افغان موج   

تفنگهای سیاه

غمـــی به هیبت کــوهی ز سنگهـای سیاه

نهـــاده  پا  به  گلویم  به  رنگهــای  سیاه

به نسل سوختگان هــدیه ‌ای زمانه نداشت

جز ابر هــــای  سیاه  و  نهنگ های  سیاه

بر آهــــوان ز پستان  گــرفته  می  لرزم

ز هــــول گردنه  هــا  و  پلنــگهای  سیاه

کتیبه  هـــــای  ســــلول  کـــدام  زندانیم

که روی هـــــر ورق مااست أنگهای سیاه

هـــجوم   سایۀ   کابوسهـــــــا  مبادا  دور

ز خواب مشعله  داران  جـــنگهای  سیاه

که ذهن کودک این خاکدان سیه پوش است

ز حفـــــــره  های  کبود  تفنگهای  سیاه

بخوان  حکایت این استخوان فروشان را

ز نعل  رخش؛  میان  تبنگـــــهای  سیاه

بس است رنگ که میراث تان نخواهد بود

بغیر صفـــــــحۀ تاریخ  ننگـــهای  سیاه

 

فضل الله زرکوب

ویرایش نهایی

سپیده دم دوشنبه بیست و دوم فروردینماه نود

 

 

 

 

م در شهر سیالکوت از علامه محمد اقبال لاهوری یکی از انیشمندان بزرگ جهان اسلام و بیشک یکی از شعرای مشهور زبان فارسی دری است.که در ١٨٧٣ توابع هند دیده به جهان گشود.