افغان موج   

خبرگزاری فرانسه : غرب نمی‌داند با دیپلماسی گروگانگیری حکومت اسلامی ایران چه بکند؟
غرب سالهاست خبر دارد و میداند ...

بعد از پایان جنگ سرد و پهن کردن بساط بهار عرب و بقیه ماجرا...غرب اگر میخواست میتوانست جلو این حاکمان وحشی را در ایران بگیرد ، همان زمان که عراق را بلعید... قذافی را به فنا داد ، روی مبارک خط بطلان کشید ...! ولی غرب نمیخواهد این بساط در ایران جمع شود . همان زمان که برجام را امضاء کردند و با نفس مصنوعی حضرات را نگه داشتند از همه چیز خبر داشتند حتی در جزئیات...


حکومت اسلامی ایران را با دیپلماسی ترور و سرکوب و گروگانگیری سرپا نگه داشته اند با نفس مصنوعی و پول نقد و برجام و اینها...و همزمان غرب از دردی مینالند که خودشان آن را به وجود آوردند ، درمانش هم میدانند چیست ؟ ولی اساسا قرار نیست دنبال درمان آن باشند .دقت کردید بعد از هر جنایت و ترور و اعدام توسط حکومت اسلامی ایران ، آمریکا بلافاصله میگوید برنامه هسته ایی حکومت ایران خطرناک است ؟ آیا طناب دار و زندان و ترور و سرکوب... اینها خطرناک است و یا بمب هسته ایی نداشته ؟

 

علی خامنه‌ای در دیدار با اعضای خانواده و ستاد بزرگداشت قاسم سلیمانی اظهار کرد :

مذاکره کنید و در این مرحله 1000 هویج بگیرید ... باید با دنیا مذاکره کرد، آیا نمی‌شود با عنصر داخلی مثل منافقین و سلطنت طلبان هم مذاکره و اختلافات را حل کرد؟

 

رهبر مسلمین جهان افزود البته نمی‌گوییم دنبال رفع تحریم نباشیم، چرا که اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتی یک ساعت هم نباید تاخیر کنیم، اگرچه اکنون چهار سال است که تاخیر شده و از سال 95 که بنا بود همه تحریم‌ها یک‌باره برداشته شود، تا امروز نه تنها تحریم‌ها برداشته نشد بلکه زیادتر هم شد . ماکه دنبال کسی نرفتیم بیا ما را تحریم کن . ما فقط از پول برجام خودشان حقوق نیروهای مسلمان را در خاورمیانه دادیم تا بهتر بمب منفجر سازند. همین ...! این که برای مردم ازاری نیست .رادیو فردا : وقتی روح‌الله زم به فاصله کوتاهی پس از تأیید حکم اعدام شد، دیگر خبری از انبوه دوستان و همکاران و سینماگرانی نبود که زمانی می‌گفتند «حاجی زم» هرجا باشد، حوزه هنری همان جاست...محمدعلی زم؛ از اقتدار حوزه هنری تا سکوت همکاران...یعنی خاک به سر آن جامعه هنری که یک آخوند را در سینی هنر تعارف میکند و اقتدار هنری اش تفکر آخوندی میشود . سگ بریند به هنری که شعاع و عمق و اندازه اش آخوند مفت خور جاکش است . همان هنری که بعد از سرکوب جنبش خردا 1388 رفته بود ملاقات خامنه ای و با آن ملاقات سرکوب ناراضیان را تایید کرد . همان هنری که جلوی دوربین زور میزند تا گرمی نان سنگگ مردم کم و زیاد نشود ولی دزدی میلیاردی و اختلاسهای دینی جلوی چشمش را عمدا نمیبیند . رسانه و مدیای جهانی را منها کنید که آنجا کسی نمیتواند دنبال واقعییت باشد . واقعیتی سخت که تفکر آخوند شایسته کالیبر جامعه ایران نیست . شجاعت پدر روح الله زم در مرثیه خوانی برای جنازه پسرش نیست . آن لباس دجالییت روحانییت را باید به سطل زباله واگذار میکرد که نکرد .


مثل بیماری که عاشق بیماری خودش است ولی هی از بیماری مینالد . مثل رویکرد غرب که خودش این غده سرطانی حکومت دینی در ایران را کردیت میدهد برای ماندن و خودش هم هی مینالد . شما حق انتخاب دارید که کدام را باور کنید .

 

یا خیلی هوشمندانه عمل کردند که در 1357 با حاکم کردن تفکر عقب مانده روحانییت و سرکوب دینی سرعت جامعه ایران را در پیشرفتهای مدنی و اجتماعی گرفتند و حالا جامعه عربستان را هی هُل میدهند که در خاورمیانه همه با هم مثل اسبهای ارابه موازی شوند . در چنین حالتی اسرائیل در به دست گرفتن هژمونی سیاسی درخدمت شماست ! غرب میداند فقط نمیخواهد تا اطلاع ثانوی آرامشی درخاورمیانه باشد !

 

و یا خلق صحنه های امروز فقط یک اتفاق است .

 

شما حق انتخاب دارید .

 

 


 18.12.2020
اسماعیل هوشیار