افغان موج   

۲۹ جوزای ۱۳۹۳ برابر با ۱۸ جون ۲۰۱۴

انتخابات یک فرآیند دموکراتیک و مدنی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت است. که علی رغم تاریخ نسبتا طولانی آن در جهان، در افغانستان پدیده ای جدید و مدرن شناخته می شود. پروسه برگزاری انتخابات سال ۱۳۹۳و همچنین برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، شاید بزرگترین و مهم ترین اتفاق سیاسی و اجتماعی پس از پاگیری نظام جدید در کشور محسوب می گردد که به دست مردم افغانستان و با از جان گذشتگی مردم و نیروهای امنیتی افغانستان رقم خورد و این اولین باری است که انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز و با شیوه ای مدرن و مدنی انجام می پذیرد. اما پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه برخی ناکارامدی ها، سوء نیت ها، منفعت طلبی های گروهی و سوء مدیریت ها و عدم تعهد به صیانت از ارای مردمی موجب خدشه دار شدن این روند شده است؛ چنانکه تنها چند روز بعد از انتخابات و قبل از اعلان نتایج رسمی، وضعیت تا اندازه ای تنش آفرین شده است. در چنین شرایطی ما باید بسیار هوشیار و آگاه باشیم و با اتکا به خویشتن داری، صبر و شکیبایی از وقوع هر گونه تشنج و درگیری احتمالی جلوگیری نماییم. افغانستان هنوز به سبب جنگ های داخلی چند دهه اخیر، کمر خود را راست نکرده است؛ جامعه هوشیار و آگاه ما هنوز گذشته را به یاد دارند که چگونه مملکت آباد ویران، کودک خندان یتیم و مادران در غم فرزندان شان بخون نشستند. ما از شهروندان، جامعه مدنی، رسانه ها و کمیسیون های انتخاباتی کشور و همچنین جامعه جهانی تقاضا می کنیم تا با در نظر داشت شرایط حساس کشور به نکات ذیل توجه نمایند:

 

1.         ما حملات مخالفین مسلح دولت را چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات به شدت محکوم می کنیم. فجایع روز انتخابات ریاست جمهوری همچون کشته شدن ۴۶نظامی و غیرنظامی به شمول یک کودک معصوم و بی گناه، قطع انگشتان رنگ شده چند دهقان در هرات و چندین حمله انتحاری هرگز از اذهان عمومی جامعه پاک نخواهد گشت و مردم هرگز این اعمال غیر انسانی را فراموش نخواهند کردو شهروندانی که قربانی راه مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت شان شده اند در تاریخ کشور ما به عنوان قهرمانان سترگ و پیشرو نظام جمهوریت خواهند ماند.

2.         ما از شهروندان، جامعه مدنی، نخبگان سیاسی و مخصوصا رسانه های کشور تقاضا می نماییم که از دامن زدن به اختلاف بر مبنای تمایزات و دسته بندی های  قومی، سمتی و زبانی پرهیز کنند. تجربه ثابت کرده است که طرح چنین مباحثی کشور را بار دیگر با چالش سیاسی و اجتماعی  روبرو می سازد؛ سطح مدارا و همدیگر پذیری  را کاهش داده و وحدت ملی و نهایتا منافع عامه را به مخاطره می اندازد. .

3.         صیانت از آرای مردم می تواند باعث ثبات پایدار سیاسی و آرامش خاطر شهروندان شود؛ بنابراین ما از کمیسیون های انتخاباتی تقاضا می کنیم که بر اساس اصل بی طرفی و با اتکا به قوانین نافذه کشور، از آرای مردم پاسداری و حمایت نمایند و از مسئولین تقاضا می کنیم که با متخلفین برخورد قاطع و قانونی انجام دهند.

4.         طوری که دیده می شود برخی از رسانه های جمعی و کاربران شبکه های اجتماعی به شکل غرض ورزانه و جانب دارانه، با پیشتیبانی و حمایت از گروه یا جناح مورد نظر خویش، با احساسات مردم بازی می کنند و گروهی را به خشونت و درگیری با گروه دیگر تشویق می کنند. ما جدا از آنان تقاضا می نماییم تا از گفتارها و رفتارهای تحریک آمیز خودداری نموده و بیشتر از این باعث تشویش اذهان عمومی نگردند.

5.         ما از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی تقاضا می نماییم که در این شرایط حساس و با در نظرداشت اصل بی طرفی، افغانستان را به حال خود رها نساخته و در انسجام امور با احترام به قوانین افغانستان و ، کشور ما را یاری رسانند.

6.         برنده واقعی انتخابات مردم افغانستان هستند که با از جان گذشتگی و قبول مخاطرات حماسه مردم سالاری را در دو دور انتخابات اخیر رقم زدند؛ بنابراین نامزدان سمت ریاست جمهوری نباید با  توسل به روش های غیر مدنی، دموکراسی نو پا و دستاورد های بیشتر ازیکدهه اخیر در کشور را صدمه بزنند.

 

ازاینرو از نامزدان و سیاست مداران تقاضا می شود که به با استناد و استفاده از راهکارهای قانونی مطالبات خویش را پیگیری نموده و با در نظرداشت انتقال مسالمت آمیز قدرت، باعث تسریع روند دموکراتیک در کشور شده و با ایجاد روحیه ی وحدت ملی، منافع ملی را بر منافع شخصی خود مرجح بشمارند.

به امید فردایی روشن و صلح پایدار و عادلانه در کشور.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی

کابل- افغانستان