملا متفاوتی در این مورد دارد . درگزارش دیگری آمده است ، که غرب طالبان را به رسمیت شناخته است و ازطرفی طالبان میدانند که ناتو به زودی ازافغانستان خارج خواهد شد و آنها موفق میشوند . این ژورنالیست وکارشناس میگوید در این صورت پس چرا طالبان با دلت ضعیف کابل وارد مذاکره شوند ؟

آقای یوسفی تردید دارد که گزارشات ملاقات با رهبران طالبان با نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان آقای کای آیده حقیقت داشته باشد گویا دراین گزارش آمده  است که رهبران طالبان با نماینده سازمان ملل متحد در تاریخ 8 جنوری سال جاری در دبی ملاقات نموده و از آمده به کابل هراس داشته اند این خبر را یک کارمند سازمان ملل که نام اش فاش نشده در حاشیه کنفرانس لندن یاد آور شده است. آقای یوسفی در روز های گذشته با ملاقات های که با رهبران طالبان داشته ازهیچ کدام شان نشنیده که این ملاقات ها در دبی صورت گرفته است. به گزارش اشپیگل آنلاین آلمان تمام عملیات نظامی طالبان رسمآ تحت رهبری ملاعمرصورت میکیرد که در مخفیگاه در کویته پاکستان بسرمیبرد شورای آنان درکویته  (شورای کویته) و دستورات شان ازهمان جا به انترنت و دیگر ادرس ها منتشر میگردد. گفته میشود آنان برای مبارزه با دولت افغانستان از یک مرکزیت واحد عمل میکنند. اینکه چرا سازمان ملل متحد به طالبان آنقدر اعتماد دارد مشخص نیست؟ این درحالیست که چند هفته قبل طالبان به مهمان خانه سازمان ملل در کابل حمله نموده و تعدادی را کشته وزخمی نمودند و درروز جمعه 22 جنوری طالبان مرکز سازمان ملل متحد را در ولایت هلمند مورد حمله قرار دادند. دراطلاعیه که ازطرف طالبان به نشر رسیده آمده است ،که طالبان سازمان ملل متحد را خانه استعمار  خوانده اند و مبارزه علیه آنرا ادامه خواهد داد .

 درهمین ارتباط آمده ، که طالبان توانسته اند هفته گذشته حملات شدیدی را درقلب کابل به راه بیاندازند طالبان گفته اند آنان خطری به خارج نمی باشند و فقط برای منافع افغانستان عمل میکنند این نقطه را کارشناسان به عنوان یک نشانه ی مثبت ارزیابی نموده اند طالبان میخواهند مشخص سازند که دراین باره میتوان با آنان گفتگو نمود دراین رابطه ازحمایت ونزدیکی  شان با شبکه القاعده چیزی گفته نشده است. بقول آگاهان سازمان ملل متحد استراتیژی طالبان و القاعده یکی نیست و از طرف دیگر مشکلی هم وجود دارد که معلوم نیست چه کسی برای طالبان حرف میزند اینکه طالبان چه میخواهد و چه کسی میتواند برای طالبان وارد مذاکره شود این سوالات در کنفرانس لندن تمام افکار عمومی را به خود متوجه ساخته بود .  ختم ترجمه آگاهان سیاسی عقیده دارند آقای کرزی با فشارهای فزآینده غرب را وادار ساخته است تا به کمک های پولی برای طالبان تن در دهند  تحلیل گران منطقه این کمک های پولی ازطرف آقای کرزی به طالبان را یک باج میدانند که بدین وسیله پول جامعه جهانی را به جبیب باشندگان آن مناطق بریزد . پروگرام کمک پولی به طالبان نگرانی جامعه جهانی را مبنی برسرازیر شدن هزاران طالب از مناطق قبایل هردوطرف مرز برای به دست آوردن این کمکها و گرفتن امتیازات از دولت افغانستان به طرف طالبان جلب خواهد ساخت و ازطرف دیگر باج دادن به طالبان آنان را در وضعیت بهترسیاسی و نظامی خواهد رساند .

 دربحث های داغی که دراین روزها درآلمان صورت میگیرد ،  پول دادن به افرادی که جوانان آلمانی را در افغانستان میکشد مکاتب را آتش میزند ، حقوق شهروندان افغانستان خصوصا زنان را لگد مال میکند سنگسارها و سربریدن ها در دستور کار است غیر قابل تحمل میباشد.  

محمود منجم زاده برلین آلمان