افغان موج   

سرزمین جبر

چــه سالهاست که کـــشـور بدسـت بیـدادست

بهـــر طـرف  که ببینـی  فغـان  و فـریادست

بهر طــرف کــه روی  بـر فـراز  تپه  وتل

سپیــــد و سبـز عـــلم  ها ببـازیی  بـــادست

زمیـــن حکایت  خون  میکنـد  بهر  گوشــه

زمــان تو گویی که درقـرن  اول  افتـادست.

بسـرزمینی  که  قـدرت بجـبر تامــین  است

همیشـه بر سر قدرت شریـــر وشیاد است

بـدون  حـــکم  قضـا  سرنوشــت  انسانهــا

بدسـت (کام) وگهی (وام) ویا گهی (خاد)اسـت

همیشــه شخصیت ملـی  محکوم  و معدوم

ونقـش  اصلی  بدستـان سیـا  و موسادست

چه سرزمینی که  هـر فرد  بـر سر قـدرت

چنـــان کند که  تو گویی  بجنگ معتادست

چنـان کند که  تو گویی  ز بـرتری  جویـی

خـــراب  کــــتشور مانیست، بلکه  آبادست

چه عقل ومنطق ودانش که  کس  نمی  بیند

که این درخت به سه قرن میوه کی دادست؟

هـنوز خون  شهیدان  نگشته  خشک  اندک

دوباره بـر (ژبه) ها نام «طالب» افتـادست

مریـض قدرت و خون  را  کسی  نمیگوید:

اگر توراست فراموش ، مگر مرا یادست!

که گفته است که جلاد  خوب  و بــد دارد؟

بهر لباسی  که پوشـد  دوباره  جــلادست!!

خوشــآن زمین وزمانیکه خلق زحمتکش

زظلم و از ستـم  و جبر  انــدک  آزادست.

بکــاخ ظلـم  نشینان  بگوی  (زردادی)

که کـاخ ظلم وستم  نیز  سست  بنیادست.

محسن .زردادی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید