افغان موج   

روز پانزدهم جنوری 2017 اعضای انجمن افغانها با براه اندازی انتخابات رئیس جدید اتحادیه را انتخاب نمودند..

این انتخابات علیرغم دست اندازیها می‌شود گفت  اولین انتخابات این اتحادیه است که اندک جمع و جوش داشت.

آقایان :احمد راتب (رحیمی )،انجینیر حکیم (ناظم ) ودود (دلسوز ) کاندیدا تور این انتخابات حساب میشدند. افرادبالا به منظور جلب افغانها تبلیغاتی را براه انداختند.

 

با تالم عده ی یکی آن دیگری را به موضوعاتی مرتبط می ساختند که بیانگر تفریقه و نفاق ،همانچیزی

که میراث 200 ساله ی حاکمان نابکار کشوریاد آوری میکردند.متهم می ساختند که در پرنسیب مهاجرت و دوری از وطن کاملن نا جایز  و در پرنسیب روشنگری هرگز جای ندارد.برخی از افغانها میخواستند که افراد نو و تازه جایگزین افراد سابق شوند، زیرا افراد قبلی کاری را که به نفع مردم باشد انجام ندادند و یاد اور میشدند که ( ازموده را باز آزمون خطاست).انتخابات نسبت به گذشته ها نظم درست داشت و برخی کمبودی ها نیز دیده میشد.

مثلن یکی از کاندید ها روی استیژ یاد اور شد که من رأی خود را به کس دیگر میدهم... و میخواست افراد دیگر را اغوا کند در حالیکه اندیشه ی افراد به این‌گونه بر خورد سازگاری ندارد..

اصولن در مسایل انتخاباتی باید کاندید ها خط مشی آینده ی کار خویش را بیان نمایند که چه کار های باید صورت گیرد و نواقص گذشته را چطور می‌شود جبران کرد.

افغانهای مهاجر ونکوور کانادا طی سالهای مهاجرت عبادت گاه شایسته ی به ادای مناسک دینی ندارند و جنازه ی خویش را به سرد خانه‌های مساجد دیگر می‌برند و در آنجا ها نماز جنازه رااجرا می نمایند.

مهاجرین افغان دارند که فرهنگ گذشته گان خویش را پدرود گویند و به فرهنگ دیگر از نا گزیری روی آورند.

مکتبی بنام سید جمال الدین (افغان) که مرکز فرهنگی ، باهمی و تربیتی افغانها باید باشد ،زیر نظر محترم عبدالرب (غیاث) وظایف را در بخش تعلیم و تربیه سرو صورت دادند که به نظر این‌جانب بسنده نیست و اکثریت فرزندان ما حتی روی این مکتب را ندیده اند.

گرچه مشکل است بنا بر پراگندگی ی جای های زندگی مردم همه ی اطفال را در یک جای گرد آورد ولی اگر دلسوزی باشد تدبیر درست سنجیده می‌شود.

از طرف دیگر معلمین مسلکی و با تجربه ی تدریس، درین مکتب وجود ندارد و افرادی به این وظیفه ی بزرگ مصروف اند که کار آن‌ها بی فرجام است.

سیستم تدریس کاملن نا همگون است و همه ی  اطفال افغانها که فارغ از تعصب مذهبی باشند درین مکتب دیده نمیشود. اساسن  یک مذهب شامل تدریس قاری و ملا است اگر ملا شایسته تدریس و تعلیم میبود کشور به این عقب‌ماندگی روبرو نمیشد ومردم  رخت مهاجرت را به کشور های دیگر نمی بستند و جنگ خونبار در کشور رخ نمیداد که عوامل تمام بدبختی  مردم در زیر چادر همین آخوند ها در حرکت است.

این مکتب مدرسه ی دینی است که باید این مسایل در جا های دیگر: قسمیکه شخصیت‌ گرامی آقای (ستاری) با زحمات خود فرزندان مانرا از خانه‌های شان برده در گوشه از مصلی سوری علوم دینی و قرآن تدریس میکنند،انجام شود و مکتب را با آموزشگاه فرهنگی سواد و مسایل مربوط به زندگی سرو صورت داد که به شرایط کنونی جهان و زمان وفق داشته باشد.

اتحادیه های قبلی یا قبر می فروختند و یا هم در روز های جمعه مسجدی را جاروب می‌زدند و دیگر کار های مفید انجام نشده است و اگر شده باشد لفطن مسوولین بیاد آورند و انرا در خور افتخار بدانند. ممکن بعضی اجراعات صورت گرفته باشد کفایت گر یک اتحادیه به این گزو پر نمیشود.

میخواهم به شخصیت‌های گرامی محترمان: راتب (رحیمی) ودود (دلسوز) مجید (قیام) شیر (هژیر)مژده (جمالزاده) آقای (سیفی) داوود (فقیری) و....که  در کمپاین انتخاباتی برای افغانها وعده دادند کمیته و یا مرکز فرهنگی ایجاد نموده زبان و فرهنگ خود را از کهنه اندیشان نجات می دهیم.ایا مکتب سید جمال الدین افغان مرکز آموزشی و فرهنگی قانونی نیست؟ که در آن تدریس مذهبی می‌کنند ایا این بی احترامی در برابر هموطنان غیر سنی و سایر مذاهب نیست؟ که انرا در اختیار در حدود 50 فامیل قرار داده و حضور  20000افغان را نا دیده میگیرید.

 

مهاجرین محترم بریتش کلمبیا بیایید با هم بجوشیم درس وحدت را از مردم ونکوور بیاموزیم اگر دیده باشید درینجا فرق سیاه و سفید وجود ندارد  و حرف زبان قوم ملیت  جایش را به انسان،انسانیت  و ملت داده است.ما به  جراسم تفریقه اندازی خوی نگرفته‌ ایم و باید این اندیشه ی نا مطلوب را بدور  اندازیم و حتی حرف‌های حزبی و سلیقه ی و خود خواهی را به  دیگر نکونیم  و انسانیت را دقیق بیاموزیم.

 

در اخیر سخنی با محترمان:انجینیر صاحب حکیم (ناظم) و آقای احمد راتب (رحیمی) داشتم که بدون کم و کاست قسمتی آنرا می‌گذارم و هموطنان برداشت و قضاوت خود را داشته باشند..

آقای راتب (رحیمی ) گفتند::

 .از نظر این‌جانب انتخابات روز 15 جنوری یکی از بهترین انتخابات در دوره های اخیر اتحادیه افغانها بود. هیات نظارت بر انتخابات که در راس آن شخصیت صادق و خدمت گار صادق مردم آقای استاد غیاث قرار داشتند و اعضای ان هم از اعضای با اعتبار اتحادیه محترم حاجی فقیرمحمد عزیز، محترم قاسم عالمی، محترم استاد عبدالفتاح صمیم ، محترم امین فخری ، محترم رومان صافی ، محترم نسیم فیضی ، محترم شیر هژیر و محترم هادی محمودی تشکیل شده بود با زحمات شبانروزی تمام سعی و تلاش خود را به خرج دادند تا لیست نهایی اعضای واجد شرایط تهیه و اانتخابات به صورت شفاف و سالم بر گزار شود. من از ایشان تشکر می کنم.

 انجینیر  حکیم ناظم  شفاف بودن انتخابات را زیر سؤال برده میگوید:

 

ما اسناد و شواهد کافی به رئیس کمیته انتخابات به وقت و زمان مناسب آن ارائه  نمودیم ولی متاسفانه که رئیس کمیته انتخابات از بی صلاحیتی شان شکایت نموده و گفتند که رئیس اتحادیه و یک تعداد مسئولین اتحادیه با ما همکاری نمی نمایند و ما را فاقد صلاحیت بدست اوردن همه اسناد میدانند.

رئیس قبلی و یک تعداد از اعضای هیات مدیره اتحاده از همان اول در مهندسی لست های اعضای اتحادیه به نفع کاندید محترم مقابل ما کوشش مینمودند.

 

ما شخصا از رئیس اسبق اتحادیه تحریری درخواست همکاری نمودیم تا اسناد مربوط به شفافیت لست اعضاء و رسیدهای انها را به اختیار ما قرار دهند که متاسفانه نه تنها با ماهمکاری نه نمودند بلکه در پوشاندن حقایق در تبانی با یک تعداد از اعضای کمیته انتخابات و هیات مدیره به جعل اسناد و تقلب ادامه دادند.

ما برای ایجاد یک آینده بهتر به همه افغانهای بی سی و با یک قلب باز و خالی از مکر حیله و فریب بطرف انتخابات رفتیم و خواستم تغیرات مثبت و بهتری را برای یک آینده بهتر برای نسل های آینده درین سرزمین قانونمند بوجود آوریم ولیکن با درد و افسوس که کهنه پرستان و کهنه اندیشان با استفاده از همان تکنیک های معامله و تزویر موفق به توقف موقتی چرخ پیشرفت و تکامل گردیدند..

به شما و از طریق شما به همه افغانهای عزیز که دیروز تشریف آورده و به برنامه های ما اعتماد نموده به ما رای اعتماد دادند صمیمانه ترین سپاس و تشکر میفرستم و تعهد میسپارم که در راه عملی نموده برنامه های خود که در ساختن یک اجتماع مستحکم و نیروند شروع نموده ام تلاش های بیشتر و بهتر خواهم کرد و طریقه دیگر خدمت رسانی به جامعه را جستجو خواهیم کرد.

 

امان معاشر