افغان موج   
سال نو مبارک باد

 تیم افغان موج هم به نوبه خود سال نو هجری شمسی را در عالم غربت و دوری از وطن برای همه افغان های داخل و خارج افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارد.

حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی

صفر -  ربیع الاول ١٤٢٧ هجری قمری

مارچ – اوریل ٢٠٠٦  میلادی

روز های مهم
میلادی
قمری
شمسی
روز
تجلیل از روز نورز
21
٢١
١
سه شنبه
 
22
٢٢
٢
چهارشنبه
 
23
٢٣
٣
پنچ شنبه
 
24
٢٤
٤
جمعه
 
25
٢٥
٥
شنبه
 
26
٢٦
٦
یکشنبه
خلافت حضرت ابوبکر صدیق
27
٢٧
٧
دوشنبه
 
28
٢٨
٨
سه شنبه
 
29
٢٩
٩
چهارشنبه
نخستین سال هجرت پیامبر اسلام (ص) از مکه به یثرب
30
١
١٠
پنچ شنبه
 
31
٢
١١
جمعه
 
1
٣
١٢
شنبه
 
2
٤
١٣
یکشنبه
 
3
٥
١٤
دوشنبه
 
4
٦
١٥
سه شنبه
 
5
٧
١٦
چهارشنبه
 
6
٨
١٧
پنچ شنبه
 
7
٩
١٨
جمعه
رحلت عبدالمطب، جد پیامبر (ص) سال هشتم عام الفیل
8
١٠
١٩
شنبه
 
9
١١
٢٠
یکشنبه
میلاد پیامبر اسلام (ص) سال اول عام الفیل
10
١٢
٢١
دوشنبه
 
11
١٣
٢٢
سه شنبه
 
12
١٤
٢٣
چهارشنبه
 
13
١٥
٢٤
پنچ شنبه
 
14
١٦
٢٥
جمعه
 
15
١٧
٢٦
شنبه
 
16
١٨
٢٧
یکشنبه
 
17
١٩
٢٨
دوشنبه
 
18
٢٠
٢٩
سه شنبه
 
19
٢١
٣٠
چهارشنبه
 
20
٢٢
٣١
پنچ شنبه