افغان موج   

                                                              ۱۱.جولای ۲۰۱۵

اعلامیهٔ هیات مدیره کانون هماهنگی زنان افغانستان
***************************************
در مورد رای منفی ولسی جرگه به خانم انیسه رسولی

محترمه قضاوتیار انیسه رسولی که از سوی رئیس جمهور غنی برای پست عضویت در شورای عالی ستره محکمه معرفی شده بود، مورد تایید ولسی جرگه قرار نگرفت.
خانم رسولی در صورت به دست آوردن رای نخستین عضو زن شورای ستره محکمه می شد.
عناصر عقبگرا با درک بسیار سطحی و عقبمانده از دین اسلام حضور زن در قضا را مخالف شریعت میدانند، لذا این که آنان به انیسه رسولی رای نه خواهند داد،‌ قابل پیشبینی بود.

این که مخالفان انتخاب خانم انیسه رسولی تلاش کردند نماینده گان متردد را به سوی خود جلب کنند،‌ نیز تعجب آور نیست.
و اما تعجب آور غیابت شمار قابل توجهی از نماینده گان زن در جلسه روز چهار شنبه (مورخ ۱۷سرطان ۱۳۹۴) ولسی جرگه میباشد. از ۲۴۹نماینده ولسی جرگه، ۶۷تن آنان زن اند و ۲۱تن از نماینده گان زن در جلسه حضور نداشتند.

خانم رسولی ۸۸رای تایید، ۸۳رای رد، ۷رای باطل و ۱۴رای سفید کسب کرد. در جلسۀ مذکور ۱۹۳وکیل حاضر بود و خانم رسولی به برای کسب رای اعتماد به ۹۷رای تایید نیاز داشت. روشن است که در صورت حضور همه نماینده گان زن و سعی بیشتر برای جلب نظر مثبت نماینده گان متردد، نتیجه رای گیری هم طور دیگری میبود و اولین زن در تاریخ افغانستان وارد شورای عالی ستره محکمه میگردید.

خانم انیسه رسولی برای آن رای کم نیاورد که مثلاً در مورد تحصیل، دانش و تجربه وی در عرصه قضا و‌ تعهد وی به حاکمیت قانون و تامین عدالت و نیز پاکنفسی و استقلال رای وی پرسشی موجود بوده باشد. وی واجد همهٔ‌ این ایجابات بود. به او رای رد دادند تنها به خاطر این که زن بود.
زنانی که با غیابت شان در جلسه امروزی ولسی جرگه، رد نخستین نامزد عضویت شورای عالی ستره محکمه را تسهیل کردند، جداً‌ قابل انتقاد اند. نماینده گان زن باید این درس را به یاد داشته باشند .

ما زنان باید با هم یک صدا از رئیس جمهور بخواهیم تا به عوض خانم انیسه رسولی نامزد دیگری را برای عضویت در شورای عالی ستره محکمه معرفی کند.
زنان این فرصت را دارند تا در انتخابات- از شوراهای ولسوالی و شاروالی ها تا شوراهای ولایتی، انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری، همچنان رای اعتماد به نامزد وزرا و مقامات مهم دیگر - به عوض عناصر زن ستیز و محافظه کار، به نامزدهای دارای نظرات و دیدگاه های واقعاً پیشرو و عدالتخواهانه در مورد زنان رای بدهند. شناخت اهمیت این فرصت از سوی رای دهنده گان زن، میتواند به یک عامل مهم در تغییر موضع گروه های سیاسی و اعضای نهادهای انتخابی در مورد چگونگی برخورد با حقوق زنان افغان مبدل گردد.

رای زنان نباید به صندوق کسانی ریخته شود که زن ستیز اند. اگر این پیام، به همه‌ زنان افغانستان رسانیده شده بتواند، حقانیت و اهمیت آن را هر زن بداند و بپذیرد، این آگاهی خواهد توانست به یک عامل مهم در تغییر وضع زنان افغان مبدل گردد.

 

شیما غفوری