افغان موج   

بیانیه کمپاین 50% زنان افغانستان

در آستانه دومین انتخابات پارلمانی در سال 2010

انتخابات سالم و شفاف، گام اول برای تامین دمکراسی در افغانستان

روز شنبه 18 سپتمبر 2010 دومین انتخابات پارلمانی برگزار می گردد.  نحوه برگزاری و نظارت در انتخابات قبلی و تقلب های صورت گرفته در آن، کشور را با خطری جدی مواجه کرد که می توانست تمام تلاش جامعه بین المللی، دولت افغانستان و مردم این کشور را در طی چند سال گذشته به شکلی آنی با شکست مواجه کند و در نتیجه افغانستان را یک بار دیگر به قهقرای بنیادگرایی و آشوب زدگی جنگی بکشاند. انتظار می رفت که حکومت و افراد قدرتمند از گذشته بیاموزند و تمام کوشش خود را برای برگزاری یک انتخابات واقعی، سالم و عادلانه به کار گیرند تا مبادا حیثیت و مشروعیت خانه ملت از بین برود.

علاوه بر مشکلات و چالش های عظیمی که بر سر راه یک انتخابات واقعی در افغانستان وجود دارد که از آن جمله می توان به نا امنی و بسته شدن نزدیک به هزار حوزه رای گیری بنا به دلایل امنیتی (دلایلی که هنوز به طور شفاف به مردم اعلام نشده اند)، عدم وجود آمار دقیق از نفوس کشور، توزیع کارت های متعدد و جعلی، اعلام نکردن دلایل رد صلاحیت بسیاری از کاندیداها، حضور دوباره متهمان نقض حقوق بشر منحیث نامزد، عدم رسیدگی به شکایات مردم  علیه ناقضان حقوق بشر و ... زنان نامزد انتخابات در کارزار های انتخاباتی با چالش های جدی تری نسبت به مردان مواجه بوده اند.

بسیاری از زنان با تهدیدات جانی رو به رو شده اند. اعضای ستاد انتخاباتی آنها تهدید و در مواردی کشته شده اند. فعالیت های تبلیغاتی وسیعی علیه آنها صورت گرفته است. در رسانه های صوتی، تصویری و چاپی به صورت مستقیم مورد توهین و تحقیر قرار گرفته اند. حذف نام برخی از نامزدان زن راحت تر از مردان و بدون ارائه دلیل صورت گرفته است. زنان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی در موقعیت نابرابر و با چالش های جدی رو به رو بوده اند. در انتخابات قبلی نیز بسیاری از رای دهندگان زن با خطرات جانی تهدید شدند و حتا مردان بسیاری به جای زنان رای دادند.

تمام این موارد هشداری است مبنی بر اینکه در جریان انتخابات موانع جدی بر سر راه نامزدان زن و زنان رای دهنده وجود دارد. ایجاد ممانعت برای زنان رای دهنده و تقلب در شمارش آرا و ادامه تبلیغات رسانه ای علیه زنان از سوی رسانه های زن ستیز می تواند روند برگزاری انتخابات سالم و عادلانه را مختل سازد و مشروعیت آن را زیر سئوال ببرد.

در روزهای پایانی نزدیک به انتخابات فرصت ایجاد اصلاحات اساسی در روند انتخابات باقی نمانده است اما  کمپاین 50% زنان افغانستان ضروری می داند برای اطمینان از برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف و مشروع، توجه دولت افغانستان و جامعه بین المللی را به نکات زیر جلب نماید:

1- دولت افغانستان باید تمام تلاش خود را برای برگزاری سالم، شفاف و عادلانه انتخابات به کار گیرد. و از هر نوع اقدامی که علیه زنان نامزد از سوی قدرتمندان محلی، رسانه ها، مخالفان مسلح و ... صورت می گیرد، مقابله جدی نماید.

2- دولت افغانستان موظف است امنیت جانی رای دهندگان و نامزدان را در سراسر کشور تامین نماید و از بروز هر نوع ناامنی که روند انتخابات و نتایج آن را زیر سوال ببرد جلوگیری کند.

3- نواقص جدی در روند اداره و برگزاری انتخابات دلیل بحران مشروعیتی است که دولت افغانستان با آن مواجه است و امکان بیشتری را برای اعمال جنایتکارانه مخالفان مسلح فراهم می کند.

4- کمیسیون های برگزاری انتخابات و سمع شکایات باید در مورد گزارش های مربوط به ایجاد اخلال و شکایات نامزدان از تخطی های انتخاباتی تحقیق نمایند و اقدامات قانونی مورد نیاز را انجام و به افکار عمومی اطلاع دهند.

5- دولت باید با برنامه های توهین آمیز رسانه ها که در آستانه انتخابات تشدید یافته است، برخورد جدی نماید و به شکایات زنان از این رسانه ها در اسرع وقت رسیدگی نماید.

6- جامعه بین المللی، نهادهای مختلف سازمان ملل به خصوص یوناما و حامیان بین المللی دولت افغانستان که در ابتدای امر به نام نجات و رهایی زنان افغانستان حضور خود را در این کشور توجیه نمودند باید تمام کوشش خود را برای برگزاری شفاف و عادلانه انتخابات در افغانستان به کار گیرند و از برخوردهای دوگانه بپرهیزند. انتخابات واقعی در تمام جهان برای برقراری دمکراسی ضروری است و افغانستان در این زمینه استثنا نیست. بنابراین، کوشش در راه ایجاد شفافیت کامل و برگزاری یک انتخابات سالم گام اول برای دستیابی به خواست های مردم است.

8- ناظران ملی و بین المللی حاضر در حوزه های انتخاباتی باید به طور دقیق و بدون چشم پوشی از کوچکترین تخطی ها نتایج نظارت و بررسی ها ی خود را تا قبل از پایان شمارش آرا به اطلاع جامعه جهانی و مردم افغانستان برسانند و خواستار پیگرد قانونی متخلفان باشند.