افغان موج   

Image

 

زندگینامۀ نعمت الله ترکانی

مسوول و صاحب امتیاز افغان موج

نعمت الله ترکانی فرزند حفیظ الله ترکانی در سال 1330 ه ش مطابق 1951 میلادی در یکی از نواحی اطراف شهر هرات باستان چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدائی را در شهر باستانی هرات و تعلیمات ثانوی و دانشکدۀ علوم طبعی را در دانشگاه کابل  به اتمام رسانیده و در سال1976 با استفاده از یک بورس تحصیلی عازم کشور بریتانیا کبیر شده و از آنجا مدرک فوق لیسانس را بدست آورد. از سال1978 به بعد در مکاتب افغانستان به تدریس پرداخت. در اخیر سال 1992 و در اثر جنگ های تنظیمی شهر کابل را بسوی هرات ترک نمود و  مدت ده سال به سازمان های کمک رسانی بین المللی در هرات مشغول خدمت به هم میهنان اش گردید. در سال 2002 به کشور اتریش مهاجر ودر همانجا به پایه گذاری افغان موج اقدام کرد. وی متاهل و دارای شش اولاد است. به ادبیات، تاریخ و موسیقی علاقه داشته، به حزب و یا تنظیم سیاسی بستگی ندارد. از او در مطبوعات کشور از سال 1976 به بعد شعر داستان و مقالات ادبی زیادی اقبال چاپ یافته است.