افغان موج   

دو نمایندۀ حزب چپ آلمان اسرائیل را متهم به جنایت جنگی نموده اند

محمود منجم زاده برلین آلمان

یک حقوق دان بین المللی آقای نورمن پش و دو نماینده حزب چپ در پارلمان آلمان  شکایت رسمی خود را به دلیل حمله ارتش اسرائیل به کشتی  حامل کمک های سازمان های  خیریه بین المللی به فلسطینیان غزه که در آن 9 نفر کشته و تعدادی زخمی شدند به قوه قضای آلمان تسلیم نموده اند .

این خبررا اشپیگل آنلاین آلمان درسرمقاله روز جمعه 11 جون خود نوشته است

این دو نماینده حزب چپ ها در پارلمان آلمان که خود برای کمک رسانی به فلسطینیان غزه دراین کشتی حاضر بوده ، شاهد حمله ای به قول آنان ترورستی ارتش اسرائیل به گروه کمک رسانان بوده اند.

حقوق دانان آلمان میگویند ، مقامات عدلیه و قضای آلمان مجبوراند تحقیق نموده ، و دادستان کل کشور باید این شکایت را مورد بررسی قرار دهد .

برلین :  هنوز ده روز ازحمله به کشتی امدادگران ترکی نمیگذرد ، ولی این واقعه  مقامات عدلیه وقضای  آلمان را همچنان به خود مشغول ساخته است .

حقوق دان آلمانی آقای نورمن پش و دو نماینده حزب چپ در پارلمان آلمان خانم اینگه هوگر و خانم انت گروت شکایت کیفری به خاطر اتهامات جنائی به ویژه جنایت جنگی نسبت به کشته شدن شماری وهمچنین توقیف تعداد دیگری به مقامات عدلیه وقضای آلمان سپره اند .

در درخواست مجازات آمده است ، درساعت 5 و ده دقیقه صبح روز دوشنبه 31 ماه می خانم هوگرو خانم گروت و آقای نورمن پش  که خود در کشتی امداد رسانی حضور داشتند ازطریق سخنگوی کاپیتان کشتی شنیده اند که سربازان اسرائیلی در یک حمله ترورستی علیه ناوگان کمک به غزه کشتی امدادی را به تصرف خود درآورده است.

یکساعت بعد سربازان اسرائیلی ازگروه امدادی آلمانی خواسته اند تا به گوشۀ کشتی رفته  ضمن جستجوی آنان ، ایشان را طورموقت دستبند یا ولچک نموده اند .

آنان توانسته اند پس از زحمت زیاد ساعت 9 شب اجازه تماس با سفارت آلمان را حاصل نمایند و بعدآ ساعت 2 نمیه شب مانند یک زندانی با موتر مخصوص زندانیان به فرودگاه انتقال داده شده اند .

بقول وکیل بین المللی جنائی آقای فلوریان یسبرگ استاد دردانشگاه همبولت برلین ، شواهد نشان میدهد که سوء ظن در محدودیت غیر قانونی و توقیف غیر قانونی وسلب آزادی فرد یا افرادی  میتواند آثار آشکار یک جرم تلقی شود بدون آنکه این عمل درآلمان یا آنطرف مرزها و آبهای بین المللی صورت گرفته باشد.

دادستان فدرال آلمان به شپیگل آنلاین گفته است ، که این موضوع تحت بررسی ما قرار دارد آنان تحقیق خواهند کرد که آیا ارتکاب این جرم در صلاحیت دادگاه عالی آلمان قرار دارد یا خیر ؟

در مصاحبه های جدا گانه ای که با نمایندگان حزب چپ ها که خود دراین کشتی کمک رسانی به فلسطینیان غزه بوده اند  صورت گرفته  ، آمده است

خانم انکه هوگر نماینده پارلمان آلمان در بارۀ اقدانات نظامی اسرائیل چنین میگوید :  ( ما ربوده شده بودیم )

خانم هوگر خود در یکی از کشتی های امداد رسانی به غزه بوه است که با یورش ارتش اسرائیل مواجه شده این فعال سیاسی  و کمک رسان به غزه از تجاروب خود از این یورش ارتش اسرائیل به خبرنگار ( وی دی ار ) آلمان چنین میگوید  یک روز پس از حادثه حمله به کشتی های امداد رسانی به غزه درآب های مدیترانه 5 نفر از جمله 11 نفر امداد رسان آلمانی به آلمان برگشته اند و از دیگران خبری در دست نیست ، که این واقعه انتقادات شدیدی را درقبال اسرائیل درپی داشته است دربین آنان نماینده پارلمان آلمان خانم انکه هوگر به عنوان فعال بشر دوستانه دراین کشتی همراه بوده است .

 این کشتی کمک رسانی در 31 ماه می  توسط نیروهای ارتش اسرائیل توقف داده شده و درحمله به آن 9 نفر کشته و شماری زیادی نیز زخمی شدند .

دولت اسرائیل یک روز پس از یورش به کشتی کمک رسانی نقطه نظرهای خود را با یک ویدیوی فیلم ارائه نموده ، گفته است که سربازان اسرائیلی برای دفاع از خود وارد عمل شده اند چیزیکه آنرا خانم هوگر رد میکند  .

نخست وزیر اسرائیل آقای بنیا مین نتانیاهو به شدت مورد انتقاد بین المللی نسبت به عملیات نظامی علیه  کاروان کمک رسانی قرارگرفته است .

ترجمه بخشی از مصاحبۀ خانم  آنکه هوگر را خدمت شما تقدیم مینمایم :

از خانم هوگر پرسیده شد شما به عنوان سفیر به اصطلاح صلح دراین کشتی کمک رسانی حضور داشتید ازاین اقدام و همکاری خودچه انتظاری داشتید ؟

خانم هوگر : ما میخواستیم توسط این اقدام سراسر جهان را متوجه محاصره طولانی نوار غزه و کمک های که مردم غزه برای ادامه حیات خود نیاز دارند بنمایم و من فکر میکردم اگر نمایندگان مجلس در روند این کمک ها سهم داشته باشند عبور این کشتی ها ممکن خواهد بود.

خبرنگار میپرسد شما که در قسمت پاین کشی بودید ازجریانات حمله چگونه با خبر شدید ؟

خانم هوگر: برای ما خبر دادند که ارتش اسرائیل در ساعات 5 صبح با چندین قایق نظامی و هلیکپتر برطرف کشی ما حرکت نموده و با شلیک فیر گلوله های گاز اشک آور حمله نموده که باعث کشته وزخمی شماری گردیدند .

خبرنگار شما شخصا مورد تهدید قرار داشتید ؟

جواب : ما را درعرثه کشتی جمع آوری نموده ، و با باند های زخیم پلاستیکی دست های ما را محکم  بستند مردان مجبور بودند زانو بزنند و زنان با دست های بسه روی دراز چوکی ها نشتسه بودند و ما نمیتوانیسم حرکت کنیم سربازان  نقاب دار و مسلح ارتش اسرائیل اساس و لاوازم ما را گرفتند این روش در  حقیقت مانند  جنگ بود و ما مانند اسیر جنگی .

خبرنگار : گفته میشود کوماندوهای اسرائیلی مستقیم سر افراد را هدف قرار دادند شما چه میگوید

خانم هوگر : من هم درکشتی شنیدم که سران بعضی از افراد مستقیم هدف  فیر مرمی قرار گرفته اند  ولی چون خودم ندیدم نمیتوانم آنرا تآیید نمایم .

خبرنگار : سازمان ملل متحد یک تحقیقت مستقیم را طلب نموده است نظر شما چیست ؟

 خانم هوگر: تحقیقات در واقع کمترین چیزیست که باید صورت گیرد ما اکنون میدانیم چه واقع شده است در حال حاضر به اندازه ای کافی اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته است ولی درحقیقت به همه آشکار شده است که حمله ی ارتش اسرائیل به آبهای بین المللی جرم و جنایتی آشکار میباشد که فقط لازم به تحقیقت نیست بلکه این تجاوز آشکار اسرائیل  به کشتی های  کمک رسانی  درآب های بین المللی باید از طرف جامعه جهانی  محکوم گردیده و اقدامات جدی  دراین قسمت  انجام گردد .