افغان موج   

 رمز گشایی از کمپاین مولوی مهدی هزاره

به یک سوال ذهنی شما پاسخ پیدا کنم.

 مولوی مهدی هزاره، اهل بلخاب سرپل/ 13 سال به طالبان خدمت کرده ، در سقوط مردم خود پیشتاز بوده،  اکنون دربرابر شبکه حقانی یک تهدید واقعی است؟

 

تهدید می کند؛ موقعیت خود را به امام حسین تشبیه می کند.

13 سال دوش به دوش طالب معتقد به فقاهت دیوبندی جنگیده، آدم کشته و در سقوط زادگاه و کل حوزۀ هزاره نقش داشته.

چطور امکان دارد که یک نفر به یک جناح تبدیل شود؟

شبکه حقانی و مربیان حقانی ها می دانند که قضیه از چی قرار است.

رییس استخبارات ولایت بامیان، پس از پنج ماه از مقامش برکنار شد

قرار بود به‌ سمت معاون شورای حل منازعات در ریاست عمومی استخبارات طالبان منصوب شود؛ اما نه شد.

مهدی هزاره ظاهراً وابسته به جناح ملابرادر است.

 و با گروه حقانی سرستیز برداشته است.

چرا؟

سوء قصد مولوی مقبل، فرمانده‌ی قطعه خاص طالبان به کشتن مهدی هزاره

 

این بخشی از راز های جنگ مخفی است. کم کم تعریف داعش خراسان پیدا می شود.

پروژه جدید، مولوی مهدی را جهت داده  تا رقابت اطلاعاتی داغ شود.

چون شمال أفغانستان اولویت متفقین ضد امریکا و متحدان امریکا و ناتو است.

شبکه حقانی با دو تهدید مواجه است: تهدید نرم اما توقف ناپذیرجامعه شیعه و محاذ جنگ در هندوکش ها

دفاترمراجع تقلید شیعه را مسدود کرده و مجمع بیعت گران ائمه شیعه درغرب کابل از کار افتاده است.

شمال دیگ بزرگ مخلوط کن نیروها است تا همه نیروهای مرکز گریز درمحور واحد بسیج شوند.

تاریخ سیاسی، همان تکری بقه است

نا فرمانی از مرکز در ذات نظام سازی است.

ترکیه، پاکستان، انگلیس و امریکا نسبت به سقوط پنجشیر و باطل شدن جادوی فتوحات طالبان ملاحظاتی دارند.

چه ملاحظاتی؟

اول به این سوال باید پاسخ پیدا شود که شمال به دست کدام نیرو اداره شود؟

پروژۀ پاکستان، ترکیه و انگلیس که خود را به جنگ آسیای میانه آماده می کنند

زمین برای جنگ ندارند. 

هرگاه جبهه جنگ هندوکش ها به رهبری مقاومت ملی، طالب را از پنجشیر فرار بدهد

ولایات بدخشان، تخار، بلخ و کندز و بغلان به نفع مقاومت سقوط می کنند.

این وضع برای بازیگران جدید در بازی بزرگ جدید مطلوب نیست.

این یک صحنه کلی از صورت واقعی جنگ مخفی است.

جنگ برسر رهبری أفغانستان شمالی است.

امرالله صالح، سرشناسان جامعه تاجیک را به شهر دوشنبه گرد آورده

یک تحلیل: مهدی بخشی از پروژه ترکیه و انگلیس است.

مخالفت مهدی یک سناریوی خود طالبان وپاکستان است تا مردم را دور وی جمع کنند. به قهرمان غیر پشتون طالبان تبدیل شود. 

یک جناح دیگر در منازعه بین طالب و اردوی مقاومت عرض اندام کند.

حتی ممکن است در یک جنگ قومی با طالبان، استقامت نشان دهد تا یک قسمت مردم شمال را تحت فرمان خود بسیج کند. 

مولوی مهدی تازه خواسته که ولایات هزاره نشین مسوولینش از مردم محل باشد.

شبکه حقانی بخشی از پروژه را به نام دیگری تطبیق می کند. 

شاید فصیح الدین هم عین سناریو را اجرا کند. تا بدخشان و تخار را بگیرد.

دو جناح جنگی اضافه می خواهند علیه احمد مسعود به میدان بیاورند.

بعد نوبت صلاح الدین ایوبی برسد و این سه محور در واقع به یک محور کلان غیر پشتون عرض وجود کند اما در اصل تحت فرمان شبکه حقانی.

تشکیل امارت اسلامی خراسان دراصل تحت رهبری شبکه حقانی

این چنین آسان یک نفر شبکه حقانی را تهدید می کند و قول اردوی الفتح، از جای خود حرکت نمی کند.

همین پروپاگند چاق شده / سرکشی یک نفره علیه طالبان که در 34 ولایت حاکم است، یک فکاهی است.

طالب خونخوار که هر روز درقله های پنجشیر بالا میشه مرده اش تا میشه. 

هیچ کاری به کار مولوی مهدی ندارد!

یکی از این کاربران نوشته است: «اگر مولوی مهدی مجاهد در بلخاب علیه طالبان صادقانه مقاومت کند، مطمئن هستم مزاری ثانی خواهد شد!

این پروژه حقانی است. مزاری کجا و مولوی مهدی طالب کجا

 

اگرفرض برین باشد که وی موفق به تشکیل یک محور یا جبهه جنگ شود، این کار چطور ممکن است؟

شاید طالب چند عملیات کند نتیجه ندهد. 

فصیح الدین هم ظاهراً یاغی شود و برود ولایات شمال را اداره کند. 

موضع گیری به ظاهر مستقل نشان دهد و آنگاه به نام دادخواهی برای حق تاجک احمد مسعود دعوت به همکاری کند. 

مولوی مهدی: در هر موقفی که باشم، از حق مشروع و منافع علیا و عزت مردم خود، مال و جان و ارزش‌های شان در چهارچوب نظام امارت اسلامی

او هنوز هم می گوید که من طالب هستم و به امارت وفادار هستم.

دادخواهی برای هزاره از آدرس طالبان!

صلاح الدین ایوبی به وی کمک می رساند اما طالبان ساکت است.

صلاح الدین ایوبی، عضو شورای کویته/ ام آی 6 به وسیله مایکل سمپل معاون اتحاد اروپا، از سابق او را اکمال می کرد. به حدی سلاح ذخیره کرده اند که برای چند سال کفایت می کند. 

انگلیس دو بار او را از زندان امنیت فرار داده است. او را به حیث رئیس کمیته 9 ولایات شمال توظیف کرد. حلقه رهبری ازبیک ها به دست همین آدم است.

خانه مارشال دوستم در شیرپور نزد همین آدم است. 

این چی نوع بازی است؟

ایجاد همان شورای هم آهنگی است در شرایط جدید. به رهبری شبکه حقانی

دراصل در چهارچوب پروژه ناتو، ترکیه، پاکستان و انگلیس

تام وست ازبکستان را به این محور تنظیم کرده است.تام وست در انقره، همه را به همین سناریو کشانده است.

شورای انقره

شورای امرالله صالح دردو شنبه

پلان سر بدخشان است. کدام یک ازین نیروها اولتر یک ولایت شمالی را تسخیرخواهند کرد؟

حتی در صورت سقوط فاریاب احتمال ورود ناگهانی مارشال دوستم به فاریاب قابل پیش بینی است؛ اما ثقه نیست.

درصحنه سه نیرو عرض وجود می کند: طالبان پشتون، طالبان غیر پشتون ، جبهه مقاومت ملی

به ماشین گوشت پنجشیر پیوسته گوشت می اندازند تا این پروژه طی مراحل شود.

از تیتر دفاع مقدس

گزارش‌نامه‌ی افغانستان منتشر کرد.

محمدعثمان نجیب نقل نمود.

۱۴۰۱خرداد ۲۵, چهارشنبه

 

 

روبرداشت از گزارش نامه‌ی افغانستان 

      توسط محمدعثمان نجیب.

۱۴۰۱خرداد ۲۶, پنجشنبه

رونق بازار تابوت سازی در میان طالبان

 

ستون فقرات مرده های خود را شکستانده دربوجی می برند

تغییر معادله و نبرد برای چند پنجشیر دیگر

 

 

یک کار ترسناک طالبان

جنازه های خود ر کمر شان را میده کرده در بوجی گذاشته خود شان روی بوجی می نشینند که ازهر بوجی در جریان رفتار موتر روی سرک خون می چکد.

انتقال این همه پول به کشورهای غربی، مشخص باشد به بخش مالیاتی همان کشور. این همه پول چطور بدون پرسان وارد گردش مالی شده و مغازه های زنجیره ای می خرند. برنامه هم آهنگ شده بین همین افراد و همان کشور ها بوده 

سید شمس‌الدین سادات، رئیس شورای ولایتی حزب جنبش ملی از نزدیکان مارشال دوستم به دعوت استخبارات طالبان، به طالبان پیوسته است.

ما قبلا ازتماس دیگر نخبه گان جمهوری با شبکه های طالب و پاکستان خبرداده بودیم.

 

تغییرمعادله درجنگ پنج-شیر کم کم به چشم می خورد.

شکایت نامه مجاهدین جزوتام قول اردوی 215 عزم هلمند

دربرخی مناطق کوهستانی پنجشیر جنگ سختی روان است. 

اگر حقیقت بگوییم نه وضع خوراکی ما مساعد است؛ نه مرمی داریم نه چیز دیگر.

از قول اردوی 215 هلمند ما را به این جا روان کرده اند؛ مرمی نداریم شاجور های ما خالی است.

 

رفقای ما که زخمی می شود برای بیرون کشیدن شان از ساحه جنگ مجبور هستیم هشت ساعت هم جنگ رویاروی کنیم و هم زخمی ها را بکشیم.

 که زخمی ها درین 8 ساعت یا از کار می افتند یا می میرند.

در قول اردو تمام دیپو ها از مهمات پر اما به کارکسی مرمی نمی رساند.

ما به امر شما ازهلمند به جنگ پنجشیر آمده ایم درین سه ماه نیم چانته مرمی داده شده. فقط امر شده مثلی که ما انسان نیستیم و فقط گوسفند هستیم که ما را پیش می اندازند.

در پنجشیر جنگ سختی درجریان است. اول هفته جاری 8 جسد از کشته های طالبان از پنجشیر به وسیله هلیکوپتر به شهرکلات آورده شده.

آن ها نفر های حیات الله مجاهد و ملاکامل بودند. 

مرده ها سپس به ولسوالی میزان در 4 امبولانس آورده شده و قرار است شبانه دفن شوند. 

 

تهاجم یک گروه 1500 نفر از دو استقامت سالنگ و روی آب شتل بطرف  دره آرزو مرکز فرماندهی حسیب نبردمشهور به حسیب قوای مرکز که بعد از ساعت ها درگیری و با دادن تلفات زیاد مجبور به عقب نشینی شدند.

 

یک دسته طالبان بر قرارگاه خينج پاوات در منطقه چوبك يورش بردند كه با دادن چند کشته عقب نشینی کردند. فرماندهان این منطقه غریب الله و گل محمد هستند.

طالبان بالای جوزار دشت ریوت، پوجاوه و سایر ساحات و قریه‌ی کرامان هجوم بردند.

طالبان در تمامی تلاش های یک ماهه خویش کوچکترین دست آوردی نداشته و ندارند. 

طالبان امروز به، موسفیدان اجازه‌ی دفن قوماندان نور آغا و همراهان شان را ندادند. اما سه روز بعد به اثر همکاری هیأت هلال احمر جهانی و صلیب سرخ جنازه های فرمانده نور آغا و فرد دیگری به نام امید در شهرک حصه اول به خاک سپرده شدند.

جنازه غلام محمد نام تا کنون پیدا نشده است.

این گروه متجاوز در قریه‌ی کرامان دست به سرقت زیورات و اموال مردم زدند و شماری از جوانان را زندانی ساختند.

 

‏طالبان در تمام مسیر های منتهی به بلخاب نیرو مستقر کرده و راه های دره صوف، زاری و یکاولنگ بامیان را تحت کنترول نظامی در آورده اند. پیشتر گزارش شده بود که مولوی مهدی هم به نیرو هایش آماده باش داده است. او گفته بود به حیث شهروند عادی زندگی خواهد کرد، اما گویی طالبان جنگ را برگزیدند.

 

در درگیری‌ های دیروز در ولسوالی چال تخار سه طالب کشته شده است.

منابع می‌گویند که، حدود شصت تن از افراد گروه طالبان صبح دیروز ، حملات شان را بر یک پاسگاه نیروهای جبهه مقاومت‌ملی در روستای اسپنج ولسوالی‌چال ولایت تخار آغاز کردند که؛ با مقاومت شدید نیروهای جبهه مقاومت‌ملی روبرو شدند.

 در این درگیری، نیروهای مقاومت‌ملی سه طالب را کشتند ودوتن دیگر را زخمی ساختند. مبارزین قهرمان جبهه مقاومت، پس از ساعت ها نبرد، حلقه محاصره را شکستند که در جریان بیرون شدن از حلقه محاصره، یک تن از آزادی‌خواهان این‌جبهه، پس از زخمی شدن به دست گروه "طالبان" اسیرگردیده است.

 

جبهه‌ی ملی آزادگان: مدیر استخبارات دانشگاه نظامی اردوی طالبان کشته شده‌ است.

در پی یک حمله‌ی موشکی نیرو های جبهه آزادی در ولسوالی گلبهار ولایت پروان، طالبان ۵جنگجو تلفات داشته اند. 

 

در خبرنامه‌ جبهه ملی: چهارشنبه‌شب -۲۵جوزا-، منطقه چهارراهی قمبر شهر کابل رخ داده است.

یک تن از فرماندهان جهادی و عضو جبهه مقاومت با همراهان خود شب گذشته بالای پایگاه برجسته دشمن در کندک سوم پیادهٔ فرقه دو، واقع در پشته سرخ، جبل السراج حمله تهاجمی انجام دادند.

در نتیجه پنج طالب کشته شده و یک تن دیگرشان زخمی گردید.

فرمانده مذکور درین عملیات جان باخته است.

 

اما گزارشی از یک مولوی خاین

 

مولوی کبیر ماله یکی از همکاران سابقه‌دار طالبان در ولایت پنجشیر بود و است. این انسان شرف‌باخته باری در انتقال انتحاری‌ها به ولایت پنجشیر دست داشت.

این مولوی مزدور تعهدنامه را که از طرف طالب‌ها به شکل کمپیوتر ترتیب شده  و در شش ماده آن مقاومتی‌ها را یاغی باغی خوانده اند در زیر بغلش گرفته از مردمان بی‌سواد شصت و امضا جمع می‌نماید.

در یکی از این نامه‌ها که بدون مهر و تایید طالبان است، نظامیان این گروه متعهد شده اند که از قریه‌هایی‌که مردم در آن‌ها هستند بیرون شوند و مکتب و کلینیک و خانه‌های مردم را ترک می‌نمایند.

جبهه دارد خود را آهسته آهسته آماده می‌سازد تا طالبان را  چنان زخم کاری بزنند که دیگر با شنیدن نام پنجشیر فرار کنند.

در جبهه مقاومت مواد غذای و تجهیزات تقریبا در حالا بهبود است. 

توجه جبهه روی بدخشان است قاری وقاص یک فرمانده جبهه در ولسوالی تگاب بدخشان ضربه به طالبان وارد کرده

شهرستان های مرزی با تاجیکستان به تدریج وارد نبرد برای آزادی شده اند.

طالبان مجبور شدن قطعه ۲۵۰نفری را از پنجشیر شب به بدخشان انتقال بدهند.  

 

 

Sent from my iPad

 

 

 

Sent from my iPad