افغان موج   

 

فراموش

در خیزشگاه حادثه ها،

فراموش خواهیم شد؛

در لابلای جراید،

دفن مان خواهند کرد؛

و یا،

درنفسهای گرم غروب،

تبخیر می شویم.

*******

باغچۀ دوست:

خانه ام؛

سوختند!

گلانم؛

پرپر شد!

باغچۀ دوست،

کجاست؟

تا اگر شد،

نهالی شانم.

 

رسول پویان