افغان موج   

طی چند روز گذشته در ایران آتش زیر خاکستر شعله ور شد. این آتش که خشم فروخفته اکثریت جمعیت ایران را طی چهار دهه با خود حمل میکرد و در سال هشتاد و هشت نیز خود را طی مدت کوتاهی عریان کرده بود اینک بار دیگر و در ابعادی متفاوت شعله ور شد .

اعتراضاتی که از چهارروز گذشته در ایران آغاز شده است به سرعت خود را در بعد سراسری به نمایش گذاشت و اکثر شهرهای ایران را در بر گرفته است . شعارهای حق طلبانه طی همین مدت کوتاه که به سرعت باد در ابعادی سراسری پخش شد نشان داد که بر خلاف جنبش هشتاد و هشت که عمدتا در مطالبات لیبرالها و اصلاح طلبان محدود ماند، کل رژیم حاکم و منجمله دولت روحانی را نشانه کرده است و از سیاست های لیبرالها در حال عبور است . طی سالهای گذشته و بعد از وعده های دولت روحانی و برجام که سیاست های سرمایه داری ایران در چهارچوب سرمایه جهانی برسمیت شناخته شد وسرمایه گذارها خود را برای استفاده از نیروی کار ارزان در ایران مهیا کرده بودند ،اعتراضات کارگران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان روزانه گسترش یافت ، یک دم از پای ننشست و مطالبات آنان اکنون در بعد سراسری تری خود را نشان میدهد . آزادی کارگران و زندانیان سیاسی ، به چالش کشانیدن استبداد هار مذهبی ، مطالبات رفاهی و آزادیخواهانه ، برخورداری از حق معیشت و ... در شعارها نشان داد که این جنبش کجا ایستاده است وبر خلاف اظهارات باندهای درون حکومت که در تلاش برای سوار شدن به این اعتراضات آن را به همدیگر منتصب می کنند، این جنبش از پایین شروع شده است و کل جناح ها را نشانه رفته است . این جنبش در خیابانها با باندهای سرکوبگر حکومتی درگیر شده است و خود را از طریق رسانه های خود تاکنون سازمان داده است . با توجه به شرایط عینی و عروج جنبش اعتراضی ناشی از آن در ایران نیز تلاش برای آلترناتیو سازی و رهبری جنبش از طرف گرایشات سیاسی بورژوایی آغاز شده است . اما این جنبش و با این شعارها تاکنون نشان داده است که هر چند از سازمان سراسری خود محروم است ولی مسیر خود را طی می کند ، شعارهای خود را با توجه به واقعیات عینی جامعه و مطالباتش انتخاب می کند و در چنین مسیری سازمانیابی و سخنگویان خود را خواهد یافت . کارگران سوسیالیست و تشکل های مجامع کارگری با شرکت فعال در آن و دخالت فعال در سوخت و ساز درونی آن می توانند در شکل دادن به مسیری که تحقق خواست اکثریت جمعیت یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان در ایران باشد دارای نقش حیاتی باشند. با حمایت از جنبش حاضر در تقویت و انعکاس آن و در برجسته کردن شعارهایی که بیان منافع اکثریت جامعه در آن است بپاخیزیم.

جمعی از فعالین کارگری ـ خارج از ایران
دی ماه 96ـ دسامبر 2017
آدرس تماس:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید