افغان موج   

هموطنان عزیز!

افغان موج بهترین تبریکات خود را به مناسبت حلول سال نو، بهار نو،  و روز نو 1392 شمسی به همه مردم رنجدیده و شرافتمند افغانستان پیشکش میکند. به آرزوی سالی بدون جنگ و خونریزی و پر از برکت برای هموطنان است.

بهار

این  بار با  بهـــار سفـر میکنم   به  دور

تنپوش  گرم  نیست  برایم   دگر ضرور

راهی که شوق دیدن یار  است بسته  اند

از آسمان  چو  چلچله  ها  میکنم  عبور

من عاشق  گل هستم  و دیدار سبزه ای

نوروز و آسمان  پُر از   حُله های  نور

از انجماد و وحشت  سرما   دلم  گرفت

حالا  برای  گــرمی  فردا  شدم  صبور

هر چند  لانه  ام  به خزانی  خراب  شد

اما زبان و نغمه ی من هست پر ز شور

پاینده  باد  نسل  شقایق  به  دشت و کوه

فصل گل است وعاشقی و شادی و سرور

نعمت الله ترکانی

20 مارچ 2013