افغان موج   

هفتم و هشتم  ثور

درین روز ها راجع به هشتم و هفتم ثور  از جانب هفتمی ها و هشتمی ها بیشرمانه قام فرسایی های ناشیانه صورت میگیرد. البته هفتمی ها که از هشتمی ها تاریخ طویلتری در جنایت داشتند، ظاهرا باسوادتر جلوه میکنند. و خود را حق به جانبتر وانمود میسازند. هشتمی ها که از تفکر سیاسی بهره ای چندانی ندارند به کرده های خود در یک نقطه کور که نام آنرا جهاد، معجزه ای قرن بیستم، پیروزی ، اسلام، عقیده و نمیدانم وطنپرستی و مردم دوستی نام گذاشته اند، فخرفروشی نموده و از ریسمان آسمان میسازند. که بنا به گفته ای مردم ما: « کل به کدو، لعنت به هردو»

در سایت های  «آزادی» ، در سایت جاویدان، آریانانت و بعضی از سایت های دیگر ازین یاوه سرایی ها زیاد به چشم میخورد.

هفت طبقه بودن آسمان، هفت تن اصحاب کف، هفت سین، هفت طبقه بودن فردوس و ازین گونه واهیات را به هفتم ثور یعنی روز کودتای ننگین هفتم ثور 1357 ه ش ارتباط میدهند(سایت آزادی نوشته پر شور). وباز در دنباله ای کلام هشتم را ارتباط به هشت طبقه ای دوزخ و جهنم و هشت تنظیم جهادی ارتباط داده و بعدا دنباله مقاله !!! اش را به کوبیدن حفیظالله امین و اشتباهات او میکشاند و قلم فرسایی اش را به تاریخ دوصد ساله و ظاهرا اشتباهات حکام آنوقت متوجه میسازد.کسی درست نمی داند که هدف این مقاله چیست و چرانویسنده در ابتدا به اقلیم معتقدات و باور های فلکلوریک مراجعه میکند. شاید به اینوسیله می خواهد عوام فریبی کند. که خنده دار است از یک مترقی مارکسست لیننیست چنین طرز فکری،  حالا به ذهنش خطور کرده است.

هشم ثور ها گناه را به گردن گلبدین حکمتیار و اعمال او می اندازند و چنین وانمود میسازند که اگر گلبدین حکمتیار دست به آشوب و فتنه نمیزد، آب از آب نمی جنبید و حکومت عدل و انصاف اسلامی در سر تا سر افغانستان حاکم میشد. و باز افتخار کاذب خود را به از همپاشی اتحاد شوروی وقت ارتباط داده و آنرا معجزه قرن بستم نام مینهد.

میگذریم از همه این یاوه سرایی ها، صرف چند حقیقت را به این آقایان گوشزد میکنیم تا بدانند به چشم مردم خاک پاشیدن و تاریخ را جعل نمودن غیر از باز کردن مشت ایشان چیز دیگری به ارمغان نمی آورد.

1ــ تره کی مرتد در یک بیانیه ای تیلویزیونی خود در همان آوایل کودتایی کمونستی اش اظهار نمود که ما نمی خواستیم در هفت ثور(گاو) انقلاب کنیم باید انقلاب ما در ماه اسد (شیر) بوقوع می پیوست. حالا اگر به گفته او این کودتا در همین ماه اسد اتفاق می افتاد شاید آنرا به شیر خداوند حضرت علی کرم الله وجهه ارتباط میداند و تازه خود را پیرو خط آن سپهدار بزرگ اسلام وانمود میکردند. اما پس از شکست ننگین خود.

2ــ امروز حتی خود امریکا و شرکای غربی آن  سعودی ها و شیوخ عرب به صراحت اظهار میکنند که ملیارد ها دالر را صرف بسیج، تربیه، تغذیه، رهبری و تمویل اثاثیه برای جنگ ضد شوروی به کمک تنظیم های جهادی افغانستان نمودند. از این جهادگران دروغین میپرسیم اگر معجزه با دالر امریکایی و ریال سعودی احتمال دارد پس چرا ایستاده اید و تماشا میکنید که زوز تا روز وطن اسلامی شما زیر سم ستوران امریکایی خورد و خمیر شود. معجزه ای شما همان یک دفعه بود و بس؟. فرق بین روس ها و امریکایی ها چیست شاید جورج بوش را قبلا به دین مبین اسلام مشرف ساخته و بعد اجازه ای اشغال وطن اسلامی را به او دادید.

3ــ فرض میکنیم حفیظ الله امین خاین نوکر سی آی آء و نمیدانم فایشست بود و اشتباه کرد و آدم کشت و قتل عام کرد. پس در مورد تره کی ببرک کارمل و نجیب الله چه؟ دوره حکومت امین صرف صد روز بود. اما در مدت اضافه از ده سال کارمل و نجیب چه گلی به سر مردم زدند؟ در همین دوره چقدر نفوس بیگناه به خاک و خون کشیده شد. چند شخصیت علمی کشور اعدام و یا فرار وطن شد. بالاتر از همه روس را که اجازه تجاوز داده و استقلال آنرا در مقابل چوکی، مقام و منصب کاذب به فروش رساند؟

4ــ هیچکس نمیگوید دوغ من ترش است. گلندالدین حکمتیار برای توجیه جنگ هایش غصب قدرت دولتی را توسط برهان الدین ربانی عنوان میکرد. قدرتی که از محوطه ای ارگ جمهوری فراتر نمیرفت. اما سیاف به اتکا به کدام دلیل در غرب کابل پایگاه ساخته و میخ به کله ای هزاره ها میکوبید. شاید او میخواست معجزه ای دیگری نشان دهد که نشد.. بالاخره هشتم ثور را یک روز بعد از هفتم ثور باید جشن گرفت.

5ــ  تاریخ افغانستان روز های دشوار زیادی را به خاطر دارد، اما روز های هفتم و هشتم ثور را به نام روز های ننگین وسیاه در سینه ای خود حفظ میکند. زیرا همچنانکه هفتم ثور در اثر دسیسه های ظالمانه روس را بر مقدرات ما حاکم ساخت.  روز هشت ثور هم امریکا و متحدین غربی او را بر سرنوشت ملت ما حاکم ساخت.