افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

غـــزلی تازه ندارم که ترا شاد کنم

بهـــتر انست که با مرثیه ای یاد کنم

 

من که فـــرزند غم ام با چه میسر گردد

که ترا از لجـــن وســــوسه آزاد  کنم

آفتاب و ره مشرق چه تاریک و چه سرد!

ناگذیرم که دلم شـــاد به مـــــُرداد کنم

مصلحت نیست درین خطه بعد از یک توفان

قصر یا خانه ای از خشت و گل اباد کنم

***

از غم ات نیست مرا روز و شبی آرامش

غیر ازین دغدعه در فکر... چه بنیاد کنم

نعمت الله ترکانی

12.12.12