افغان موج   

متفرقه

فیلتر
اعتراض 15 سرطان 1399 22
آذرخشی که در پنجاهمین سالمرگ مادرم؛ درخشید! 09 سرطان 1399 40
اعتراض 18 جوزا 1399 59
امریکای دوران ترامپ و موج سوم الوین تافلر 16 جوزا 1399 59
کرونا با کسی نامهربان نیست 14 جوزا 1399 63
فلسفة هستی و انسان 08 جوزا 1399 69
خاورمیانه دستخوش تغییرات نمیشود ! 15 ثور 1399 76
چند اثر طالبانی - جهادیانی و سُچه مسلمانی 15 ثور 1399 79
شاهنشین یا اسلام آباد 11 ثور 1399 123
ویروس کرونا بحرانی سیاسی است نه پزشکی 10 ثور 1399 75
چگونه می توان ویروس کرونا را ایمن و مهار ساخت؟ 28 حمل 1399 114
اشرف غنی برای شما تمثیل میکند... ویدیوی ۷۵۸ شفیع عیار 28 حمل 1399 87
مُلا ترامپ و مُلا خلیلزاد؛ سر خود عریضه کردن 04 حمل 1399 109
عصر دانش‌ و ابعاد آن‌ 02 حمل 1399 95
اگر زن نیست؛ انسان چیست؟! 20 حوت 1398 123
انگیزه تداوم جنگ درافغانستان 29 دلو 1398 134
ویدیوی 733 شفیع عیار ( زنا چیست؟ اگر مردی زنش را در بستر با مردی ببیند اسلام چه میگوید؟) 19 دلو 1398 146
سواد با تعریف های جدید 18 دلو 1398 143
از افغانستان بیاموزید ! 14 دلو 1398 137
تراژدی هواپیمای اوکراینی ! 22 جدی 1398 157
شماره نخست ماهنامه اعتراض 21 جدی 1398 179
تفکر انتقادی 01 جدی 1398 157
سیمای کارمل دربرابرتابش حقیقت زمان 18 قوس 1398 241
ویدیوی 705 شفیع عیار (بگفته ملا اکثر آنانیکه در دوزخ میسوزند زنان اند ) 08 قوس 1398 208
ویدیوی 703 شفیع عیار ( پانیپت ) 02 قوس 1398 215
دیکتاتوری اسلامی سرمایه بار دیگر در برابر خشم انقلابی مردم آزادی خواه ایران 01 قوس 1398 191
اتاق جنگ با مردم ! 28 عقرب 1398 188
عصر دانش‌ و ابعاد آن‌ 08 عقرب 1398 317
ژنهای خوب آدمکش ! 28 میزان 1398 260
ویدیوی ۶۸۴ شفیع عیار( مولوی حیات الدین میگوید دندان پر کردن حرام است ) 12 میزان 1398 325
رویدادی در درازای سدهٔ بیست 12 سنبله 1398 249
(سخت افزارِ کتابت) 11 سنبله 1398 226
افغانستان همیشه زخمی ! 10 سنبله 1398 243
ویدیوی ۶۷۳ شفیع عیار ( عروسی در صالون دوبی ) 31 اسد 1398 269
ویدیوی 664 شفیع عیار ( وقتی داماد محمد (ص) اسیرش میشود ) 02 اسد 1398 297
نقدی بر کتابهایِ نقد ناشدنی_1 20 سرطان 1398 493
گروه 20 و ادامه بازی ! 12 سرطان 1398 306
ره آورد (ارمغان) شوم و خونین اخوان 31 جوزا 1398 332
تاثیرگذاری چهار نوع ارتباطات در جهانی شدن 14 جوزا 1398 333
شب قدر وزیرمسلمان ! 10 جوزا 1398 329
سلامی و پیامی و کلامی !؟!.... 06 جوزا 1398 422
فتوای قتل شفیع عیارتوسط مولوی حیات الدین 25 ثور 1398 369
هویت چیست ؟ 17 ثور 1398 362
دسترسی به عدالت شرط اول تامین حقوق زن است! 04 ثور 1398 351
آسانژی که زندانش عوض شد ! 27 حمل 1398 355
ویدیوی ۶۳۳ شفیع عیار ( اظهارات ناشناس در مورد پته خزانه ) 19 حمل 1398 348
ویدیوی ۶۳۲ شفیع عیار ( حکومت چیست چگونه بوجود آمده ) 15 حمل 1398 351
جاستین تردویاته از افغانستانی های ایالت برتش کلمبیا دیدار نمودند 06 حمل 1398 331
سرنوشت آینده بشریت 04 حمل 1398 327
تاملی در اسناد و متون فارسی در دوران اسلامی 13 حوت 1397 452