افغان موج   

ولی احمد نوری                                                                                                            11/01/2015

بیرق پُر افتخار افغانستان بر فراز مینار میدان جمهوریت در پاریس

فوتو:  ثریا نوری

به تأریخ 7 جنوری 2015 میلادی  بازهم تروریزم کور و کر با خصوصیت درندگی خود در پاریس پایتخت کشور فرانسه با وحشت و بربریت به خونریزی و قتل نفس انسان های بیگناه پرداخت، که این واقعه  با دلهره  و وحشت، تا سه روز ادامه یافت. این بار تروریزم با هجوم بر جان فرهنگی ها و هنرمندان جامعۀ آزاد فرانسه که مهد تمدن اروپایی تلقی می شود، به یکی از ارزش های جهانی حقوق بشری که جواز و اثبات اساسی آزادی انسان مدنی امروزی است، حمله ور شد.

این ارزش عبارت از حق آزادی بیان و ابراز آزادانۀ تفکر، اندیشه و باور است، که اندیشمندان فرانسه به همین دلیل، این تعرض را تجاوز به ارزش های معنوی مدنیت امروزی جامعۀ انسانی شناسایی نمودند، اما این حق هم باید با انعطاف و نرمش و با رعایت باور های دیگران اگر عمل شود عکس العملی ایجاد نمی کند، اما اگر در تطبیق حق آزادی بیان اشتباهی هم رُخ دهد، نمی بایستی کفارۀ آن چنین وخیم و با دید ایدیولوژیک کشتار آدم ها درجه بندی شود، در جامعۀ آزاد هر کسی می تواند از حقوق مادی و معنوی و باور هایش به صورت قانونی دفاع کند، جامعۀ دارای ارزش های دیموکراسی چنین ابزار دفاع از حقوق را برای هر کسی فراهم دارد.

فوتوی بالا با تشکر از صفحۀ انترنت از سایت (www.rtl.fr) اخذ شده است

تصریح می گردد که تروریزم و قتل نفس و کشتن انسان زیر هر نام و عنوانی که ارتکاب یابد، عمل شنیع بوده و قابل محکومیت و انزجار می باشد، هیچ اصلی بالاتر از حیات انسان ها نبوده و ترور با هیچ منطق و قاعده ای قابل دفاع نیست.

نتیجۀ این حملۀ ناشیانه و بزدلانه، اثبات ناجوان مردی، پستی، بیهودگی و رسوایی هرچه بیشتر تروریست ها بود که ارمغان این واقعه شمرده می شود،  پیامد دیگر این عمل وحشیانه، کشتار 17 انسان بی غرض (شامل 11 نفر مسیحی، چهار یهود و دو مسلمان) که در آنها ترکیب کامل جامعۀ فرانسه دیده می شود حضور داشتند، این واقعیت بیانگر آن است که تروریزم متحجر به هیچ اصل و عقیدۀ مقدسی باور ندارد، برای او همه جامعۀ بشری دشمن اند، از هر مذهب و هر طریقتی که باشند.

حاصل دیگر این واقعه برای جامعۀ فرانسه این است که فرانسوی ها به خوبی به این حقیقت آگاه و متیقن گردیدند که اتحاد و وحدت گروه های متنوع انسانی جامعۀ فرانسه برای پیشبرد هر هدفی به خصوص امر مبارزه علیه تروریزم چه نقش نهادی و تعیین کننده دارد، فرانسه مانند تمام کشور ها مسکن انسان های دارای فرهنگ های متنوع است و آنان چاره ای جز با هم زیستن و از همدیگر حمایه و حفاظت نمودن کدام راه دیگر ندارند.

حاصل دیگر این واقعه، برخورد و ارزیابی مدبرانه با آن، نزدیک شدن و متحد ساختن هرچه بیشتر کشورهای اروپایی و سایر کشور های قربانی تروریزم، برای مبارزه علیه این مصیبت عظیم قرن 21 است.  دولت های اروپایی علی العجاله چند تصمیم در مورد استحکام تدابیر امنیتی و تبادل اطلاعات مربوط به این عرصه با هم توافق نمودند.

باید معترف بود که دول پیشرفته تا حال ستراتیژی ها و سیاست هایی که در مبارزه علیه تروریزم اتخاذ کرده اند، چندان کار آمد نبوده و مثمر دستاورد های قناعت بخش نگردیده است، مخصوصاً ناکارآمدی و ناکافی بودن این سیاست های آنها در دیگر کشور های که در گیر آفت تروریزم بوده اند،  واضح و عریان است. اگر آن سیاست های شان منطبق و مناسب با اوضاع آن جا ها می بود حال دامنۀ این مصیبت تا این جا ها سرایت نمی کرد، این ارزیابی نشان می دهد که ستراتیژی های مورد بحث، بدون هیچ تردیدی نیاز به تجدید نظر و تغییر عمیق دارند.

به منظور محکوم کردن تروریزم، دفاع از آزادی، بالاخص آزادی بیان، و حرمت گزاری به کشته شدگان این واقعه روز 11 جنوری 2015 در شهر پاریس گردهمآیی بزرگی به اشتراک یک و نیم میلیون فرانسوی و غیر فرانسوی برگزار گردیده بود که در آن سران تقریباً 45 کشور جهان اشتراک نموده بودند و اتباع بسیاری از کشور های دیگر نیز در این گرد همایی با بر افراشتن بیرق های ملی کشور های شان در دور و کنار محل یاد و بود جمهوریت شرکت کرده بودند که میان شرکت کنندگان بیش از پنجاه تن زن و مرد افغان به شمول دو تن از نویسندگان فرهیخته و سینماگران معروف افغان، عتیق رحیمی[1]و برمک اکرم [2]هم حضور داشتند. از این میان یکی از شیر بچه های افغان در بالای مینار مزبور در میدان جمهوریت بیرق ملی کشور ما درفش افغانستان عزیز را هم به اهتزاز آورده و برافراشته بود که فوتوی قشنگ آن را در بالا ملاحظه می فرمایند. افغانستان اولین قربانی تروریزم معاصر بوده و به همین جهت در صف اول کشور های که در مبارزه علیه تروریزم متعهد اند، قرار دارد. به همین جهت کاملاً مؤجهه است که بیرق آن بر فراز مینار یادگار جمهوریت فرانسه به اهتزاز دراید.

فوتو ها و گزارشات بیشتر این گردهمآیی بزرگ و تأریخی را که در پاریس که امروز پایتخت جهان شده بود به کمک لینک های ذیل دیده می توانید:

  EN IMAGES - La marche républicaine de Paris en photos ...

www.rtl.fr › Actu › Société et faits diversTranslate this page

12 hours ago - EN IMAGES- Suivez en imagesle rassemblementde ce 11 janvierà la capitale, en hommage aux victimes des attentats perpétrés entre le 7 et ...

 

  Manifestation Charlie Hebdo : rassemblement à Paris, les ...

www.linternaute.com › Actualité › SociétéTranslate this page

9 hours ago - Manifestation Charlie Hebdo : rassemblementà Paris, les imagesde la ... [Mis à jour le dimanche 11 janvierà 20h30] Le cortège parisien ...

 

  Journée historique - Le Monde

www.lemonde.fr/.../en-direct-des-coups-de-feu-au-sieg...- Translate this page

5 days ago - Selon notre décompte, près de trois millions de personnes ont défilé dimanche en province, et plus d'1,5 million à Paris, à la suite des attentats ...

 

  Marche républicaine : Paris, capitale mondiale de l ...

www.leparisien.fr/.../en-direct-marche-republicaine-de...Translate this page

17 hours ago - Une rassemblementhors norme encadré par un dispositif de sécurité lui aussi inédit. R.T avec ... Daisy Lorenzi (@D_Lorenzi) 11 Janvier2015.

پایان


1-       از فلم های معروف و همه پسند عتيق رحیمی میتوان از فلم (شاهی در تبعید)، "زندگی اعلیحضرت محمد ظاهرشاه"، از کتاب (خاک و خاکستر) که فلم زیبایی هم از آن تهیه شد ومردم جهان را متوجه جنگ ها و بدبختی های مردم افغانستان ساخت، و کتاب (سنگ صبور) که حایز کلان ترین جایزۀ فرانسه گردید و فلمی دردناکی هم از زندگی یک خانوادۀ برباد رفته از جنگ در افغانستان را به نمایش گذاشت، میتوان یاد کرد.

2-       از فلم های معروف و با وجاهت برمک اکرم می توان از فلم (طفلی از کابل) که با قلم توانایش داستان یک طفل افغان را نمایش میدهد و فلم (وژمه) داستان اجتماعی و عشقی که در اکثر سینما های فرانسه و تلویزیون های این کشور به نمایش گذاشته شد.