افغان موج   

شبنامه گروه جوانان آزادیخواه افغانستان

 

اعضای «گروه جوانان آزادیخواه افغانستان» دیشب متن چاپی شبنامه ذیل را در شهر کابل و چندین ولایت دیگر به زبان های دری و پشتو وسیعا خانه به خانه پخش کردند. لطفا شما نیز به نوبه خود در پخش آن ما را یاری دهید.

افغانستان در سایه‌ی‌ دار است،

زیر ساتور تبهکاران است

منشینیـد خمـوش!

 

هموطنان درددیده،

درست ٩٣ سال قبل، نیاکان ما شجاعانه برای زدودن ننگ زیستن در زیر سایه استعمار و استبداد، در سایه پرچم پرافتخار قهرمان ملی شاه امان الله خان و یاران مبارزش دست به قیام زدند و با کسب استقلال کشور درهای رفاه و ترقی را برای ما گشودند. ملیتهای برادر وطن ما همه متحدانه به دوره خاینانه عبدالرحمن خانی نقطه پایان گذاشتند و به اشغالگران انگلیسی درسی دادند که تا امروز تاریخ آنرا از زبان داکتر برایدن به خاطر دارد.

ملتی که امپراتورها را به زانو درآورد و حلقه استعماری بریتانیا و روس را شکست، اینک بیش از دو دهه است که تحت حاکمیت چپاولگران، دزدان، وطنفروشان و جاسوسان بیگانه به سختی نفس میکشد و دیگر از آنهمه افتخارات و سربلندی و استقلال خبری نیست. کجاست آن غرور ملت ما که زمانی رعشه بر اندام جباران و تجاوزکاران انداخته بود؟ چه شد که یکباره ملتی آنچنان مبارز، در برابر سلطه خونین پنجاه کشور جهان و در راس امریکای جهانخوار خاموش است؟ چه شد آن حیثیت ملی که امروز در برابر تجاوز عریان دولتهای منفور ایران و پاکستان و چوکره های وطنی شان سکوت مرگبار اختیار کرده است؟ چه طلسمی در کار است که افغانستان جاسوسخانه جهان شده اما ما همه ناظر بیطرف باقی مانده‌ایم؟

امریکا و غرب با سرپا نگهداشتن دولت فاسد و پوشالی شان، یک مشت آدمکشان حرفوی و خاینان ملی از قبیل سیاف، محقق، دوستم، قانونی، کرزی، بسم‌الله، خلیلی، عطامحمد، هادی ارغندیوال، عبدالله و بیشمار ستمکاران دیگر از این دست را بر ما حاکم ساختند و به زور دالر و مقام یک دهه است که میکوشند نسل جوان ما را عاری از وجدان و شرف ساخته ملت ما را به یک ملت خنثی، سر به زیر و بلی‌گوی اشغالگران و دست نشاندگانش مبدل کنند. گاهی جهالت پیشگان طالبی را بالای ما مسلط میکنند، زمانی فاشیست های گلبدینی را و وقتی هم که منافع خود شان در میان باشد، جنگسالاران آدمخوار ائتلاف شمال، یتیمان خلقی و پرچمی و چند روشنفکر بیشرم و مومیایی‌شده را به مقامات مهم نصب میکنند و میکوشند افغانستان ما بحرانی، آشفته، پایتخت مافیای مواد مخدر جهان و یک کشور جنگزده، غرق جهالت و حیثیت باخته در سطح جهان باقی بماند .

راه رهیدن از این داغ های رسوایی و بندگی را پدران و مادران دلیر ما ٩٣ سال قبل با جانفشانی و از خودگذری شان به ما یاد دادند، اما این ما هستیم که بدترین فجایع و ستم را تجربه میکنیم، اما حاضر نیستیم برای استقلال، آزادی و بهروزی افغانستان دلبند ما قبول خطر کرده دست به پیکار زنیم. متاسفانه رنگ سبز دالر و تبلیغات زهرآگین ماشین های دروغپراکنی استعمارگران و چوچه های حرام‌ شان چشمان عده‌ای از افغانها را کور و وجدان شانرا آلوده کرده است و حتی کسانی آنچنان خوار و زبون میشوند که برای حضور دایمی اشغالگران امریکایی دست دعا بلند میکنند. ما با ناآگاهی فلاکتبار در دام اختلافات قومی، سمتی، ملیتی و زبانی وطنفروشان گیر افتاده‌ایم و در برابر هم شمشیرکشی میکنیم .

رفتگان ما که برای استقلال و آزادی افغانستان جان و مال فدا کردند، از گورهای نامعلوم شان ما را محکوم و نفرین خواهند کرد اگر برای رهایی وطن کاری نکنیم. آب و نان این خاک مقدس و شیر مادران برما حرام باد اگر بیش از این سکوت پیشه کرده مقابل غداران جهادی، طالبی، پوشالی و صاحبان امریکایی، پاکستانی، ایرانی و.... شان در هر سطح ممکن دست به اعتراض و قیام نزنیم! ملتهای وطندوست و باغرور هیچگاهی زندگی در بندگی و اسارت را نمی‌پذیرند و برای آزادی خون و عرق میریزند. مردمی که برای رهایی و استقلال مادروطن مبارزه نکنند، شایسته نفرین و نابودی اند چون تاریخ ثابت نموده که هیچ کشوری زیر چکمه استعمار و استبداد به رستگاری و خوشبختی نمیرسد.

 

یکـی تیشـه بگیـریــد پـی حفــره‌ی زنـدان

چو زنـدان بشکستیـد، همـه شاه و امیرید

خموشيد خموشيد، خموشی دم مرگ است

همـه زندگی آن است که خامـوش نمیریـد

                                                                                                                                    مولانا

 

گروه جوانان آزادیخواه افغانستان

٢٨ اسد ١٣٩١ - ١٨ اگست ٢٠١٢

http://www.facebook.com/AfghanYouthGroup