افغان موج   

عناوین تصادفی

FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی ایران  با فریب افکار عمومی جهانیان تلاش میکند خود را میزبان موجه پناهجویان گریخته از جهنم  جمهوری اسلامیافغانستان نشان دهد.

ممنوعیت اسکان مهاجرین افغانستانی در بیش از ٤١ شهر و ١٣ استان٬ فرمان اکید دولتی برای ممنوعیت حتی فروش نان و مواد غذایی و مایحتاج عمومی برای آنان ٬ ممانعت از تحصیل چند صد هزار کودک و نوجوان و بی هویت و بی شناسنامه کردن آنها٬ رفتار نژادپرستانه و به غایت تبعیض آمیز٬ اذیت و آزار سازمان یافتۀ دولتی٬ سیاست داٸمی حکومت اسلامی علیه مردم شریف و تحت ستم افغانستانی بوده است.

فشار برای اخاذی بیشتر از دانش آموزان افغان ساکن در استان قم سبب اعتراض وسیع و گستردۀ خانواده های جان به لب آمده گردید. افزایش سرسام آور گرانی و دستمزدهای ناچیز از یکطرف و سرکیسه کردن خانواده ها برای اخذ شهریۀ گرانقمیت تر در مدارس٬ عملا سبب گردیده است که تعداد چشمگیری از دانش آموزان به ناچار مدرسه و تحصیل را رها کنند.

تجمع اعتراضی خانواده ها در مقابل ساختمان اصلی آموزش و پرورش در شهر قم٬ ابراز خشم و انزجار آنها علیه زورگویی و اجحاف دستگاههای دولتی و از جمله آموزش و پرورش٬ موجب گردید که مسٸولان این اداره برای فرار از پاسخگویی به قول رسیده گی به خواسته های معترضین٬ فعلا برای خود زمان بخرند.

جمهوری اسلامی تلاش دارد با ایجاد فضای امنیتی مانع پشتیبانی عمومی از خواسته های به حق آنها گردد. این اقدام اعتراضی باید مورد پشتیبانی همه مردم قرار گیرد. خانواده های افغانستانی نباید تنها بمانند. چهرۀ دروغین و فریبکار جمهوری اسلامی را باید شدیدا افشا کرد.

در خارج کشور باید با برپایی موجی از همبسته گی با مردم افغانستاني ساكن ايران ، اعتراض عليه سازمان یافته ترین خشونت نژاد پرستانه علیه مهاجرین و پناهجویان را سازمان داد. افشای چهرۀ دروغین و فاشيستي جمهوری اسلامی در مدیا و رسانه های همه گانی و افکار عمومی جامعۀ بين المللي بايد گسترش يابد. سفارتخانه های جمهوری اسلامیو  عوامل حکومت اسلامی  ایران برای پاسخگویی به سه دهه اعمال غیر انسانی شان  بايد تحت فشار بی امان  معترضين  و افكار عمومي بين المللي قرار گيرند .

 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران برای برپایی این کارزار انسانی دست همه نهادها و سازمانها و فعالین آزادیخواه را به گرمی میفشارد.

 

با اقدامات همه جانبۀ سیاسی و اجتماعی باید جمهوری رسوای اسلامی را به عقب نشینی و به رسمیت شناختن حق شهروندي و مساوي براي پناهجویان و مهاجرین افغانستانی در ایران وداشت.

 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

٢٨دسامبر ٢۰١٤