افغان موج   

توهم وتصور!

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدتی است یا چند صباحی و یا با حرکت و خیزش مردم ازگوشه و کنار و اطراف و اکناف صداهایی به گوش میرسد که وقتی به جمع بندی در رابطه با خیزش مردم میرسد بوی ناامیدی و بی نتیجه بودن حرکت به مشام میرسد . البته نه مستقیم و همینطوری....! بلکه نتیجه دیدگاه همین میشود که گفتم . لطفا به پاراگراف زیر دقت کنید :

.......تنها چیزی که میتوان درباره این جنبش گفت : این است که جنبشی هزارچهره که چون یک هدف واحد را دنبال نمیکند هرگز به جائی نمیرسد ، هر روز ضعیف تر میشود ، و فقط تناقضاتش بیشتر میشود....سخنگو و پایگاه و نمادهایش بیشترمیشود.....والبته مردم هم خواهند بود و مثل سابق سطل زباله ها را آتش خواهند زد.....!

من نمیدانم نویسنده چنین مطالبی نظرشخصی خودشان را عنوان میکنند و یا خطی را پیش میبرند ؟ اگر نظر شخصی خودشان است که ابتدا باید در باره ماهییت این جنبش و ماهییت هر حرکتی کمی بدانند . شاید خیلی ها در باره ماهییت چنین جنبشی هیچ نظرعلمی نداشته باشند ولی برای روشن شدن آگاهانی که میدانند و انکارمیکنند و آنانی که نمیدانند وبهرحال باز هم انکار میکنند ....و خلاصه برای همگان روشن شدن نکاتی به طورخلاصه ضروری باشد .

هر حرکتی در طول تاریخ انسان قانونمندی مشخصی دارد . مثل تمام چیزهای دیگرکه در ماده و انرژی خلاصه و تعریف میشود . وقتی تصمیم گرفتید که حرکتی را بسنجید ابتدا باید فرکانس حرکت را شناخت واز آن غافل نشد .

چرا بعد از نزدیک به یک سال هنوزخیلی ها نمیخواهند کمی جدی و قانونمند با این حرکت و با مردم منطبق شوند ؟ برای شحص من مهم نیست که چه کسی و از چه موضعی در تلاش است که نمدی برای خودش بدوزد . برایم مهم نیست چون میدانم شدنی نیست .  این حرکت و جنبش ماهییتش روزبه روزو در پراتیک مشخصی شکل میگیرد.

حداقل طی این هشت ماه مشخص شد که این جنبش در هیچ قالب و رنگ و شعار و نمادی محدود نماند . تنوع با فرکانس این جنبش درارتباط مستقیم قرار دارد .وزن این جنبش به رنگش و حتی شعارهایش ربطی ندارد هر چند افکارمنفی و مثبت هرکدام دارای وزن و ارتعاش خاصی هستند و میتوانند به روی اطراف و بقیه تاثیر بگذارند .

شاید با دیدی علمی و منطقی بشود برای هرروز و هر حرکت این جنبش دلایلی آورد که مثلا عبورسریع ازرهبران و نمادهای سبزیعنی چه ؟ حضورمستمرمردم یعنی چه ؟ اما هیچوقت نمیشود طبیعت واقعی این جنبش را رنگ کرد . ما هیچگاه نمیتوانیم بگوئیم جنبش پیروچه طرزفکر خاصی است وازچه قوانینی پیروی میکند ! انیشتین در جایی گفته است : ساعتی که بروی دیوار نصب است ما هیچگاه نمیتوانیم به درون ساعت نگاه کنیم وجهان هستی را با چنین نگاهی تعریف کنیم . ما از روی شواهد ی مثل عقربه ها و اعداد روی ساعت و از طبیعت اطراف میتوانیم حدس بزنیم .

اعتقاد به فلان شعار و نماد و رنگ و......همان آدرس غلطی است که رفتن به دنبال آن به هیچ جوابی نمیرسد . مثل کودکی که آینده خود را تصورمیکند وآیا تصورات دوران کودکی کوچکترین سنخیتی با واقعییت دارد ؟

انسان و تاریخ ، پدیده های ایستایی نیستند و اساسا پدیده ایستایی وجود ندارد . این جنبش ادامه دارد . فردایش کاملا متفاوت است  و شبیه به معما !

رمزورازدنیایی که درآن زندگی میکنیم در انرژی و ماهییت آن نهفته است و نه در ایدئولوژی ! به همین خاطرفرمولی که به رابطه میان ماده و انرژی و ملکول و اتم میپردازد به تمام حرکتها و جنبشهای اجتماعی و انسان هم ربط مستقیم دارد .

استمرار حرکت جامعه و مردم ایران نه توهم است و نه تصور! موسوی و سروش وتوحید با محتوا و سکولاریسم اسلامی و رنگ سبزنظم نوین و.....هم توهم است وهم تصورات دوران کودکی  .

تغییردرتقدیراست .این جنبش جدی است وبرای اینکه درکمند ناامیدی اسیرنشوید فقط باید کمی جدی بود !

 

اسماعیل هوشیار

ژنو

04.03.2010