افغان موج   

اگر واقعاً میخواهی آدم شوی همین حالا حکم اعدام طالبان محکوم به اعدام را برای قصاص عملی کن.

چرا تدابیر فعال نه داریم؟

غنی خان:

در مقابل یک سرباز ده طالب اعدامی را از محبس اعدام کن. اگردست شان برسد که خدا کند برسد ترا به جهنم می‌فرستند.

وزرا و فرماندهان غیر طالب پرست

:

علیه غنی و دار و دسته اش قیام کنید!

 قرار گاه ها را تحت اداره‌ی خود بگیرید.

 همرزمان تان را کمک کنید!  اسماعیل خان، یارمحمددوستم و همه مدافعان واقعی وطن را کمک کنید، کنترل انبار های اسلحه رابه دست گیرید!

بیست سال کامل است که غنی و‌کرزی به دستور باداران شان ملت ما را به جوخه های مرگ طالبانی می‌فرستند و خود در بلندی های ذلت نشسته به بادران در امریکا و انگلیس و لبنان گزارش می‌دهند.

 

 ترور های پیهم  زنجیره‌ ای، حملات گسترده‌‌ی طالبان به شهرها، روستا ها و شهرستان ها، جبر و ظلم و وحشت آوردن هر لحظه بالای ملت کدام پلانی است که اینان را از خوردن خون ما سیرابنه میکند.

امنیت ملی ما چی میکند؟ ارگان های کشفی و استخباراتی ما چی می‌کنند، حتا اگر در هر بخشی یک نفر از کرزی و غنیباشند، دیگران چی می‌کنند؟ تجهیزات و‌ مهمات که همه به جیب غنی و‌کرزی نیست.وزرای سنتور های دفاعی چی می‌کنند؟ همهفرماندهان که طالب و طالب پرست نیستند، چرا گروه های مقابله در اهل قرارگاه ها علیه فرماندهان طالب پرست تشکیل نمی‌شودتا ایشان را ادب کنند ‌‌و چرا مقامات مسئول خاموش اند؟

چرا دادگاه افغانستان خاموش است؟

 چرا به اصطلاح شورای علما خاموش است؟

 چرا احکام قرآن را بالای طالب تطبیق نه میکنید؟ خداوند قصاص را برای تان اجازه داده است.

غنی خان!

 تو که دین نه داری و به دین باور نه داری، بدان که کشور اسلامی است و تابع شرای و احکام اسلامی.

برای تو مرگ شهید دوا خانه مینه پال چی ارزش دارد؟ هیچ...

 برای تو سوختن فراه و‌ نیمروز و جوزجان و هرات ‌و کندهار چی ارزشی دارد؟ هیچ...

   برای تو بیوه‌ شدن، یتیم شدن، ویران شدن، بی عزت شدن و در آتش سوختن زن و مرد و‌ کودک افغانستان چی ارزشی دارد؟ هیچ...

 برای تو آمریکا و طالب چی ارزشی دارد؟ هر چیز. برای تو خدمت به انگلیس و یهودی های در لبنان و گوشه گوشه‌ی جهان چی ارزشی دارد؟ یک جهان. برای تو  ارزش بودن در قدرت چی است؟ بی تفاوتی در مورد ویرانی وطن.

تو که قرآن نه میدانی از ملا های ارگی بپرس که خداوند چرا این آیات و آیات مشابه دیگر را فرستاد؟

يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

فَمن عُفيَ لَهُ منأَخِيه شَيْء فاتباع بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِأَحْسَن ذَلِك تَخْفيف من ربكُم وَرَحْمَة فَمن

اعْتدى بعد ذَلِك فَلهُ عَذَاب أَلِيم.

بقره/سوره۲، آیه۱۷۸.

ای افرادی که ایمان آورده‌اید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، وزن در برابر زن، پس اگر کسی از ناحیه برادر (دینی) خود مورد عفو قرار گیرد (و حکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد) باید ازراه پسندیده پیروی کند (و در طرز پرداخت دیه، حال پرداخت کننده را در نظر بگیرد) و قاتل نیز به نیکی دیه را به ولی مقتولبپردازد (و در آن مسامحه نکند) این تخفیف امری حمتی است از ناحیه پروردگار شما و کسی که بعد از آن تجاوز کند عذابدردناکی خواهد بود.

چرا طالبان در بند را مثل برادر های مادر زاد خود هم تو و هم کرزی دوست دارید. لیست اعدامی های طالب را بببین و همینحالا در برابر خون مینه پال و دیگر جوانان روزانه ده ده نفر اعدامی طالب را در چهارراه ها آویزان کن تا عبرتی به دیگران شود. باری گفتمت که روزی باداران تو میروند و تو به دست ملت خواهی افتاد. اگر واقعاً میخواهی آدم شوی همین حالا حکم اعدام طالبان محکوم به اعدام را برای قصاص عملی کن.


ارسالی: سلیمان کبیر نوری