افغان موج   

صدای جوانان افغان

صدها تن از جوانان افغان عضو شبكه اجتماعي فيس بوك اقدام كليساي آمريكايي مبني بر تصميم آتش زدن قرآنكريم در روز يازدهم سپتامبر را محكوم نموده و آن را اقدامي بي شرمانه عنوان نمودند و اذعان داشتند كه اين عمل مغاير ارزش هاي دموكراسي و توهين آشكار به عقايد پيروان يكي از بزرگترين اديان الهي است.

جوانان افغان عضو شبكه اجتماعي فيس بوك در پيام هايي ، قرآن را بزرگترين كتاب ارشاد بشريت خوانده و از پيروان ساير اديان حتي مسيحيان جهان خواستند تا در برابر اين اقدام نابجاي كليساي كوچك و كشيش بي هويتش ساكت ننشنينند.

در قسمتي از پيام هاي افغانها آمده است كه هدف كشيش آمريكايي كسب شهرت است، ملتهاي آزاد و آزاديخواه جهان كه آزادي اديان و احترام به پيروان اديان ديگر را جزء لاينفك دموكراسي و سرشت و طبيعت بشر مي دانند، چگونه در برابر اين بي احترامي و اهانت سكوت خواهند كرد و چگونه اجازه خواهند داد تا كشيشي بي هويت بخاطر كسب شهرت احساسات مليونها انسان را در سرتاسر جهان خدشه دار نمايد.

قابل ياداوري است كه كشيش كليساي كوچكي در شهر نيويارك آمريكا ادعا كرده است كه در روز يازدهم سپتامبر نسخه و يا نسخه هاي از قرآن كتاب مقدس مسلمانان جهان را به تلافي از حمله 9 سال قبل آتش خواهد زد.

سید وحیدالله پیمان