افغان موج   

افسرآلمانی مسؤل بمباران قندوز افغانستان به دادگاه احضار میشود

دادستان عالی کشورآلمان حکم تحقیق را بالای سرهنگ کلاین که او فرمان بمباران ولایت قندوز در شمال افغانستان را صادر کرده است به مرحله اجرا در آورده است .

بقول اشپیگل آنلاین آلمان روز چهار شنبه 24 مارچ  درهمین هفته چند افسرارتش آلمان و یک افسر پروازهواپیما های بمب افکن و چند سرباز دیگر به اتهام دستور بحث برانگیز بمب باران در ولایت قندوز افغانستان به دادگاه عالی درشهر کارلسروهه آلمان احضار میشوند .

آقای گیورگ کلاین افسرآلمانی گفته است من میدانم که توسط فرمان من افرادی کشته و زخمی شده اند واین طبیعی است که این فرمان باید مورد قضاوت قرار گیرد .

دربررسی کمیسیون تحقیق پارلمان آلمان آمده است که آقای کلاین در روز 10 فبروی 2010 میلادی اطلاعات خود را در این مورد که بیش 5 ساعت به طول انجامیده است به کمیسیون پارلمان آلمان گزارش داده و درآن از فرمان خود مبنی بربمباران روز 4 سپتمبر 2009 میلادی درولایت قندوز افغانستان  که تعدادی کشته شده اند  دفاع نموده است .

 آقای کلاین باید در دادگاه عالی کارلسروه ازاتهامات نسبت به خود دفاع نماید .

از تاریخ 12 مارچ سال جاری دادگاه عالی آلمان عیله آقای کلاین وافسر پرواز بمب افکن به قندوز افغانستان آقای مارکوس رسمآ حکم تحقیقات را صادر نموده است .

این محکمه باید عرض یابی نماید که آیا این بمباران که درآن تعدادی غیر نظامی کشته شده اند جنایات جنگی بوده است یا خیر ؟

طبق گزارش اشپیگل آنلاین محققان ارشد آلمان غیرازآقای سرهنگ کلاین چند گروهبان دیگر که مسؤل حمل ونقل بمب ها بوده اند بنام W  و افسر سرویس مخفی بنام  N و گروهبان یکم V به عنوان شاهد در این دادگاه حاضر میشوند .

طبق گزارش ارتش آلمان آقای V که پروتوکل این جریانات را یاد داشت میکرده نیزبه دادگاه حاضر میشود.

 اکثر نام ها در این گزارش به حرف اول خلاصه شده بود و ازبردن اصل نام شان داری شده ، دراین گزارش آمده است که  تحقیقات آغاز شده ودرمرحله اول چند شاهد مورد سوال وجواب قرار گرفتند .

در احضارمتهمین به دادگاه ، تحولاتی در روند قانونی حوادث قندوز جهت حقیقت بابی آغاز شده است که مدتی به طول خواهد انجامید  دادستان فدرال منتظر نتایج تحقیقات میباشد .

 احضارافسر آلمانی آقای کلاین به دادگاه عالی المان برای نیروهای آلمانی درافغانستان از اهمیت خاصی برخوردارمی باشد .

دربخش دیگری آمده است که قوقه قضاییه تآیید کرده است که سربازان نباید ازآن هراس داشته باشد که حین انجام وظیفه تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند .

افسرآلمانی آقای کلاین گفته است ، که سربازان درانجام وظیفه باید شجاعت داشته واز دادگاه ها هراسی نداشته باشند.

محمود منجم زاده برلین آلمان