افغان موج   

با اعلام پیروزی بایدن توسط رسانه ها و تبریک رهبران اروپا به بایدن ، موضوع از ابهام یک هفته ای خارج میشود و شکل میگیرد . در اولین واکنش حکومت اسلامی در ایران ، علم‌الهدی نماینده خامنه ای در مشهد گفت : مشکل با تبعیت از رهبر حل می‌شود نه با آمدن بایدن...نماینده دیگرش هم گفت شیعیان ایران ترامپ را شکست دادند ...

سیاست های خارجی کاخ سفید و رویکرد شخص ترامپ در قبال سپاه پاسداران و مشکلات دیگر جهان و خاورمیانه با رویکرد جو بایدن نه متفاوت خواهد بود و نه متضاد ! بایدن نمیآید تا جنگ تجاری با چین را پایان دهد ، روسها را در حیاط خلوت خودشان راحت بگذارد استراحت کنند ، برجام را برگرداند به زمان اوباما و باقی سیاست خارجی استراتژیک...بایدن و دموکراتها همان خط و خطوط را باید بروند . تمامی فاکتهای این دور از انتخابات را اگر کنار هم جدی بگیرید فقط یک پیام دارد... بورژوازی در متن خودش سالهای بسیاری قدرت مانور دارد .

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تداعی کننده عمق شکاف میان جریانات حاکم نیست . اما شکاف بین عوام و حکام را راحت میتوانند آدرسی دیگر دهند . ظاهرا با جامعه ایی متناقض روبرو هستیم که میان شخصیتهای موجود هنوز نمیفهمد چگونه به بازی گرفته میشود ! تناقضی که سیستم به درون بافت جامعه تزریق میکند !

استقرار بایدن در کاخ سفید دلیلی بر عوض شدن سیاستهای خارجی غرب نیست . فقط نشان دهنده قدرت مانورشان در بین جامعه است .

استقرار بایدن در کاخ سفید حداقل توهم مردم ایران به ناجی بودن ترامپ در ذهنشان را دود میکند. یعنی الان عده قابل توجهی ازمردم ایران فکر میکنند ترامپ میآید و نجات شان میدهد وبایدن میاید نجات شان نمیدهد . عده ایی دیگر و نظام هم فکر میکند که عملکرد بایدن بهتر است ، تحریمها تمام میشود حقوق و مزایا خوب میشود و اختلاس کم میشود...

درحالیکه ترامپ وعده داد بعد از پیروزی در دور دوم با همین سپاه پاسدارن و تروریستهای ایرانی به ملاقات و مذاکره مینشیند . بایدن هم قول داد که به برجام برمیگردد. درکاخ سفید سیاستهای متضاد و متفاوتی نیست . فقط نحوه بیانش تفاوت دارد .

این پروسه طولانی شدنش به نفع مردم ایران نیست ولی برای حاکمان جهان همیشه سود آور است . انگار آرامش خاورمیانه برای غرب کسل کننده است . شاید رسیدن بایدن به کاخ سفید فقط برای مردم ایران کمی واقع بینی به ارمغان بیاورد . از نجات دهنده خبری نیست . اگر از داخل خود جامعه راهی باز شود که مبارک است و اگر نشود ، شما در میان انبوهی بازی خونین حاکمان منتظر ظهور ناجی نباشید .

چه خر حاکم شود و چه فیل ، هیچکدام دنبال نابودی یا انهدام مافیای دینی حاکم در ایران و کنار مردم و نجات مردم از دست مافیای دینی حاکم نیستند . چشم بستن غرب به روی سلاخی مخالفان در آبان ماه و قطع اینترنت و بقیه ماجراها ... همه و همه در چهار سال اول ترامپ اتفاق افتاد ، و تازه حاکمان فاشیست دینی در ایران جایزه جهانی هم گرفتند ، لغو تحریم تسلیحاتی توسط حاکمان جهان تا نظام دینی ایران برای سرکوبهای بعدی مهمات و سلاح کم نیاورد !

درعوض تحریمهای دیگری در زمان بایدن اضافه میشود از جمله سوهان سازی حاج عباس و برادران و پشمک حاج عبدالله !

 

اسماعیل هوشیار

 

08.11.2020