افغان موج   

بعد از نزدیک به یک قرن ، یک رئیس جمهور آمریکا وارد کوبا شد و رسما با لودر از روی سوسیالیست کاسترو عبور کرد ! البته از سالها پیش پاپ مشغول صاف کردن این جاده برای عبور لودر بودند . رئیس جمهور آمریکا، در سومین روز سفر خود به کوبا، سه شنبه ٢٢ مارس 2016 یا ٣ فروردین 1395 ، با ایراد یک سخنرانی در «تئاتر بزرگ» هاوانا به ستایش از آزادیهای فردی و سیاسی پرداخت و گفت هر چند برخی با این نظر موافق نیستند، اما در بینش او حقوق بشر مثل آلوچه یا چغاله بادوم جهانشمول است. باراک اوباما در این سخنرانی، که بطور زنده از تلویزیون کوبا پخش شد، تاکید کرد که «رای دهندگان باید بتوانند در چهارچوب انتخابات آزاد و منصفانه نمایندگان و مقامات حکومتی خود را برگزینند».

 

رائول کاسترو برادر فیدل هم گفت : همه اینا که گفتی ، یواش یواش .... بعدشم اول تمام تحریمها باید همه لغو شود . اوباما هم گفت : چائیدی . بهتره قدم به قدم و اینا....


رئیس جمهوری آمریکا نیز در همین کنفرانس مطبوعاتی «روحیۀ باز» رائول کاسترو را ستود و از «روز تازه» در روابط میان واشنگتن و هاوانا سخن گفت....

 

مصاحبه تلويزيون سي ان ان با اوباما: آقای رئیس جمهور چرا با فیدل کاسترو ملاقاتی نشد ؟

اوباما : مهم نیست ، مهم این است که کل این سیستم وامانده از دوران جنگ سرد آنقدر واقع بین هست که بفهمد اقتصاد مال خر نیست...بعدشم فکر کنم فیدل کمی خجالتی باشه !

 

سی ان ان : آقای رئیس جمهور یعنی الان با جمله اقتصاد مال خر است....تیکه انداختی ؟

اوباما : نه تیکه نبود بلکه خیلی واضح بود . گذشت اون زمان که بعضی ها در جایی که اول اسمش ایران است مدعی بودند اقتصاد مال خر است....

  

سی ان ان : پس شما به وضوح اذعان میکنید که مسیر برجام با حکومت اسلامی هم همین آش است....

اوباما : بله ، البته تفاوت فرهنگی و جغرافی و اینا....مواد هر آشی را متغییر میکند ، ولی اصل مسیر و زهر تغییر همان است .... حتی مهم نیست مقام ولایت فقیه برای نیروهای داخلی هربارچه جفنگیاتی میسازد! اقتصاد مقاومتی...مقاومت اقتصادی...اقتصاد خری...اقتصاد اسلامی !

 

سی ان ان : ولی حکومت اسلامی برجام را شاید نتوانند ادامه دهند و جر زنی کنند ؟

اوباما : احتمال خیلی زیاد چنین غلطی نمیکنند یعنی دست خودشون نیست ، اگه به اینا بود تا 1000 سال دیگه اینکاره نبودند ، ولی پیشنهاد میکنم حتی فکر جرزنی را هم نکنند ، چون آنوقت اتفاقی میافتد که مقام عظما تا صد پشتش فرق بین زالزالک و سیرابی را تشخیص ندهد....

 

سی ان ان : ولی آقای رئیس جمهور، مگه شما میدونی زالزالک چیه ؟

اوباما : بله که میدونم . چرا شماها فکر میکنید هر کسی وارد کاخ سفید بشه باید مثل جورج دبلیو بوش خنگ و اسکول باشه ؟

 

پایان مصاحبه

 

اسماعیل هوشیار

24.03.2016