افغان موج   

شبکه سراسری مردم هزاره: روز شنبه ۱۶ ماه فبروری در حمله خونین و وحشیانه دیگر بر مردم هزاره در شهر کویته پاکستان صدها تن از مردم ما کشته و زخمی شدند. ابعاد جنایات سازمان یافته علیه مردم ما هر روز بیشتر از قبل میشود و هر روز شاهد از دست دادن عده بیشتری از عزیزان خود هستیم. این حمله ددمنشانه در حالی صورت گرفته که روز دهم ماه جنوری همین سال، بیش از ۱۰۰ تن دیگر از مردم ما در شهر کویته کشته شدند. تکرار این جنایات و افزایش دامنه آن به فرد فرد جامعه هزاره در هر نقطه جهان هشداری جدی ست که اگر برای توقف کامل آن چاره اساسی نیندیشیم، نسل کشی افزایش چشمگیر پیدا می کند. از سوی دیگر در بازار کثیف سیاسی و رسانه ای، نسل کشی مردم هزاره به جنگ های مذهبی تقلیل یافته تا دست های پنهان و پیدای خشونت، جنایت خود را در آزادی بیشتر دنبال کنند.

در چنین شرایط حساسی، شبکه سراسری مردم هزاره از هزاره های کویته ی پاکستان می خواهد، سیاست های حزب دموکراتیک مردم هزاره را دنبال کرده و از پراکندگی در واکنش ها و نحوه برخورد با جنایات پرهیز نمایند. شبکه سراسری مردم هزاره از ریش سفیدان و جامعه ی روحانی هزاره می خواهد، پیشبرد مسایل در کویته ی پاکستان را در "هماهنگی کامل" با سیاست های حزب دموکراتیک مردم هزاره به رهبری آقای خالق هزاره پیش ببرند و از چند دستگی جلوگیری کنند.

 

شبکه سراسری مردم هزاره همچنین از مردم هزاره در سراسر جهان می خواهد که دست به اعتصاب غذا و برپایی تظاهرات گسترده بزنند. در این شرایط حساس باید از هر راه ممکن نهادهای سیاسی کشورهای مختلف بویژه پارلمان های کشورهای مختلف را وادار به تدبیر راهکارهای مناسب برای پیشگیری از ادامه نسل کشی مردم هزاره مجبور کنیم.

برای اینکار ما از مردم هزاره در سراسر جهان می خواهیم که در کشورهای مختلف مقابل پارلمان این کشورها دست به اعتصاب غذا بزنند و اعتصاب غذا را تا هنگام برآورده شدن خواسته ها ادامه دهند.

برنامه اعتصاب غذا مقابل پارلمان ناروی برای شروع از تاریخ دوشنبه ۲۵ فبروری توسط کامران میرهزار روی دست گرفته شده و مراحل اداری برای دریافت مجوز از تاریخ دوشنبه ۱۸ فبروری آغاز می شود. به همین ترتیب همزمان و یا به دنبال این اعتصاب غذا باید، در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی نیز اعتصاب غذا برگزار شود. در کشورهایی مانند بلژیک، سوئیس و آمریکا اعتصاب غذا می تواند مقابل دفاتر اصلی سازمان ملل و اتحادیه اروپا و در سایر کشورها و شهرها نیز اعتصاب غذا مقابل پارلمان های کشورها صورت گیرد.

خواست اصلی در هنگام برگزاری اعتصاب غذا:

یک: تشکیل جلسه فوری در صحن عمومی پارلمان کشور برای بررسی اوضاع مردم هزار در پرتو کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی

دو: به رسمیت شناخته شدن نسل کشی مردم هزاره در پاکستان که در چند سال اخیر به جریان افتاده و به رسمیت شناخته شدن نسل کشی مردم هزاره در دو قرن اخیر

سه: تدبیر راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک فوری بر اساس مواد صریح کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی برای تامین کامل امنیت مردم هزاره و مجازات عاملین نسل کشی

شبکه سراسری مردم هزاره همچنین از مردم هزاره در کشورهای مختلف جهان می خواهد که در کنار اعتصاب کنندگان غذا قرار گرفته و علاوه بر حمایت معنوی و کمک به تدارکات آنان مانند برق، خیمه، اینترنت، تماس تلفونی، اطلاع رسانی و…دست به راهپیمایی های گسترده بزنند.

شبکه سراسری مردم هزاره شنبه ۱۶ فبروری ۲۰۱۳

www.HazaraPeople.com