افغان موج   

نورمحمد غفوری

روز پنجشنبه، مؤرخ 23 می سال 2013 میلادی که با تاریخ دوم برج جوزای سال 1392 هجری شمسی مطابقت دارد، جلسۀ نوبتی شورای مرکزی حزب ملی ترقی وطن در فضای صمیمانه، شعف وحدت خواهانه و شور وطندوستانه دایر گردید. این جلسه که در تالار کنفرانس های دفتر مرکزی حزب ملی ترقی وطن در کابل تدویر یافت، دومین جلسۀ نوبتی شورای مرکزی حزب بعد از تدویر کنفرانس وحدت برج میزان سال 1391 هـ ش، ادغام سراسری تشکیلاتی و اکمال پروسۀ وحدت سازمانی دوحزب (حزب ملی و حزب ترقی وطن) بود.  در جلسۀ شورای مرکزی (ح م ت و) بر علاوۀ 122 تن از اعضای شورای مرکزی، بیشتر از سی تن از فعالین حزب از ولایات و مرکز کابل نیز حضور داشت. بعد از آنکه تکمیل نصاب از طرف کمیسیون مرکزی تشکیلات تثبیت گردید، رسمیت اجلاس از جانب محترم انجینرعبدالرشید جانباز- رئیس کمیسیون تفتیش و نظارتاعلان گردید.

جلسۀ توسط آیت چند از قرآن مجید توسط الحاج ماما میراحمد آغاز یافت و برای شهدا دعائیه صورت گرفت. بعد از آن هیئت رئیسه و هیئت تحریر جلسه انتخاب و اجندای پیشنهادی جلسه قرائت شد که پس از بعضی تغیرات و تعدیلات به اتفاق آرأ پذیرفته شد. در هیئت رئیسه اعضای دارالانشأ، رئیس تفتیش و نظارت و نمایندۀ کمیتۀ زنان حزب و در هیئت تحریر محترم نورمحمد غفوری، محترمه فرشته جان و محترم داؤد شجاع زاده انتخاب شدند. ادارۀ اجلاس از طرف هیئت رئیسه نخست به محترم داکتر محمد آصف بکتاش- معاون اول حزب ملی ترقی وطن سپرده شد. نامبرده به نمایندگی از دارالانشأ و شورای اجرائیه به اعضای شورای مرکزی و مهمانان حاضر در تالار خوش آمدید گفته و از محترم استاد عبدالحی مالک رئیس حزب ملی ترقی وطن دعوت به عمل آورد، تا گزارش شورای اجرائیه را به سمع حاضرین برساند. محترم عبدالحی مالک از فعالیت های حزب بین دو جلسۀ شورای مرکزی قرائت و طرحهای برای کار آینده حزب را به حضور اعضای شورای مرکزی پیشکش نمود.

در بخش دوم جلسه که بعد از ارائۀ گزارش ادامه یافت، ریاست جلسه از طرف هیئت رئیسۀ منتخب به محترم عبدالحی مالک، رئیس حزب، سپرده شد و به رفقای حاضر جلسه موقع داد، تا در مورد گزارش قرائت شده و پلان های کاری آتیۀ حزب نظریات و پیشنهادات خویش را ابراز نمایند.

در قدم اول نوبت به محترمه انجینر فریده جان داده شد. وی که از نام کمیتۀ زنان حزب ملی ترقی وطن صحبت نمود، گزارش شورای اجرائیه را مورد تائید قرار داد ولی در عین حال فعالیت ها، انتقادات و مشکلات خویش را با شورای مرکزی در میان گذاشت.

بعد از آن بالترتیب محترم ایشان از سازمان حزبی ننگرهار، محترم عزیز همراز از سازمان حزبی مزار شریف، محترم انجینر صمد از سازمان پوهنتون پکتیا، محترم حنیف شاروال از سازمان حزبی ولایت قندهار، محترم استاد اکبر سدید از سازمان ناحیوی پوهنتون کابل، محترم شیر احمد از سازمان حزبی ولایت فراه، محترم محمد آقا کوچی از شورای اروپایی حزب ملی ترقی وطن، محترم سید اکبر از سازمان حزبی ولایت بغلان، محترم انجینر اسمعیل از ولایت هلمند، محترم پوهاند امرخیل از شورای شهر کابل، محترم دستخط از سازمان ولایت کنر ها،  محترم سنگر از سازمان شهر کابل، محترم عبدالحمید شهید نور از سازمان حزبی کشور جرمنی، محترم داکتر حلیمی، محتر حبیب الرحمن از سازمان حزبی ناحیوی کابل، معاون سرمحقق محترم عبدالصمد عزیزی عضو شورای اجرائیه، محترم میرزمان وفادار عضو شورای اجرائیه، محترم کارگر از سازمان اتحادیۀ کارگری، محترم استاد پیاوړی، محترم احمد محصل پوهنتون پکتیا، محترم عاکفی عضو شورای اجرائیه، محترمه نجیبه علیزی و دیگران نظریات، پیشنهادات و انتقادات خویش را ابراز نمودند. همچنان پیام شورای حزبی روسیه توسط محترم عاکفی به حاضرین مجلس ارائه گردید. در طرح مصوبۀ پیشنهادی جلسه بعد از استماع نظریات، پیشنهادات و انتقادات ، تغیرات و تعدیلات وارد گردید که صلاحیت نهایی تصحیح و تکمیل آن به شورای اجرائیه سپرده شده.

باید خاطر نشان ساخت که اعضای جلسۀ شورای مرکزی حزب ملی ترقی وطن در فضای کاملا آزاد بالای گزارش ارائه شده بحث نمود، بر نواقص و کمبودی های کار شورای اجرائیه و دارالانشأ حزب در فضای دوستانه، با حفظ احترام متقابل و تحمل پذیری رفیقانه انگشت انتقاد گذاشت که بهترین نمونه از رشد آزادی شخصیت و دموکراسی واقعی در داخل سازمان حزبی میباشد. هر سخنور وقت کافی برای ابراز نظریات خویش در اختیار داشت که از جانب رهبری جلسه حزبی با حوصله مندی تمام تا اخیر استماع میگردید. از جریان جلسه به صراحت هویدا میگردید که وحدت ارگانیک و سازمانی بطور کامل صورت گرفته، اعضای شورای مرکزی با مسایل حزبی برخورد مسئولانه نموده و شورای اجرائیه و دارالانشأ نیز خویشتن را مکلف به فعالیت جدی دانسته، تا بتواند به خواست های اعضای حزب ونیاز های کنونی میهن و جامعه پاسخ قناعت بخش ارائه بدارد. در اخیر محترم عبدالحی مالک رئیس حزب ملی ترقی وطن در بارۀ سوالات طرح شده توضیحات ارائه نمود و وظایف بعدی اعضای شورای مرکزی را توضیح کرد.

برای همه شوراهای ولایتی و ناحیوی دوسیه های مکمل اسناد حزبی که پیش از پیش آماده گردیده بود، تسلیم داده شد، تا در فعالیت های بعدی خویش از اسناد مرامناموی، اصول اساسناموی، دستورالعمل ها و اعلامیه های حزبی استفاده بعمل آورند. در جریان جلسه، میز توضیح و پخش نشرات و مقالات نیز ترتیب گردیده بود که هر کس میتوانست نظر به ضرورت و مطابق میل خودش بطور مجانی از آن استفاده نماید.