افغان موج   

با پیشروی نیروهای بنیادگرای سنی مذهب موسوم به داعش(حکومت اسلامی عراق و شام) دربخش شمال غربی عراق وتصرف شهر موصول ، این کشورعملاً یک گام دیگر به سمت تجزیه و آغاز دور جدیدی ازجنگ های خونین داخلی سوق داده شده است وشرایط جدید دخالت نظامی جمهوری اسلامی را درامور داخلی عراق دوچندان خواهد کرد و لاجرم عراق نیزمانند سوریه به باتلاق دیگری بدل خواهد شدکه جانیان تهی مغز و ولایتمدارحاکم بر میهن ما ناگزیر خواهند شد برای سالهای متمادی ، مانند گذشته سرمایه های انسانی و مالی بیشتری را به امید توسعه قلمرو نفوذ ولایت فقیه شیعه دوازده امامی دراین باتلاق به هدردهند ، باتلاقی که بیرون آمدن از آن برای جمهوری اسلامی آسان نخواهد بود و بدون تردید جنگهای مذهبی و فرقه ای را به داخل مرزهای ایران خواهد کشانید و مردم نگون بخت کشورمارا درشعله های آن خواهد سوزاند .


تصرف سریع شهرموصل که پس از بغداد عمده ترین و بزرگترین شهرعراق محسوب میشود توسط گروه داعش ، شهری که بیش از 50 هزارنیروی انتظامی وامنیتی دولت مرکزی ازآن دفاع مینموده اند وعلاوه برآن قاعدتاً میبایستی تحت پوشش دفاعی دهها هزار پیشمرگه های بارزانی و طالبانی باشد ، میتواند بسیارسئوال برانگیز باشد و حکایت از مسائل پشت پرده در بحران عراق و جنگ پنهانی برسرتوسعه قدرت و ثروت درعراق باشد. خانم انتصارالجبوری یکی از نمایندگان مجلس دربغداد ازناپدید شدن 52هزار نیروهای امنیتی و انتظامی شهر موصل اظهار شگفتی میکند و میگوید: "تروریست‌های داعش به راحتی توانستند بر موصل مسلط شوند و معلوم نیست 52هزار نیروی امنیتی و انتظامی که در استان بودند کجا رفتند ، این نیروها پس از چند ساعت درگیری سلاح خود را زمین گذاشتند و با پوشیدن لباس شخصی از صحنه جنگ گریختند و به مناطق اطراف رفتند. این نماینده مجلس عراق همچنین اضافه مینماید که 500 افسر و فرمانده نیروهای امنیتی و انتظامی در موصل سلاح های خود را بر زمین گذاشته و با پوشیدن لباس شخصی ، خود را به کردستان عراق رسانده اند."

سرلشکر هلکورد محمد مدیروزارت پیشمرگه کردستان عراق میگوید: "هرگونه تحرک پیشمرگه های کردستان عراق برای مقابله با گروه داعش در موصل منوط به هماهنگی‌های لازم و صدور فرمان از سوی مسعود بارزانی است. او می افزاید که تا کنون هیچ‌گونه دستوری در این مورد دریافت نداشته است"اما در این میان حسین شریعتمداری بلندگوی دروغگوی بیت رهبری ، در روزنامه فاسد و آبروباخته کیهان ، درموردتصرف موصل توسط نیروهای داعش با این تیتر سیاه نمائی میکند که :"اشغال موصل ، غلتیدن داعش در دام امنیتی" تیتر روزنامه کیهان شریعتمداری را اینگونه میتوان معنی کرد که : دولت شیعه نوری المالکی که تحت نفوذ جمهوری اسلامی ایران است گویا برای بدام انداختن نیروهای داعش دامی گسترده است تا آنان را بداخل شهر موصل بکشاند و سپس نابودشان کند ! حسین شریعتمداری مشهور به حسین شکنجه گر و سخنگوی غیر رسمی خامنه ای که در دروغگوئی و عوامفریبی دست گوبلز را از پشت بسته است ،در توضیح حمله گروه بنیادگرای سنی مذهب به شهر موصل از جمله چنینمینویسد :

 عربستان، یک روز پیش از حمله داعش به موصل تصاویری پخش کرده و به بزرگ نمایی قدرت این گروه تروریستی پرداخته‌اند. این فعال عرب اظهار داشت که در واقع موصل در یک عملیات رسانه‌ای سقوط کرد نه در عملیات واقعی نظامی. سرعت داعش در سیطره بر استانداری و بانک مرکزی موصل به خوبی از یک تبانی کثیف خبر می‌دهد چرا که عراق و شهر حساس موصل در شرایطی نبوده که استانداری و فرماندهی نظامی محلی از احتمال جدی وقوع حمله به استانداری بی‌خبر و یا هشدارهای لازم را دریافت نکرده باشند." بدین ترتیب و به تعبیر روزنامه کیهان شریعتمداری که نقش بلندگوی بیت رهبری را ایفا مینماید گویا در موصل هیچگونه جنگ و درگیری وجود نداشته است و نیروهای گروه داعش گویا با یک عملیات رسانه ای و تبلیغاتی بر شهر موصل تسلط یافته اند !

اما راست این است که آنچه امروز در عراق و سوریه و لبنان و بطور مشخص در شهر موصل میگذرد نتیجه و پیامدهای سیاست خارجی ضدملی و دخالت های مخرب 35 ساله جمهوری اسلامی در این کشورها است ، سیاستی که ازفردای بقدرت رسیدن روحانیون مرتجع در ایران با عنوان "صدور انقلاب اسلامی" به کشورهای دیگر ، توسط شخص خمینی بیان گردید و از آن پس تا به امروز سیاست خارجی جمهوری اسلامی برآن پایه استوار گردیده است . دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق در فردای پیروزی انقلاب بهمن 57 ظاهراً به بهانه دفاع از شیعیان آن کشوراما دراصل به منظورصدور انقلاب اسلامی به آن کشور و تشکیل حکومت اسلامی شیعه مذهب و تابع ولایت فقیه ، همانطوریکه همگان میدانند به آغاز جنگ ویرانگر و خونین هشت ساله میان ایران و عراق منتهی گشت ، جنگی که آیت الله خمینی آنرا برای مردم ایران "رحمت الهی" توصیف نمود ! در خلال جنگ هشت ساله ایران و عراق ، صدها هزارنفراز مردم دو کشور ازشهرها و روستاهای خود آواره شدند و حکومت نوبنیاد اسلامی در ایران برای ضربه زدن به حکومت بعثی صدام حسین ، به آموزش و تسلیح و سپس اعزام گروههای خرابکار و تروریست شیعه مذهب به داخل خاک عراق و پشت جبهه های جنگ اقدام نمود که همین امر نیزباعث اعمال فشار و اخراج تعدادبیشتری از شیعیان عراق به ایران توسط رژیم بعثی صدام حسین گردید، البته در آن سالها وبه هنگامیکه جنگ ایران و عراق جریان داشت ، نه صدام حسین و نه هیچ تحلیگر تیز هوش مسائل سیاسی و اجتماعی نمیتوانست پیش بینی کند که در سالهای آینده سیروقایع سیاسی در خاورمیانه بگونه ای رقم خواهد خورد که از میان شیعیان رانده شده ازعراق ، حکومت شیعی عراق و ساختار سیاسی جدید این کشور شکل خواهد گرفت !

شعار جنگ جنگ تا پیروزی وفتح کربلا وعزم نابودی اسرائیل و آزاد ساختن بیت المقدس که برای سالها تکیه کلام خمینی وپیروان جاهل اوشده بود و هزاران کودک دبستانی و دبیرستانی ایرانی را راهی جبهه های جنگ کرده و در آتش جنگی بی حاصل سوزانده بود بناگاه با نوشیدن جام زهرآتش بس توسط سرکرده شیادان حکومت اسلامی به فراموشی سپرده شد و مجازات صدام حسین "کافر" نیز که شرط خاتمه جنگ از جانب خمینی قرار داده شده بود به "امام غایب" محول گردید تا چند سال بعد قدرت غیبی اوازآستین رئیس جمهور امریکا جرج بوش که اونیزبرای آزاد نمودن مردم کشورهای خاورمیانه خواب نما شده وازمسیح مقدس جواز حمله به عراق را دریافت داشته بود عملی گردد ! حمله ارتش امریکا به عراق و پروژه سرنگون سازی رژیم صدام حسین که از یکطرف در راستای تسلط برمنابع نفتی عراق وازطرف دیگردرچهارچوب استراتژی تأمین امنیت میدانهای نفتی عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس بود برای حکومتگران فاسد ولایت فقیه درتهران که دربراندازی صدام حسین و فتح کربلا ناکام مانده بودند گویا همان امدادهای غیبی محسوب میشد که"شیطان بزرگ" رسالت انجامش را برعهده گرفت تا به آرزوی دیرینه آخوندهای تهی مغز حاکم برایران مبنی برسرنگون سازی صدام حسین"کافر" و سپس دستگیری و محاکمه و اعدام او جامه عمل پوشانده شود !

حمله تجاوزکارانه امریکا به عراق و پروژه سرنگون سازی رژیم صدام حسین اگرچه رویاهای مذهبی جرج بوش را در ترسیم "خاورمیانه بزرگ" محقق نساخت امالااقل برای جانشین فرومایه خمینی و ادامه دهندگان تهی مغزخط امام این حُسن را داشت که پس از سرنگونی صدام حسین از خلع قدرت در این کشوراستفاده کرده ، دهها هزار نیروی مسلح و آموزش دیده شیعه عراقی که در خلال جنگ هشت ساله در ایران اقامت گزیده بودند تحت لوای "مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق" و سایر گروههای شیعه مذهب ، به سوی عراق سرازیرشوند و مقدمات تشکیل دولت شیعه را در عراق فراهم کنند ، ولی چنانکه دیدیم تشکیل دولت شیعه عراق که مستقیماً زیر نفوذ جمهوری اسلامی قرار داشته ودارد مقدمه ای شد برای آغازجنگهای داخلی بین گروههای شیعه و سنی و کشته و آواره شدن صدها هزارعراقی که این جنگ مذهبی تا به امروز ادامه داشته و هم اکنون با تصرف چند شهر و روستای عراق توسط نیروهای موسوم به حکومت اسلامی عراق و شام ، این جنگ و خونریزی وارد مرحله جدیدی شده است .

حرف آخر - درخبرها آمده است که نیروهای داعش به هر شهر و روستائی ازسوریه وعراق که وارد میشوند و سلطه خود را برقرار میسازند مردم آن نواحی را مجبور به تبعیت از قوانین شرعی مینمایند و خلافکاران و مخالفان خودرا باحدود اسلامی از قبیل گردن زدن وغیره مجازات میکنند ، زنان را خانه نشین مینمایند و برای خوردن و آشامیدن وخوابیدن و لباس پوشیدن و ریش و سبیل مردم نیزتصمیم میگیرند و تصمیم خود را مستند به قوانین شرعی واسلامی مینمایند ، پیروان گروه داعش وسایر گروههای بنیادگرای سنی مذهب ، همگی خود را سرباز خدا میدانند که برای تشکیل حکومت اسلامی و جاری ساختن قوانین الهی در روی زمین قیام کرده اند ! حال سئوالی که باید درمقابل آخوندهای حاکم برایران قرار داد این است که فرق شما و گروههای بنیادگرای شیعه مذهب با داعش و سایر گروههای سنی مذهب در چیست ؟ مگر نه اینکه هردو بنام خدا برای هدفی مشترک یعنی برقراری حکومتی اسلامی و اجرای قوانین "شرع مقدس" ، خونریزی و آدمکشی پیشه کرده اید و دزدی و غارتگری و تجاوز به ناموس مردم را برای رسیدن به اهداف پلید خود مجاز و شرعی میدانید ، پس اختلاف شما با یکدیگر بر سر چیست ؟ جواب این سئوال ها در یک جمله خلاصه میشود : کسب قدرت وثروت برای به اسارت درآوردن و برده ساختن مردم بنام خدا و شیعه و سنی . روی همین اصل است که مردم در کشورهای خاورمیانه گروههای جنایتکارومتعصب مذهبی شیعه سنی را از یک قماش میدانند و از قدرت گیری آنان در جامعه هراس دارند ، و روی همین اصل است که در هرکجا گروههای اسلامی اعم شیعه و سنی برسرنوشت مردم حاکم شوند جز فساد و تباهی برای آن جامعه ببار نخواهند آورد .

وجان کلام اینکه "آن کس که باد میکارد طوفان درو خواهدکرد" ابلهان متعصب و کور دلی که با گفته سخیف خمینی مبنی بر صدور انقلاب اسلامی درهای کشورما را بر روی گروههای تروریستی شیعه و سنی کشورهای خاورمیانه گشودند و آنان را آموزش دادند و با پول و اسلحه به کشورهای شان بازگرداندند تا در آنجا انقلاب اسلامی برپا کنند ، اینک پس 35 سال محصول به هدر دادن میلیاردها دلار از پول مردم محروم ایران را درو میکنند.

 

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳- ۱۴ ژوين ۲۰۱۴


بهروز ستوده